Спечелете колонки, слушалки, power bank и още награди от Coca-Cola


Краен срок - 5 юли 2019

„Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар от 500 мл с промоционални етикети, както и кенове Coca-Cola и Coca-Cola Без Захар от 330 мл.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията от обектите – наградни центрове срещу печеливша капачка, са следните:

a)     Гривна с музикален елемент – 5 цвята, 4 музикални елемента, 2 Coca-Cola елемента – общо 40 комбинации.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от наградните центрове се предоставят от наградни центрове, в които има налични награди, срещу предоставяне на печеливша капачка.

Повече информация за наградните центрове може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

Награди от томбола в MySPARX (www.mysparx.bg):

1)     Средни награди :

- 60 х брандирана Splash-proof Bluetooth колонка
- 50 х брандирана power банка
- 50 х брандирани слушалки
- 4 х Beats by Dr. Dre Pill 2.0

2)     Голяма награда:

- Уникално преживяване на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour - общо 5 групови пакета, всеки за отбор от 3-ма участници:

Едно незабравимо изживяване на CCTVHET в София на 14.09.2019 г. за 5 групи от по 3-ма приятели, което включва организиран обяд с няколко от звездите на CCTVHET и представители на The Coca-Cola Company и The Voice, пас за бекстейдж, брандирани CCTVHET подаръци и възможност за записване на специален поздрав по The Voice TV. Ще изживеете най-грандиозния концерт от любимото музикално турне заедно с приятелите си, споделяйки събитието с най-популярните български изпълнители.

Наградите по т. 7.2., т.2 е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

Закупете бутилка или кен от участващите опаковки. Под капачката на 500мл бутилка  или езичето на 330мл КЕН  ще откриете:

* уникален код за MySPARX  (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код, съгласно правилата на играта MySPARX, публикувани на www.coca-cola.bg, за участие в томболата за описаната награда в т. 7.2. . Точният брой кодове, необходими за участие в томболата за нарадите от т. 7.2, е описан в т. 7.2.

Детайли за използване на кодовете под капачките и участие в теглене на томбола:

Регистрация: за да участва в тегленето на томболата, Участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX  според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use. Регистрацията трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX (налично в Play Store и App Store). Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрация е безплатна и изисква следното:

    Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
    Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.
    Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX
    При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use

За да бъде допуснат за участие в тегленето на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата MySPARX  минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, Участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на Участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове, като може да участва с още двама участници и да увеличи шанса за печалба. Регистриране на кодове с повече от 1 участник важи само за голямата награда.

1)     Средни награди :

-        Минимум 1 код за билет за участие за:

    Една от 60 брандирани Splash-proof Bluetooth колонки – 1 код
    Една от 50 брандирани power банки – 1 код
    Една от 50 чифта брандирани слушалки – 1 код

-        Минимум 6 кода за билет за участие на :

    Една от 4 Beats by Dr. Dre Pill 2.0 – 6 кода

2)     Голяма награда:

o   21 кода за билет за участие, като могат да регистрират 3-ма души в отбор (всеки от 3-мата може да добавя колкото кодове иска, като минимумът е 1 код)  в тегленето на жребий за спечелване на „една от 5 х 3 билета за Уникално преживяване на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour (отборна /групова/ награда). Отборните награди Уникално преживяване на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour са общо 5 на брой за целия период на Промоцията. Механизмът за събиране на кодове има следните условия:

    Регистрирал код участник може да покани 2-ма приятели, с които се следва в платформата MySPARX, като натисне бутон „Включи се“ в секция „Въведи код“. Вече сформиран отбор от 3-ма не може да се променя.
    Когато приятелите на канещия приемат поканите, започва събирането на кодове за билет за томболата. Всяка покана важи 48 часа, процесът може да се следи с бутон „Виж статус“ в секция „Въведи код“.
    Поканен в един отбор приятел не може да се включи в друг, докато поканата не бъде отказана или не стане невалидна.
    Кодове се трупат отборно – всеки трябва да добави минимум 1 код, за да бъде участието валидно.
    Щом отборът събере необходимия брой кодове, всеки от 3-мата може да купи билет за томболата – билетът е групов и важи само за съответния отбор.

o     Наградата включва:

Едно незабравимо изживяване на CCTVHET в София на 14.09.2019г. за 5 групи от по 3-ма приятели, което включва организиран обяд с няколко от звездите на CCTVHET и представители на The Coca-Cola Company и The Voice, пас за бекстейдж, брандирани CCTVHET подаръци и възможност за записване на специален поздрав по The Voice TV. Ще изживеете най-грандиозния концерт от любимото музикално турне заедно с приятелите си, споделяйки събитието с най-популярните български изпълнители.

Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, отбор от 3 лица, който е купил 2 билета с 21 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели билет за „Уникално преживяване на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour “ от от отбор от 3 лица, който е купил 1 билет с 21 регистрирани кода . Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник, като част от отбор от 3-ма участници, може да спечели не повече от една награда по време на Промоцията. Един отбор от 3-ма участници може да спечели не повече от една награда по време на Промоцията. Добавени специални кодове за отборно събиране на кодове за покупка на билет няма  да бъдат възстановени и не може да бъдат използвани за покупка на билети за други награди от Промоцията.

При покупка на билет за участие в дадена томбола от Промоцията Участникът ще бъде помолен да потвърди въведените от нея/него данни в профила ѝ/му – адрес, телефонен номер и имена, тъй като тези данни ще бъдат използвани за доставка на награда от Промоцията, в случай че въпросният Участник спечели такава. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш Участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени имена, адрес за доставка и телефонен номер.

Билети, закупени за томбола за един вид награда с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене.

Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola и Coca-Cola Без Захар, и кен 330 ml Coca-Cola и Coca-Cola Без Захар, които не се обозначени с промоционален етикет и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за текущите награди в MySPARX (представени в секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“), но с тях не може да се участва и в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди. Единствено изключение правят кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola и Coca-Cola Без Захар и от кенове 330 ml Coca-Cola и Coca-Cola Без захар, с промоционални етикети Coca-Cola “Stories” за кампания, свързана с музика, и с думи, свъзани с музика, на опаковката.

Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на жребий за Наградите в MySPARX.

Промоцията стартира на 13.05.2019 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 13.05.2019 г. и продължава до 05.07.2019 г.

Периодите за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) са, както следва:

Периодът започва да тече от понеделник, 13.05.2019 г. до петък 05.07.2019 г., 23:59 ч., осемседмичен период. Тегленето на томболата за наградите от част 7.1.2 ще бъде веднъж седмично след 31-ви май и ще се извършва спрямо посочения по-долу план:

    03.06: 8 х брандирани слушалки, 8 х брандирана power банка, 10 х Splash-proof Bluetooth колонка  
    10.06: 8 х брандирани слушалки, 8 х брандирана power банка, 10 х Splash-proof Bluetooth колонка
    17.06: 1 х Beats by Dr. Dre Pill 2.0, 8 х брандирани слушалки, 8 х брандирана power банка, 10 х Splash-proof Bluetooth колонка 
    24.06: 1 х Beats by Dr. Dre Pill 2.0, 8 х брандирани слушалки, 8 х брандирана power банка, 10 х Splash-proof Bluetooth колонка
    01.07: 1 х Beats by Dr. Dre Pill 2.0, 8 х брандирани слушалки, 8 х брандирана power банка, 10 х Splash-proof Bluetooth колонка 
    08.07: 1 х Beats by Dr. Dre Pill 2.0, 10 х брандирани слушалки, 10 х брандирана power банка, 10 х Splash-proof Bluetooth колонки, 5 х 3 билета за незабравимо преживяване на HET София

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е 8 седмици с 1 теглене на томбола (награди т. 7.1.2.).

Ако съответният понеделник е празничен ден, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайта www.mysparx.bg в деня на изтегляне на жребия. Ако бъде изтеглен като печеливш в томболата, Участникът ще получи известие в профила си в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) В случай че към момента на  изпращане на известието в профила на печелившия в MySPARX, нейните/неговите данни (на печелившия), необходими за доставка на наградата (имена, адрес и телефон), са недостоверни, неточни или непълни,  Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. В процеса на покупка на билет за томболата за дадена награда Участникът ще получи възможност да потвърди и, ако е нужно, обнови данните в профила си. Наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила на печелившия към момента на изпращане на известието за спечелване на наградата. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично. Победителите трябва да имат 13 навършени години, за да използват услугите на MySPARX и за наградите описани в т. 7.1.1., и 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в томболната част, за наградите описани в точка 7.1.2.

За адрес за доставка на спечелена награда се счита  посоченият от Участника в профила му в платформата адрес към момента на изпращане на известието за спечелената награда.

Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия, посочен в профила му (на печелившия) в MySPARX  (виж т. 9.1. и 9.2.). Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера). Наградите ще бъдат доставяни в срок от 45 работни дни от датата на тегленето им и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията.

Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 1 месец от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат.

В случай че в края на Промоцията има неполучени награди, тогава, по преценка на Организатора, закупените билети с кодове за томболите за съответните награди ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички билети, закупени с кодове от всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. В случай че Организаторът прецени да направи кумулативно финално теглене на жребий, то ще се осъществи в рамките на една седмица след 08.07.2019. Участниците, които са изтеглени в кумулативното финално теглене, ще разполагат със същия срок, за да предявят наградата си (2 посещения от куриер; 2 седмици изчакване в офис на куриер + 1 месец от тегленето) след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX  (www.mysparx.bg) според описаното в т. 9.2. и т. 9.3, като за адрес за изпращане на наградата ще се счита посоченият в профила на Участника адрес към момента на изпращане на известието. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка, без да дължи обяснения за това.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара