Спечелете екскурзия до Барселона, колонки, чанти и power bank от ядки Fancy


Краен срок - 7 август 2019

Голяма награда: Екскурзия до Барселона за двама. Гарантирано неповторимо преживяване – с любезното съдействие на Караджъ Турс

Другите уникални награди от Allocacoc Bulgaria

– 10 X AudioCube |Portable|

– 20 X FoldBag |Laptop|

– 30 X PowerBank Slim Aluminum 5000mAh

Участието в играта е обвързано със задължителна покупка на продукт „FANCY ” и регистриране на кода на касовата бележка и сумата на закупените продукти  FANCY в платформата на играта на интернет адрес www.fancynuts.bg/game

За да участвате в играта е нужно да направите следните неща:

    Закупувате продукти „FANCY ” на стойност минимум 1/един/ лев , от търговски обекти на територията на България.
    Запазете касовата бележка и опаковката (в случай, че на касовата бележка не е изписан бранда FANCY).
    Регистрирайте кода на касовата бележка и въведете сумата на закупените продукти „FANCY“ в платформата на играта на интернет адрес www.fancynuts.bg/game, като попълните всички полета от електронната форма.
    Запазвате регистрираната касова бележка.
    Всеки потребител извършил регистрация по описания по-горе начин приема настоящите правила, както и предоставя доброволно личните си данни и съгласие за бисквитките.

Една касова бележка може да бъде регистрирана САМО ВЕДНЪЖ.

Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни касови бележки, за закупени продукти „FANCY“ и наименованието на продукта е изписано на бележката.

За да може да участва в играта , всеки участник ще трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, три имена и валиден имейл адрес, в противен случай участникът се дисквалифицира/изтрива/.

За периода на играта, Организаторът ще раздаде общо 61 броя  Награди, по следния начин:

Видове награди: малки – блутут колонки, чанти,  тонколонки, MP3 плеър; голяма – екскурзия

    10 броя блутут колонки: allocacoc Портативен Говорител audioCube3902 WT С БАТЕРИЯ,
    20 броя Стилни и оригинални чанти allocacoc FoldBag / четири в едно) ,
    30 броя пауър банка: PowerBank Slim Aluminum 5000mAh /PowerBank Slim 10528SV Алуминий 5000mAh/

Голямата награда: 1 брой  7 дневна Екскурзия за двама, до Барселона и Перлите на Средиземноморието – Италия, Франция и Испания с БОНУС богата екскурзионна програма, организирана със специалното съдейсвие на КАРАДЖА ТУРС

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност, освен ако това не е предвидено в условията на играта.

    За участие в голямата награда – екскурзия, е необходимо да бъдат закупени задължително продукти „FANCY“ на обща стойност 10 /десет/лева, независимо от броя касови бележки, които след това да бъдат регистрирани в платформата на играта, намираща се на интернет адрес www.fancynuts.bg/game
    За участие в малките награди е необходимо да бъде закупен задължително продукт „FANCY“ на  стойност 1/един/лев, независимо от броя касови бележки, които след това да бъдат регистрирани в платформата на играта, намираща се на интернет адрес www.fancynuts.bg/game

За всяка покупка на продукти „FANCY“ на  стойност 1/един/лев участникът има отделен шанс за спечелване на малките награди. Т.е колкото повече касови бонове на стойност един лев или повече регистрира, шанса му за спечелване на малките награди расте.

За всяка покупка на продукти „FANCY“ на  стойност 10/десет/лева участникът има отделен шанс за спечелване на голямата награда – екскурзия. Т.е колкото повече касови бонове на стойност 10 лева или повече регистрира, шанса му за спечелване на голямата награда расте.

Ако участника има регистрирани няколко касови бонове на стойност за покупка на продукти „FANCY“ на  стойност 1/един/лев или повече и поотделно всеки касов бон няма закупени продукти „FANCY“ за 10 лева, но в съвкупност са равни или надвишават 10 лева, участникът участва и в тегленето за малките награди и в тегленето за голямата награда – екскурзия.

Не е позволено и е в противоречие с настоящите Правила повторно регистриране/качване на една и съща касова бележка.

С регистрирането на касова бележка Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранени от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, организаторът  да публикува техните данни по избран от организатора начин.

Един Участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия и посочен един и същи адрес за доставка) може да спечели само една награда от вид в рамките на Играта. (видове награди: малки – слушалки, тонколонки, MP3 плеър; голяма – екскурзия).

Регистрираната касовата бележка участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде извършено на датите описани в тези условия.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 100 лв. (сто лева) – Организаторът предоставя при поискване на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда. За целите на деклариране на раздадените предметни награди на стойност над 100 лв., печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес).

Всички дължими данъци за спечелени награди над 100 лв. са за сметка на организатора на наградата.

    Наградите ще бъдат изтегляни на случаен принцип между участниците, регистрирали съответния минимум от посочените стойности за закупени продукти с касови бележки в играта. Тегленето на всички награди ще се извърши на 08.08.2019 г. Печелившите ще бъдат обявявани на www.fancynuts.bg/game в рамките на 48 часа след тегленето.
 
 Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:

    08.08.2019 г. – ще бъдат изтеглени всички награди

При тегленията ще бъдат изтеглени общо 61 победители. За всички награди ще бъдат изтеглени резервни победители или обща 180 резервни за малките награди и трима резервни победители за голямата награда. В случай на дисквалифицирани участници,за малките награди, първият резервен победител получава наградата и така под ред на изтеглянето всеки следващ резервен. За голямата награда/екскурзия/ се изтеглят трима резервни победители, като в случай на дисквалифицирани участници  се обявява за победител първия резервен и така нататък по ред на изтеглянето.

Всеки изтеглен участник, който не се свърже с дружеството „ДЕЛИГО ТРЕЙД“ООД за получаване на наградата,  в рамките на една седмица, се дисквалифицира и наградата се получава от изтегления резервен участник.  Начин за връзка е посочения в тези правила мейл, телефон и адрес на кореспонденция.

    Уникални идентификатори на всеки участник са мобилният му телефонен номер, имейл и трите имена.
    Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушението изрично включва действия за:

а) получаване на повече от една регистрация от едно лице, с една и съща касова бележка;

б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

Организаторът може да се свързва с печелившия участник, на посочения от него телефонен номер в регистрационната форма, за да го информира за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 (десет) работни дни след тегленето на наградите.

Независимо от горното организатора не е длъжен да се свързва с всеки печеливш участник. Печелившите участници се считат за уведомени официално на датата на публикуване на печелившите на сайта www. fancynuts.bg. / https://fancynuts.bg/game/

Всеки изтеглен участник, който не се свърже с дружеството „ДЕЛИГО ТРЕЙД“ООД за получаване на наградата,   в рамките на една седмица, се дисквалифицира и наградата се получава от изтегления резервен участник.  Начин за връзка е посочения в тези правила мейл, телефон и адрес на кореспонденция.

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

Да предостави на Организатора следните данни: три имена, ЕГН, телефон и точен адрес, на който да бъде изпратена наградата.

Да представи на Организатора или на техни подизпълнители касовата бележка/и, която е регистрирана в играта, със закупен продукт „FANCY“. Датата на касовата бележка/ки, трябва да съответства на периода на играта.

Наградата не се предава на участника при непредоставяне от последния на касовата бележка/касовите бележки.

В случай, че на касовата бележка, с която участникът се е регистрирал, закупеният продукт не е изписан с точното име на бранда „FANCY“, то за успешно валидиране на съответния участник, ще е нужно той/тя да предостави опаковката от закупения продукт „FANCY“.

Изпращането на пратките ще се извършва до 45 (четиридесет и пет) работни дни след приключване на играта и след получаването на необходимите данни за доставка от печелившия участник, и установяване от Организаторите, дали той отговаря на условията на играта.

В случай, че участникът не отговаря дори на едно от обявените условия в този Официален правилник, то той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

Доставката на всички награди (с изключение на наградите 1 брой екскурзия) ще се извърши за сметка на Организаторите чрез куриерска фирма. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкият им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от куриерската фирма. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната на организатора и няма да бъде изпращана повторно за сметка на Организатора.

Голямата награда ще бъде връчена на печелившия с куриерска агенция под формата на ваучер, след като победителя потвърди по мейл, в срок от 3 дни, че желае и приема наградата, като организатора ще уведоми печелившия в срок от 5 работни дни от приключването на играта за датата на получаване. Ако печелившия не е съгласен да предостави личните си данни във връзка с наградата, същият се дисквалифицира и за печеливш се обявява резервния избран.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара