Фантирай своя миг и спечели свежи награди


Краен срок - 25 април 2019

„Фантирай своя миг“ е състезание между всички потребители на платформата MySPARX (www.mysparx.bg), чиято цел е да избере четирима победители всяка седмица. Победителите се избират от жури, в което участват Цветослав Цонев-Цуро, Павел Колев и Йордан Момински от суперекипа на Fanta, както и представители на The Coca-Cola Company.

След кликване върху банер потребителят е пренасочен към платформата MySPARX (www.fanta.mysparx.bg), където получава достъп до набор от специални стикери, които могат да се използват в създаването на мигове в платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Миговете са статични изображения.

След кликване върху банер потребителят е пренасочен в платформата MySPARX (www.fanta.mysparx.bg) и може да се включи в състезанието „Фантирай твоя миг“. За да участват в състезанието „Фантирай твоя миг“, потребител трябва да публикува като миг в категория “Fanta” статично изображение, което съдържа направена от нея/него снимка със специалните стикери и текст хаштага #ФантирайСиУстата. Всички мигове в категория “Fanta”, съдържащи специалните стикери и текст хаштаг #ФантирайСиУстата, се считат за кандидатури в Състезанието.

Всички кандидатури в Състезанието „Фантирай твоя миг“ ще бъдат публикувани в специална подсекция Fanta в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), където ще бъдат видими за журито и всички потребители на платформата.

Състезанието „Фантирай твоя миг“ ще се проведе по следния начин: публикуване на мигове (статично изображениe), съдържащи специалните стикери и текст хаштага #ФантирайСиУстата, в категория „Fanta“ в платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Журито в лицето на Цветослав Цонев-Цуро, Павел Колев и Йордан Момински от суперекипа на Fanta, заедно с екип на The Coca-Cola Company, ще изберат победителите на седмична база. Те ще бъдат обявени както следва: до 05.04.2019 г., до 12.04.2019 г., до 19.04.2019 г. и до 30.04.2019 г. на платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Всеки от печелившите ще получи известие в профила си в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) в рамките на 5 работни дни от избирането му/ѝ за печеливш.

Участието в Състезанието „Фантирай твоя миг“ изисква създаване на индивидуален профил или регистрация във вече създаден индивидуален профил в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) според изложеното в Условията за ползване (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) и Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy).

Публикувайки миг в категория “Fanta” в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) със стикери и хаштаг #ФантирайСиУстата, потребител се включва в състезанието „Фантирай твоя миг“ и се съгласява с настоящите официални правила, както и с обработката на посочените от нея/него (потребителя) данни в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) за целите на Състезанието.

Във всеки един момент участник може да се откаже от участие в Състезанието, като изтрие своя миг/своите мигове от платформата MySPARX (www.mysparx.bg) посредством опция „Изтрий миг“. В случай че участникът изпитва затруднение да изтрие миг, може да се обърне за съдействие към администратор на платформата посредством изпращане на e-mail съобщение до support@mysparx.bg

Наградите за 16-мата (шестнайсетима) са всяка седмица по 1 бр. проектор за мобилен телефон и 3 бр. Bluetooth колонка, общо 4 награди всяка седмица.

Наградата се предоставят на участници, имащи право на участие в Състезанието според Част 5 от настоящите правила.

Победителите ще бъдат уведомени в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) до 72 часа след приключване на гласуването от страна на журито. Финалистите ще бъдат информирани чрез публикация в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), както и с лични съобщения до профилите си. Личните съобщения ще бъдат изпратени в рамките на 5 работни дни от обявяването на печелившите.

В случай че към момента на изпращане на известието в профила на печелившия в MySPARX, нейните/неговите данни (на печелившия), необходими за доставка на наградата (имена, адрес и телефон), са недостоверни, неточни или непълни,  Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. Наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила на печелившия към момента на изпращане на известието за спечелване на наградата. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично. Победителите трябва да имат 16 навършени години. За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от печелившия в профила му в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) адрес към момента на изпращане на известието за спечелената награда. В случай че печелившия е посочил грешна или непълна информация за нуждите на доставката, не отговаря на някое от условията в настоящите правила или се откаже от награда след уведомяване за спечелването на наградата, Организаторът си запазва правото да посочи друг победител спрямо процедурата, описана в Част 7.2.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара