Спечелете всяка седмица iPhone Xr, iPhone Xs или iPhone Xs Max


Краен срок - 28 април 2019

Включи се в пролетната ни томбола в периода 18.03. - 28.04.2018 г., като усвоиш заем до 3 000 лв. и участвай за най-желаните подаръци за сезона!

    Заяви заем в три лесни стъпки!
    Получаваш одобрение* на момента и желаната сума е при теб в точния момент.
    А сега, автоматично участваш и в пролетната ни томбола, в която всяка седмица ще раздаваме по един от най-желаните iPhone смартфона!

*Кандидатите подлежат на одобрение съгласно ОУ и Вътрешни правила на Кредисимо.

Наградите

Всяка седмица, един от всички усвоили Credissimo заем, ще спечели една от уникалните ни награди:
4х iPhone Xr
1x iPhone Xs
1x iPhone Xs Max

Всеки Участник участва в Томболата само веднъж за всеки усвоен от него кредит през периода на Томболата.

Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или повреда на интернет, Сайта, Фейсбук страницата, мобилното приложение или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградите.

Победителите се определят /изтеглят/ на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния констативен протокол.

Един печеливш в Томболата за съответната седмица ще бъде определян и обявяван в първия работен ден, следващ седмицата, през която Участниците са усвоили кредитите си от Организатора. В случай че този ден е неработен, то печелившият ще бъде определян и обявяван в първия работен ден.
1. На дата 27.03.2019 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone Xr, 64GB.
2. На дата 03.04.2019 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone Xr, 64GB.
3. На дата 10.04.2019 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone Xr, 64GB.
4. На дата 17.04.2019 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone Xr, 64GB.
5. На дата 24.04.2019 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone Xs, 64GB.
6. На дата 02.05.2019 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на Награда смартфон Apple iPhone Xs Max, 64GB.

Обявяването на победителите ще се извършва в Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора, чрез посочване на име и фамилия на Участниците. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Томболата. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.

Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и/или лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за потребителски кредит, сключен с Организатора.

Всеки печеливш Участник следва да посети посочения по-долу адрес на Организатора, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.6.4., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по т.VI.6.3.

Печелившите Участници могат да получат Наградата си всеки работен ден между 10.00 ч. и 18.00 ч. на следния адрес на Организатора, а именно- гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша” № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България”. Печелившият Участник се идентифицира с лична карта при получаване на Наградата. За връчването на последната се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара