Спечелете лятна количка Chicco Ohlala и 100 кутийки с лъжички HiPP


Краен срок - 31 март 2019

Включете се в нашата лотария с касови бележки!

За да участвате, е необходимо

    Да направите еднократна покупка на HiPP храни в бурканчета на стойност минимум 20 лв. в периода 18.02. – 31.03.2019 г.
    Да регистрирате касовата бележка в периода 18.02. – 31.03.2019 г.
    Да стискате палци именно вие да сте сред нашите печеливши!

Подготвили сме ви страхотни награди:

    1 бр. лятна количка Chicco Ohlala;
    100 бр. кутийки с лъжички HiPP.

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на 08.04.2019 г. във Facebook страницата на HiPP България

Играта обхваща всички търговски обекти на територията на Република България.

Играта обхваща цялата продуктова гама HiPP храни в бурканчета.

За да може да се регистрира бележка, участникът трябва да е попълнил регистрационна форма за участие (формата съдържа полета: име, фамилия, имейл, телефонен номер). Касовата бележка трябва да отговаря на правилата на Играта.

Участниците в Играта трябва да съхранят регистрираните касови бележки. В случай на печалба, ще се изисква представяне на копие на регистрираната касова бележка.

При попълване на регистрационната форма и регистриране на касова бележка се счита, че участникът е прочел и приел общите условия, декларацията за поверителност, публикувана на сайта на организатора и правилата на Играта и приема да бъде задължаван към тях. Приемането на настоящите Правила е задължително условие за участие в Играта и участникът се задължава да ги спазва.

С подаване на заявка за участие в Играта, всеки участник дава своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на основание чл. 6, ал. 1, б. а) от Общия регламент относно защита на личните данни (Регламен (ЕС) 2016/679) по отношение на личните данни, които предостави във връзка с конкурса – име, фамилия, имейл, телефонен номер.

Участниците, опитали се да нарушат правилата за регистрация, ще бъдат автоматично дисквалифицирани

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип.

Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично всеки един от тримата победители. Публично се счита съобщението във Фейсбук страницата и на сайта на HiPP България. Лично се счита личен имейл на адрес, посочен от потребителя при регистрация в Играта. Спечелилите ще бъдат обявени до 08.04.2019г. на стената на Фейсбук страницата www.facebook.com/HiPP.bg/ и на сайта на HiPP България: www.hipp.bg . Всеки награден ще получи и уведомяващ имейл на посочения от него адрес в регистрацията за Играта. Един участник може да спечели само една награда.

Получаване на награди

- В рамките на 15 работни дни след получаване на имейл съобщението за наградата от Играта, победителите трябва да се свържат с Организатора на посочените от него телефон и/или електронен адрес и да предоставят копие на регистрираната касова бележка и поисканата информация за контакт, за да се уточни как ще се връчи наградата.

- В рамките на 15 работни дни след обявяването на наградите, спечелилите трябва да се свържат с Организатора чрез съобщение на страницата или както е указано в поста за обявяването.

- При получаване на наградата, Спечелилите се идентифицират с лична карта.

- Ако наградените не се свържат с Организатора в рамките на 15 работни дни след получаване на имейла, губят правото да получат своята награда.

- Организаторът не носи отговорност за участник, предоставил невалиден имейл за контакт или грешни и неточни имена.

- Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

- Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, участниците дават изричното си съгласие, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното.

- Наградите се предават само, ако спечелилите участници отговарят на изискванията в Правилата за участие.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара