Спечелете билети и награди от филма 'Капитан Марвел'


Краен срок - 8 март 2019

Наградите са само и единствено 30 бр. двойни билета за филма „Капитан Марвел“ и 30 бр. оригинални награди от филма „Капитан Марвел“, които са само и единствено:

    10 бр. оригинална тениска от филма „Капитан Марвел“ – 5 бр. дамски и 5 бр. мъжки;

    10 комплекта оригинални стикери за дрехи и пръстен за телефон от филма „Капитан Марвел“

    10 бр. тефтера от филма „Капитан Марвел“

Всеки Участник има право и възможност да използва една и съща регистрация в рамките на дадена сесия на Играта и да дава по един отговор на всеки въпрос чрез своята регистрация.

Участието в Играта се осъществява с отбелязването на отговор в анкета, състояща се от 3 (три) въпроса, с по един възможен отговор от 3 (три) зададени, на интернет страницата www.kino.nova.bg/film. С регистрацията и посочването на отговор в анкетата се приема, че конкретният Участник е приел безусловно настоящите Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта.

Печелившите в Играта се определят чрез жребий измежду всички Участници дали по един верен отговор на всички 3 (три) въпроса за периода на Играта.

Жребият се провежда от Организатора, на случаен принцип, чрез независима онлайн платформа, в рамките на 7 дни след края на играта.

Наградите се осигуряват от „Форум Филм България” ЕООД, ЕИК 200522737. Наградите /30 двойни кинобилета за филма и 30 броя оригинални награди от филма „Капитан Марвел“/ ще бъдат обявени на сайта на играта: www.kino.nova.bg/film - в рамките на 7 дни след края на играта.

Спечелената награда /комплект от 1 бр. двоен билет 1 бр. оригинална предметна награда от филма „Капитан Марвел“/ от печелившия Участник се предава, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:

1. Участникът се е регистрирал на интернет страницата www.kino.nova.bg/film;

2. Участникът е дал верен отговор и на трита въпроса, публикувани в анкетата на www.kino.nova.bg/film;

3. Участник, избран чрез жребий, е изразил желание да получи наградата.

4. Участникът е посочил киносалон от веригите Cinema City или Кино Арена, в който да реализира получената награда – билет за кинопрожекция.

Наградите са само и единствено 30 двойни билета за филма „Капитан Марвел“ и 30 броя оригинални предметни награди от филма. Кинобилетите могат да бъдат ползвани в периода 16.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в кината от веригите Синема Сити и Кино Арена, предварително посочени във формата за регистрация.

Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, имейл адрес и адрес за кореспонденция.

Със спечелилия Участник следва да се уточнят детайлите за получаването на конкретната награда от представител на „Форум Филм България”. В случай че спечелилият Участник не отговаря на съобщенията, изпратени му до e-mail адреса, посочен в регистрацията, и в рамките на 3 (три) дни от обявяването на печелившите не осъществи контакт с Организатора, за печеливш се обявява следващ Участник, изтеглен с жребий.

Предметната наградата се предава от „Форум Филм България” или на касите на посоченото от победителя кино или до офис на куриерската фирма „Тип топ куриер“, посочен предварително от победителя по имейл, след като е запитан от Организатора за това. Билетите могат да се ползват от 16.03.2019 г. до 31.03.2019 г. Билетите са валидни до 26 март, включително и могат да се ползват в киносалоните на Синема Сити и кино Арена в страната, според програмата на кината в ден и час, избран от победителя.

Участници, които не са потърсили наградите си в посочените по-горе срокове, губят правата си върху тях.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара