Спечелете фотоапарати Polaroid и 1000 селфи стика


Краен срок - 31 юли 2019

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:

1   5 бр. фотоапарат за моментни снимки Polaroid, всеки от които е на стойност 399 лв.

2   1000 бр. селфи стикове, всеки от които е на стойност 3.01 лв.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.

Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукт „Aussie“, без значение от вида, от всеки магазин от търговската верига Lilly, в периода на Кампанията. След заплащане на касата, клиентът може да изтегли скреч карта от касиер в обекта и може да спечели селфи стик. За да участва в томболата за един от 5 бр. фотоапарати за моментни снимки Polaroid,  клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/ .

Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти. При всяко участие в Промоцията/Играта участникът не може да спечели повече от един фотоапарат.

Селфи стиковете се раздават до изчерпване на тяхното количество в съответния търговски обект на Партньора, в който е изтеглена печеливша скреч карта.

Рaзпределението на наградите е направено спрямо оборота на всеки магазин, като тази информация е предоставена от Организатора. Получаването на селфи стиковете става от касиер в обекта при изтеглена печеливша скреч карта. Наградите от томболата се изпращат от ДНК Глобъл Груп ЕООД до изтеглените пред нотариус печеливши участници. Тегленето на томболата се организира от ДНК Глобъл Груп ЕООД до 7 дни след края на кампанията. Изпращането на наградите до избрани от печелившите участници търговски обекти на Партньора,  се изпълнява до 7 дни след предоставяне на всички данни по раздел 10.4 от печелившите участници.

Наградата по раздел 7.2 е предметна и на единична стойност под 30 лв. и не следва да бъде облагана на данъци.

Наградата по раздел 7.1 е на единична стойност над 100 лв, а именно фотоапарат за моментни снимки Polaroid на стойност 399 лв. с ДДС.

Тъй като наградата е на стойност над 100 лв., следва тя да бъде обложена на окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Промоцията/Играта.

За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на раздел 10.3, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Партньора три имена,  мобилен телефон, имейл, а на Организатора – необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.

Организаторът се задължава да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара