Спечелете електронни четци, релаксиращи столове и слушалки от Fuzetea


Краен срок - 18 април 2019

“Кампанията” се провежда на територията на Република България и се разделя на два периода в зависимост от наградите:

· Големи награди (релаксиращ стол и електронен четец) - в периода 18 март  2019 г. – 18 април 2019 г. включително;

· Малки моментни награди – от 18 Март 2019 г. до изчерпване на скреч картите в търговските обекти.

След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията“ все още продължава.

„Кампанията“ се организира и провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

1) Кампания в търговската мрежа с моментни награди - Taзи част от кампанията е валидна само при наличието на скреч карти и награди в магазинната мрежа и е обвързана с покупка на 2 броя от 1.5 л. от следните продукти Fuzetea: Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л..

2) Национална кампания с големи награди на томболен принцип – Тази част от кампанията е обвързана с покупка на 2 броя от 1.5 л. от следните продукти Fuzetea: Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л.и регистрацията на кода, изписан на скреч картата чрез безплатен СМС на кратък номер 10 800.

а. В магазинната мрежа Организаторът провежда Кампания с моментни награди, обвързани с покупка, със следния механизъм:

При закупуването на 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л (Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л.), клиентът участва чрез скреч карта и може да спечели:

- Слушалки Fuzetea

След покупката на 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л, клиентът взима скреч карта от касата на магазинната мрежа. Скреч картата се избира от клиента на случаен принцип. В случай на печеливша скреч карта, клиентът получава своя подарък от касиера в магазинната мрежа.

Всеки участник има възможността да участва за неограничен брой моментни награди, стига  да е закупил 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л (Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л.).

ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С ГОЛЕМИ НАГРАДИ НА ТОМБОЛЕН ПРИНЦИП

а. „Кампанията“ се провежда чрез безплатен СМС на кратък номер 10 800.

Участието в „Кампанията“ за наградите е обвързано с покупка на 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л: Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л.

За да се регистрира за участие в „Кампанията“ чрез безплатен СМС, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

Стъпка 1. Да закупи 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л, участващи в „Кампанията“

Стъпка 2. Да регистрира кода от скреч картата, която е взета от касата, чрез СМС на кратък номер 10 800 и да я запази до получаване на наградата.

*СМС на кратък номер 10 800 е напълно безплатен.

*С един СМС може да бъде регистриранa само една скреч карта. Респективно, една скреч карта може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

Регистрирайки се чрез СМС, участникът веднага разбира чрез обратен СМС дали печели една от общо всички 100 (сто) големи награди.

Един участник може с един уникален телефонен номер да регистрира САМО 6 КОДА от скреч карти за КАЛЕНДАРНА СЕДМИЦА.

Един участник с един уникален телефон номер може да регистрира САМО 30 КОДА от скреч карти за ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА (18.03.2019 г. – 18.04.2019 г.)

Един участник може да спечели само 1 (една) голяма награда.

По време на цялата кампания, на случаен принцип, от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени общо 100 (сто) участници, които ще спечелят една от следните награди:

-        50 броя релаксиращи стола

-        50 броя електронни четци

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

С един регистриран код от скреч карта, участникът може да спечели само една награда.

Тегленето на всички награди става чрез специален софтуер, на лотариен принцип, на дневна база, от всички регистрирали код от скреч карта, със СМС на кратък номер 10 800.

Организаторите се свързват с печелившия участник, на телефонния номер, чрез който е изпратил СМС за участие, за да го информират за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 дни след полученото съобщение, че участникът печели.

Ако Организаторите не успеят да се свържат със съответния победител в продължение на 3 (три) дни, този победител се дисквалифицира.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира.

При получаване на наградата, печелившият участник трябва представи на Организаторите или на техни подизпълнители:

·       документ за самоличност, чрез който се удостоверява самоличността на участника, без да се записват данни от този документ за него;

·       скреч карта с печелившия код.

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

-        Да предостави на Организаторите следните данни: три имена, ЕГН, телефон и точен адрес за доставка, на който да бъде изпратена наградата  (може да бъде и удобен за участника офис на куриерската фирма, с която се изпращат наградите).

-        Да представи на Организаторите или на техни подизпълнители скреч карта, чийто код е регистриран в „Кампанията“, със закупени 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л, участващи в „Кампанията“.

-        Наградата не се предава на участника при непредоставяне на скреч карта от негова страна.

Изпращането на пратките ще се извършва до 45 работни дни след приключване на Кампанията и след получаването на необходимите данни за доставка от печелившия участник и установяване от Организаторите, дали той отговаря на условията на „Кампанията“.

В случай, че участникът не отговаря дори на едно от обявените условия в този Официален правилник, то той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

Доставката на наградата ще се извърши за сметка на Организаторите чрез куриерска фирма. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, от където печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от куриерската фирма. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната в централния офис в София и няма да бъде изпращана повторно за сметка на Организатора.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара