Спечелете 8 златни кюлчета и 28 бутилки златно шампанско


Краен срок - 28 февруари 2019

Нека 2019-та да започне със здраве, благоденствие и изобилие. Нека отбележим 7-мия рожден ден на Макс Кредит подобаващо - с „дъжд от злато”.

Само през януари и февруари може да спечелиш една от нашите 36 златни награди:

    8 кюлчета 24 каратово злато по 5 гр. всяко
    28 бутилки шампанско със златни частици

Кампанията се провежда от 01.01.2019 г. до 28.02.2018 г. и в нея участва всеки клиент, усвоил потребителски кредит от Макс Кредит в този период. Златните награди ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез провеждането на 8 томболи, като всяка седмица ще бъдат теглени печелившите имена.

Включи се и ти, като заявиш своя кредит сега!

В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, които през периода на валидност на Кампанията, а именно – от 01.01.2019г. до 28.02.2019г. включително, усвоят кредитен продукт, предлаган от Организатора.

Печелившите участници на 8-те броя златни кюлчета ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез провеждане на осем отделни и самостоятелни една от друга седмични томболи (по една томбола на седмица), в присъствието на комисия от 3-ма души, единият от които задължително ще е юрисконсултът на Организатора (Комисията). Томболите ще се провеждат всеки петък, като ще бъде теглен един печеливш участник и една резерва. Участие в седмичната томбола ще взимат лицата, усвоили кредит в предходната седмица, като печелившите участници, респективно резервните печеливши участници на златните кюлчета ще бъдат избирани на ниво Дружество, т.е. сред всички отговарящи на условията клиенти на Организатора.

Печелившите участници на 28-те броя бутилки златно шампанско „Остерайх Голд” с добавени 23-каратови златни частици ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез провеждане на 28 отделни и самостоятелни една от друга томболи – по една томбола за клиентите, които се обслужват от един офис, респективно една томбола за онлайн клиентите, които се обслужват изцяло онлайн. Томболите ще се проведат в присъствието на комисия от 3-ма души, единият от които задължително ще е юрисконсултът на

В един Представителен офис може да бъде спечелена само един брой бутилка златно шампанско, респективно клиентите, чийто кредит се обслужва изцяло онлайн участват за спечелването на един брой бутилка златно шампанско.

Датите за провеждане на томболите са, както следва:

За седмица 1, в която участват всички усвоили в периода 02.01.2019г. – 10.01.2019г., томболата ще се проведе на 11.01.2019г.

За седмица 2, в която участват всички усвоили в периода 11.01.2019г. – 17.01.2019г., томболата ще се проведе на 18.01.2019г.

За седмица 3, в която участват всички усвоили в периода 18.01.2019г. – 24.01.2019г., томболата ще се проведе на 25.01.2019г.

За седмица 4, в която участват всички усвоили в периода 25.01.2019г. – 31.01.2019г., томболата ще се проведе на 01.02.2019г.

За седмица 5, в която участват всички усвоили в периода 01.02.2019г. – 07.02.2019г., томболата ще се проведе на 08.02.2019г.

За седмица 6, в която участват всички усвоили в периода 08.02.2019г. – 14.02.2019г., томболата ще се проведе на 15.02.2019г.

За седмица 7, в която участват всички усвоили в периода 15.02.2019г. – 21.02.2019г., томболата ще се проведе на 22.02.2019г.

За седмица 8, в която участват всички усвоили в периода 22.02.2019г. – 28.02.2019г., томболата ще се проведе на 01.03.2019г.

28-те томболи за спечелването на 28-те бутилки златно шампанско ще се проведат на 08.03.2019г.

Печелившите участници от Седмица 1, Седмица 2, Седмица 3 и Седмица 4 ще получат своята награда до 08.02.2019г., а печелившите участници от Седмица 5, Седмица 6, Седмица 7 и Седмица 8 ще получат своята награда до 08.03.2019г. В случай, че победител от Седмица 1, Седмица 2, Седмица 3 или Седмица 4 не се възползва от правото си да получи наградата си до горепосочените срокове, то това право автоматично преминава върху резервния печеливш участник, който ще може да получи наградата не по-късно от 15.02.2019г.

В случай, че победител от Седмица 5, Седмица 6, Седмица 7 или Седмица 8 не се възползва от правото си да получи наградата си до горепосочените срокове, то това право автоматично преминава върху резервния печеливш участник, който ще може да получи наградата не по-късно от 15.03.2019г.  

Печелившите участници на бутилките златно шампанско ще имат право да получат своята  награда до 15.03.2019г., а в случай, че до този срок не получат или не се явят за да получат своята награда, резервните печеливши участници ще имат правото да получат наградите в срок до 22.03.2019г.

Печелившите участници, чийто кредити се обслужват от Представителните офиси на Организатора, ще бъдат известени от служителите на Организатора от съответните Представителни офиси, а печелившите участници, чиито кредит се обслужва изцяло онлайн, ще бъдат информирани за спечелена награда чрез обаждане от отдел Център за обслужване на клиенти. След потвърждение на настоящ адрес на онлайн клиента наградата ще бъде изпратена до адреса на клиента не по-късно от 08.03.2019г.

В случай, че Онлайн победител се откаже от правото си на получаване на наградата или не потвърди своя настоящ адрес до 08.03.2019 г., правото на награда автоматично преминава към резервен участник, който ще може да получи своята награда не по-късно от 15.03.2019г., респективно 22.03.2019г.

В случай, че и резервен участник не се яви в посочените срокове, за да получи своята награда/респективно Организаторът след многократен опит за контакт не се свърже и/или не потвърди адресът за получаване на наградата от онлайн резервния печеливш участник, Организаторът си запазва правото съответната награда да не бъде раздавана.

Независимо от броя кредити, усвоени от участник в настоящата Кампания, през периода на нейната валидност, участникът ще има право да спечели награда само веднъж, респективно само веднъж ще бъде включен в някоя от томболите за разпределение на наградите в настоящата Кампания.

Участник в настоящата Кампания, спечелил златно кюлче, няма да бъде включен за участие в томбола за спечелване на златно шампанско, съответно всички клиенти, отговарящи на условията за разпределение на наградите от настоящата Кампания, които не са сред 8-те печеливши на златните ключета, ще участват в разпределението на 28-те броя бутилки златно шампанско.

За да участва в съответната томбола, участник в настоящата Кампания не трябва да е упражнил правото си на отказ от кредит или правото на предсрочно погасяване на усвоения от Организатора кредит, кредитът му да не е преструктуриран, да има текущо просрочие – не повече от 14 дни и максимално просрочие – не повече от 30 дни по своя кредит към дата на провеждане на съответната томбола.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара