Спечелете оригинална дамска чанта Calvin Klein


Краен срок - 20 март 2019

Участието в Играта  се извършва посредством следния механизъм:

Всяко физическо лице, навършило 18 години, което не попада в ограниченията за участие в Играта и което:
•    посети страницата https://maniastores.bg и си направи регистрация като  предостави следната информация:  име и фамилия, e-mail,  пол или се регистрира чрез Facebook профила си,
•    потвърди регистрацията си като проследи линка, получен на имейла, с който се е регистрирал,
•    не изтрие профила си в периода 06.03.2019 – 20.03.2019 г.
има право да участва в томболата за награда чанта „CALVIN KLEIN“

Приемането на  настоящите Правила е задължително условие за участие в Играта, участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

Тегленето на наградите ще се проведе на 21.03.2019 г., като печелившият ще бъде избран на томболен принцип между всички участници, които са посетили страницата https://maniastores.bg, регистрирали са  се чрез име и фамилия, e-mail, пол, потвърдили са регистрацията си чрез проследяване на линка, получен на посочения e-mail адрес и на си изтрили профила си  в периода 06.03.2019 г. – 20.03.2019 г.

Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници при констатирани нарушения.

Участието в Играта е доброволно. Участникът може да се откаже  от участие по всяко време като изтрие профила си в периода на валидност на Играта.

Наградата за участниците в кампанията се  предоставя  от „Мания Онлайн” ЕООД и представлява нова чанта на бранда Calvin Klein.
Наградата се предоставя безвъзмездно от Организатора.
Замяната на наградата срещу пари или други ползи е забранена.

Организаторът поема ангажимент да уведоми лично печелившия. Личното уведомяване се счита за извършено чрез изпращането на съобщение на e-mail-а, с който се е регистрирал участника на  https://maniastores.bg.

В случай  че печелившият изтрие регистрацията си в maniastores.bg в периода 21 -30 март, то  той губи правото си да получи наградата поради невъзможност за идентифициране и свързване на Организатора с печелившия. В този случай Организаторът има право да разиграе повторна томбола между същите участници и при същите условия описани по-горе

След получаването на e-mail-а с известие за спечелената награда, в 10-дневен срок Победителят трябва да се свърже с Организатора, като върне отговор на получения имейл чрез изпращане на следната информация:

•    Име и Фамилия
•    Адрес*, на който желае да му бъде предоставена наградата.
•    Телефон за връзка
*Наградата може да бъде доставена на посочен от Победителя адрес,  в магазин Мания или до офис на куриерска фирма.

Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията на настоящите общи условия.
Доставката на наградата е за сметка на Организатора при условие, че е в рамките на територията на Република България.
Адресът за доставка на играта ще послужи единствено за целите на изпращане на наградата.

Участник, който не е  потърсил в 10 дневен срок от получаването на съобщението  за спечелване на наградата обратна връзка с Организатора  по начина, описан в т.7.2.,  губи  правото си върху наградата. В този случай Организаторът има право да разиграе повторна томбола между същите участници и при същите условия описани по-горе


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара