Спечелете уикенд за двама в хотел RIU Pravets Resort


Играта е приключила!

Печеливш: ValeryyКогато обзавеждаме дома си, детайлите са от изключително значение за добрия краен резултат.
Електрическите ключове и контакти се възприемат често като необходимост, но истината е, че те допринасят много за естетическото възприятие на всяко едно помещение.

Ние от Schneider Electric знаем това и серията ни UNICA е постигната в резултат на перфектното съчетание между функционалност и усет за красивото. Това прави продуктите ни логичен и предпочитан избор на интериорни дизайнери, архитекти и клиенти.

Включете се в играта на Schneider Electric!

Разгледайте нашите предложения за дома: димери, контакти и ключове. Споделете ни като коментар в темата кои модели ви допадат най-много и в кои помещения бихте ги инсталирали.

Не забравяйте да погледнете и нашия специален конфигуратор, с който можете да създадете свой индивидуален продукт.

Един от всички коментирали в темата до 21.06.2019 г. ще получи страхотна награда – уикенд за двама в хотел RIU Pravets Resort.

Всеки регистриран потребител може да участва в Играта само с един потребителски профил.

Всеки регистриран потребител на форум BG-Mamma ще бъде регистриран за участие в Играта само веднъж след публикуването на първото мнение. Следващи публикации в темата не дават допълнително право за регистрация в Играта.

Всеки от печелившите потребители съгласно т. 3.2 и т. 4 ще получи награда -  ваучер за две нощувки (петък и събота) в хотел RIU Pravets Resort. Валидност на ваучера - 6 месеца. Общият брой на наградите е една.

Печелившите участници се уведомяват на интернет страницата www.bg-mamma.com и/или в специалната тема от представители на форум BG-Mamma на 24.06.2019г., като се използват екранните им имена за индивидуализиране. Всеки един от Победителите, чийто настоящ адрес е на територията на Република България, има право да получи наградата си по куриер на предварително посочен от него адрес в рамките на двадесет (20) работни дни. В случай, че наградата следва да се получи на място в офиса на Партньора, Организаторът уведомява за това спечелилите участници.

Във връзка с доставката на Наградата, всеки от спечелилите потребители следва да предостави на Организатора, посредством лично съобщение, своите три имена,  телефон за връзка и адрес за доставка. Наградата се доставя от Партньора на посочения от спечелилия участник адрес, по начин, какъвто Партньорът намери за подходящ (куриер, поща или друго).

В случай че предметната награда е на стойност над 100 лева, Партньорът се задължава да удържи и внесе за своя сметка дължимия за предоставената награда данък по сметката на Национална агенция по приходите в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. За предметни награди на незначителна стойност (под 100 лева) данък не се дължи.

Спечелилият Участник, който е спечелил предметна награда на стойност над 100 лева, е длъжен да декларира придобития доход с годишната си данъчна декларация в годината, следваща годината на получаването на наградата, съгласно чл. 50, ал. 3, б. „в“ във връзка с чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като декларира стойността, както е посочена в приемо-предавателния протокол по т. 9.5. по-долу..

За целите на получаване на наградата, Организаторът предоставя данните (три имена, телефонен номер и адрес) на спечелилите потребители на Партньора с цел изготвяне на приемо-предавателни протоколи и извършване на доставката. Партньорът окомплектова наградите с издадените от него приемо-предавателни протоколи и ги изпраща на спечелилите потребители срещу ангажимент за връщане на подписан от спечелилите потребители екземпляр от протоколите за целите на данъчната отчетност на Партньора. Партньорът задължително посочва в приемо-предавателния протокол стойността на предметната награда, ако тя е над 100 лева, за целите на данъчното деклариране, съгласно т. 9.4. по-горе.

Краен срок - 21 юни 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара