Спечелете 10 барбекюта Let's BBQ от Kaufland


Краен срок - 12 май 2019

Включи се в нашия барбекю тест, отговори на няколко лесни въпроса и може да спечелиш едно от 10 барбекюта Let's BBQ. Пожелаваме ти успех!

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

За участие в Играта желаещите трябва да чуят различни звуци и да отговорят правилно на барбекю теста, спазвайки условията на играта.

Всеки участник чува четири различни звука, които са свързани с приготвянето на храни на барбекю. Необходимо е да отговори правилно на четирите въпроса от барбекю теста, за да получи правото да попълни онлайн формуляр със своите лични данни на адрес https://www.kaufland.bg/ и да участва в разпределението на наградите – десет барбекюта с марка Let’s BBQ .

В тегленето на наградите участват само коректно попълнени и изпратени в срок онлайн формуляри.

При непълни и неверни данни на участник в играта, участието ще се счита за невалидно.

За участие в тегленето на наградите - десет барбекюта с марка Let’s BBQ, е необходимо обработването на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“.

Задължителните полета, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място и e-mail адрес.

Допълнително поле, което Участникът може да попълни, е това за телефонен номер.

С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

Наградите десет барбекюта с марка Let’s BBQ ще бъдат теглени на случаен принцип, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето. Тегленето на печеливши участници ще се проведе на 13.5.2019 г.

Печелившите имена ще бъдат обявени само и единствено след обработване на всички регистрирани формуляри за участие.

Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл до 3 (три) работни дни след тегленето на наградите.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.

Имената на спечелилите участници, както и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (https://www.kaufland.bg/) след свързване и потвърждение от страна на Участниците.

Награди се изпращат на спечелилите участници на посочен от тях адрес. В случай, че участниците не желаят да посочат адрес, наградата може да бъде изпратена до офис на дружеството, осъществяващо куриерски услуги, определено от Организатора. Конкретният офис се посочва от участника и следва да бъде на територията на Република България.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара