Разкажи как счупи телефона си и спечели награди от Теленор


Краен срок - 23 април 2019

Напиши коментар под поста на организатора с най-щурата история как си си счупил смартфона и можеш да вземеш 50 лв. отстъпка, за да го поправиш в сервиза ни, че и безплатна диагностика ще ти се полага.

А за да не се стига дотам за в бъдеще, помисли дали да не застраховаш телефона си при нас.

Кампанията цели да популяризира две от услугите на Теленор – Собствен сервиз и  застраховкаа Смартфон протект, която се предоставя от Чъбб Юръпиън Груп СЕ (Chubb European Group SE) и може да се сключи в магазин на Теленор.

Участието в Кампанията не е обвързано със закупуване на стоки и/или услуги от Теленор.

За да участват в разпределението на наградите, участниците трябва:
· да са физически лица, навършили 16 (шестнадесет) години към периода на Кампанията;
· да са харесали страницата на Организатора във Facebook (www.facebook.com/TelenorBulgaria) или да са последвали страницата на Организатора в Twitter (https://twitter.com/TelenorBG?lang=bg) за периода на Кампанията;
· и са публикували коментар под поста за Кампания в официалната Facebook страница на Теленор (www.facebook.com/TelenorBulgaria) или да са отговорили под туита в официалната страница на Теленор в Twitter (https://twitter.com/TelenorBG?lang=bg), до 10:00 ч. на 23 април 2019 г. с интересна история за счупване на телефон.

Служители на Теленор, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга, родители, брат, сестра, деца), нямат право да участват при разпределението на наградите, съответно тяхното получаване.

Публикуваният коментар/отговор на туит и/или снимка/видео следва да отговаря на добрите нрави, да не е от еротичен и/или порнографски характер или да внушава насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие, или такова, което е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Публикуван коментар/отговор на туит и/или снимка/видео, които противоречат на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва в разпределянето на наградите.

Участник, който е коментирал/отговорил на туит извън конкретните дати и часове на Кампанията или не е спазил празилата за отговор под конкретните постове от Кампанията, се дисквалифицира. 

Участници, чиито коментари/отговори на туит не са свързани с конкретната тема на кампанията, не участват в тегленето на наградите.

Коментари/отговори на туит, нарушаващи Общите правила за използване на Facebook страницата/Twitter страница на Организатора, ще бъдат изтривани без предупреждение или уведомление до съответния участник, съответно авторите на тези коментари няма да бъдат допуснати до участие в разпределението на наградите.

Участник, отговарящ на условията, участва в в разпределението на наградите само с една позиция, независимо колко коментара е оставил под конкретния пост в официалната страница на Теленор във Facebook или колко отговора на туита е дал в официалната страница на Теленор в Twitter.

Победителите в Кампанията ще бъдат обявени в официалните профили на Теленор в Twitter и Facebook.

Наградите в Кампанията са, както следва:
· за участници, коментирали под поста за кампанията в официалната страница на Теленор във Facebook: 5 броя безплатна диагностика и 50 лв. отстъпка от цената за ремонт на устройство с определена марка, която сервизът на Теленор е оторизиран да обслужва, а именно Apple, Samsung, Huawei, LG, Sony, Alcatel, Blackberry, Honor, Philips, Njoy, Mobiwire),

· за участници, отговорили под туита за кампанията в официалната страница на Теленор във Twitter: 5 броя безплатна диагностика и 50 лв. отстъпка от цената за ремонт на устройство с определена марка, която  сервизът на Теленор е оторизиран да обслужва, а именно Apple, Samsung, Huawei, LG, Sony, Alcatel, Blackberry, Honor, Philips, Njoy, Mobiwire

В случай че победител/резерва в Кампанията предостави устройство с марка, различна от горепосочените, не може да се възползва от безплатната диагностика и отстъпката от 50 лв. от цената на ремонта, съответно не може да се възползва от наградата. При такъв случай се пристъпва към награждаване на следващата резерва, към която се прилагат настоящите правила.

Един участник може да получи само една награда независимо дали чрез коментар даден в официалната страница на Теленор във Facebook или отговор на туита в официалната страница на Теленор в Twitter.

Тегленето на наградите между участниците в Кампанията, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се извърши на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора.

Наградите в Кампанията ще се теглят на 27 април 2019 след 10:30 ч., като при тегленето ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши – 5 (пет)от коментиралите под поста за кампанията в официалната страница на Теленор във Facebook и 5 (пет) от отговорилите под туита за кампанията в официалната страница на Теленор в Twitter и 10 (десет) резерви -съответно 5 (пет) за Facebook и 5 (пет) за Twitter.

Непосредствено след тегленето на наградата, печелившите участници ще бъдат уведомени от служител на Организатора с лично съобщение към Facebook профила или Twitter профила, с който участникът се е включил в периода на Кампанията, за детайлите относно получаване на наградата, като за целта участникът следва да е разрешил получаването на лични съобщения на своя Facebook профил или да е последвал официалната страница на профила на Организатора в Twitter. В това лично съобщение печелившият участник/ резервата следва да посочи магазин на Теленор на територията на страната, в който ще се възползва от спечелената награда като предостави в посочен от него магазин устройство, чиято марка Собствен сервиз на Теленор е оторизиран да обслужва (това са: Apple, Samsung, Huawei, LG, Sony, Alcatel, Blackberry, Honor, Philips, Njoy, Mobiwire) и предостави своите имена и мобилен номер за контакт.

В случай че в срок от 24 (двайсет и четири) часа печеливш участник не отговори на личното съобщение в профила си във Facebook/Twitter, с което е уведомен от Организатора за спечелването на наградата и не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда.
В този случаи се пристъпва към награждаване на първия изтеглен резервен участник, като по отношение на него се прилагат гореописаните правила.

В случай че и той не потвърди в срок от 24 часа получаването на наградата се пристъпва към награждаване на следващите резервни участници по реда на тяхното изтегляне до изчерпването им.

Печеливш участник/резервен участник губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Условия и правила за провеждане на Кампанията.

Организаторът ще се свърже с печелившите с лично съобщение, изпратено към Facebook/Twitter профила, с който лицата са участвали в Кампанията.
Печелившите следва да отговорят на личното съобщение на Организатора в Facebook/Twitter в срок до 24 часа, като предоставят на Организатора актуален телефонен номер за връзка, имена по документ за самоличност и посочат магазин на Теленор, в който ще се възползват от спечелената награда като предоставят устройство за ремонтиране, чиято марка Собствен сервиз на Теленор е оторизиран да обслужва (това са: Apple, Samsung, Huawei, LG, Sony, Alcatel, Blackberry, Honor, Philips, Njoy, Mobiwire).

При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с нотариално заверено пълномощно. В случай че непълнолетен участник спечели награда от Кампанията, то за получаването на наградата се изисква разрешението от негов родител или настойник.

При получаване на наградата си, участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра – един за Участника и един за Организатора.

Печеливш участник, който не е посетил посочения магазин до 31.05.2019 г. и предоставил устройство, предназначено за Собствен сервиз губи правото си да получи награда.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара