Спечелете перфектния бал - кавалер, прическа, грим, заснемане и превоз


Краен срок - 15 май 2019

Купи някой от продуктите Braun, описани долу, до 15.05.2019 г. и можеш да спечелиш перфектния бал.

Просто качи снимка с продукта в Инстаграм с #braunpromqueen и вече участваш.

Перфектният бал включва:
Кавалер на бала - Крис Захариев
Прическа
Грим
Заснемане
Превоз за бала

Играта „Braun Prom Queen” е насочена предимно към лица от женски пол, предвид участващите в кампанията продукти. С участието си в играта участниците заявяват, че са запознати с правилата на тази игра и се съгласяват да ги спазват.

Участието в Играта е обвързано с покупка.

След края на играта на печелившaта участничкa ще бъде предоставена следнaта награда:

грим, прическа, превоз до бала с луксозен автомобил, кавалер, който да я придружи до мястото на бала й, както и осигурени фотограф и оператор.

Наградата се предоставя на печелившата участничка под формата на услуги и не се заменя за нейната парична равностойност. Печелившата участничка ще получи:

Грим за бала от професионален гримьор, избран от Организатора.
Прическа за бала от професионален фризьор, избран от Организатора.
Превоз с луксозен автомобил, избран от Организатора до мястото на бала (училището и до ресторанта).
Кавалер, който да я придружи до бала – в училището и до ресторанта, но не и през цялата вечер на бала.
Фотограф и оператор, които да заснемат подготовката и ключови моменти от бала на печелившата участничка.

За да се включи в Играта, участничката трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:

1 Да закупи някой от продуктите на Braun, участващ в кампанията и посочен на страницата www.braunpromqueen.bg.

Покупката може да бъде направена както от онлайн магазините, посочени на www.braunpromqueen.bg, така и от физическите магазини на съответните вериги: Технополис, Техномаркет, Зора и Tехмарт.

2. Да качи своя снимка заедно със закупения Braun продукт в Instagram с хаштаг #braunpromqueen.

3. Да запази касовата бележка за покупката.

Всяка участничка, закупила някой от продуктите на Braun, описани на сайта www.braunpromqueen.bg и качила своя снимка със закупен продукт в Instagram с хаштаг #braunpromqueen, има шанс да спечели посочената в Раздел II награда.

Тегленето на наградата ще се извърши на 16.05.2019, като на случаен принцип ще бъде избрана една от участничките, които са изпълнили условията за участие в кампанията. Ще бъде изготвен Протокол, който удостоверява данните на печелившата и ще се съхранява на посочения адрес на компанията.

Печелившата ще бъде обявена публично на Facebook страницата на Braun https://www.facebook.com/BraunBulgaria/ , профилната страница на Braun в Instagram: https://www.instagram.com/braun.bulgaria/ и на сайта www.braunpromqueen.bg

В срок от 3 (три) работни дни след обявяването на победителката на Facebook страницата, профилната страница в Instagram на Braun и на сайта www.braunpromqueen.bg, печелившата трябва да предостави три имена и телефон посредством лично съобщение. Ако в посочения срок, печелившата участничка не подаде нужните данни за осъществяване на контакт, то тя загубва правото си да получи наградата.

Организаторите имат право да изискат личните данни на победителката – име и телефон, за изготвяне на Протокол, който удостоверява данните на печелившата и публичното й обявяване. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на печелившата да потвърди самоличността си, тя автоматично губи право върху наградата и наградата може да се предостави на друга участничка. Участничките в Играта са предварително запознати с условията и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградата.

Наградата на печелившата участничка ще бъде реализирана за сметка на Организатора на Играта в срок, указан от участничката, съобразено с датата на бала й. Печелившата участничка при получаване на наградата следва да предостави копие на касовата си бележка и оригинал за сверка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара