Спечелете 3 фотоапарата, 30 слушалки и 300 комплекта Cif


Краен срок - 22 април 2019

Участието в Кампанията за голямата награда и за седмичните награди не е обвързано с покупка.

За да се вземе участие за наградите, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:

Да посети www.cifcleans.bg, да се съгласи, че приема Официалните правила на играта и да се регистрира чрез Име, Фамилия, e-mail и телефон за връзка. Участник може да участва в Кампанията само с един потребителски профил.

Да гласува за локацията, която иска да бъде трансформирана от Организаторите, чрез натискане на бутона „Гласувай“, или да предложи локация, която да бъде трансформирана от Организаторите, качвайки снимка, чрез бутона „Качи снимка“. Всеки участник ще може да гласува само три пъти и да предложи само три локации. Гласовете са видими в реално време.

Ако участникът избере да качи снимка, той трябва да го направи през бутона „Качи снимка“.

Когато участникът качи своята снимка, трябва да се изчака потвърждение от администратора на страницата, че снимката отговаря на правилата на конкурса (посочени по-долу в т.(3)).

След одобрение от администратора на страницата, снимката трябва да бъде одобрена за трансформация на локацията от жури (Творческият екип на Cif), което да реши дали локацията отговаря на следните изисквания – да не бъде частна собственост, да е целесъобразна и реализуема в рамките на проектите за трансформация.

След одобрение от администратора и журито, снимката ще бъде качена в секция „Места“.

Качените снимки трябва да отговарят на следните правила:

Трябва да са авторски, като автентичността ще бъде проверявана от Организаторите само на снимките, които са изтеглени като печеливши. За база, на която ще се определя автентичността на снимката, ще се счита фактът, че тя не присъства в интернет пространството, с изключение на Facebook.com. Ако се установи, че печелившата снимка е качена на други сайтове (с изключение на facebook.com), то тя ще бъде обявена за невалидна.

Трябва да са реални, без текстове, лога.
Форматът на снимките трябва да бъде jpg или png.
Размерът на една снимка трябва да бъде максимум 10 MB.
Размерът на снимките трябва да бъдат най-малко 620x390 пиксела.

Всяка качена снимка ще бъде одобрявана от администратор. Качените снимки от даден потребител ще бъдат обработени и одобрени/отхвърлени в рамките на 48 часа след качването им. Ако дадена снимка не отговаря пълно или частично на някое от условията по-горе, то Организаторите си запазват правото да не я публикуват. Организаторът ще преценява съдържанието на снимките спрямо горните изискванията и няма да дава детайли защо дадена снимка не е одобрена.

Веднъж качени, снимките не могат да бъдат изтрити или модифицирани. Участващите лица могат да качват до три снимки в рамките на кампанията.

Един участник, гласувал или предложил локация, може да получи само една седмична и само една голяма награда в рамките на Кампанията.

С качването на снимката участникът заявява, че той/тя притежава авторските права върху снимката и дава съгласието си нейното ползване от Юниливър България ЕООД без да претендира възнаграждение, отстъпвайки по този начин авторските права за използване на снимката на www.cifcleans.bg.

При осъществяване на предвиденото в т.(2) и т.(3) и предоставяне на пълна, точна и ясна информация, ще се счита, че участникът се е регистрирал успешно в Кампанията и може да бъде избран за спечелване на една от седмичните и една от големите награди.

Един ден след изтичане промоционалния период на Кампанията, на www.cifcleans.bg ще бъде обявена локациията, която е събрала най-голям брой гласове по време на Кампанията.

Тя ще бъде почистена и разкрасена, за да се превърне в своеобразен градски шедьовър с Cif.

Седмични награди:

- общо 300 (триста) броя комплекта продукти Cif

- общо 30 (тридесет) безжични смартфон слушалки

Голяма награда: 3 (три) фотоапарата за моментни снимки

Наградите ще бъдат доставени до печелившите за сметка на Организаторите.

Тегленето на седмичните награди ще се извърши по следния график:

На 19.03.2019 г. ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) продуктови комплекта и 5 (пет) безжични слушалки.

На 26.03.2019 г. ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) продуктови комплекта и 5 (пет) безжични слушалки.

На 02.04.2019 г. ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) продуктови комплекта и 5 (пет) безжични слушалки.

На 09.04.2019 г. ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) продуктови комплекта и 5 (пет) безжични слушалки.

На 16.04.2019 г. ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) продуктови комплекта и 5 (пет) безжични слушалки.

На 22.04.2019 г. ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) продуктови комплекта и 5 (пет) безжични слушалки.

За всяко от седмичните тегления ще бъдат изтеглени и по 2 (двама) резервни участници.

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта www.cifcleans.bg най-късно 1 (един) ден след изтеглянето на победителите.

Организаторите ще се свържат с печелившите в рамките на 5 работни дни – по e-mail адреса на всеки от печелившите участници, с който те са се регистрирали в играта.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка с точен адрес и телефон за доставка на наградата до 5 (пет) дни след обявяване на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервният печеливш.

В края на кампанията, на дата 22.04.2019 г., от базата данни с всички участници, ще бъдат изтеглени 3 (трима) победители и 3 (трима) резервни участници.

Името на победителите ще бъде публикувано на сайта не по-късно от 25.04.2019 г.

В случай, че участникът печели награда фотоапарат за моментни снимки, той трябва да изпрати имейл на info@cifcleans.bg, в който да опише данни за получаване на наградата – три имена, ЕГН, адрес по лична карта, адрес за получаване на наградата и телефон за връзка.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 100,00 лв. (сто лева) е необходимо е участниците да предоставят на Организатора своето ЕГН и адрес по лична карта.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка с данните за доставка на наградата до 5 дни след обявяване на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервният печеливш.

Доставката и осъществяването на наградите ще се извърши за сметка на Организаторите. Изпращането на наградата ще се извърши до 3 седмици след валидирането на победителите и получаването на необходимите данни от печелившите участници и установяване от Организаторите дали те отговарят на условията на кампанията.

Спечелените седмични награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

В случай, че участник не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

В случай, че печелившият не отговаря на посочените от него координати в рамките на 1 седмица, то той губи възможността си за получаване на наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара