Спечелете златни кюлчета, предплатени карти с 100 лв. и големи парични награди


Краен срок - играта е ежеседмична

Право на участие и печалба имат всички физически лица, потребители на сайта Dnevno.bg. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

Печалби няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора, нито на лицата, заети в тегленето на печалбите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на Томболата и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини“ следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Участието в игрите и промоциите е напълно доброволно и не обвързва по никакъв начин участниците в нея.

Участието в Томболата НЕ е обвързано с покупка на продукти и/или услуги.

Участието в Томболата е напълно БЕЗПЛАТНО и НЕ изисква плащане нито друг вид такса от Участниците, която би могла да бъде третирана като залог според чл. 2 (1) от Закона за хазарта.

В Томболата участват само Билети, които са валидирани чрез попълнен имейл адрес от потребителя.

В Томболата се участва само чрез електронни Билети, които се валидират/активират чрез попълнен имейл адрес от потребителя.

Томболата стартира всяка седмица в неделя, точно 20:00 часа с продължителност точно една седмица до следващата неделя в 20.00 часа.

Потребителите, които искат да участват следва да изтрият/изтъркат от екрана изображение, зад което се намира индивидуален код, наричан за целите на Томболата - „Билет“.

След визуализирането на Билета, потребителят взима решение дали да въведе негов реален и личен имейл адрес и по този начин да стане участник в Томболата за тази седмица, валидирайки изтегления Билет.

Всеки потребител има право да участва само с един имейл адрес, по един път за период от 24 часа. След 20.00 часа всеки ден може да бъде изтеглен следващ билет. Максималният брой Билети, които могат да бъдат изтеглени с един имейл адрес в рамките на седмичната Томбола, е седем броя.

Печеливши могат да бъдат само Билети от текущата седмица. Всички Билети от минали седмици не участват повече в теглене на печалби.

Предвидените печалби са:

• 3 броя предплатени дебитни карти за покупки (Visa / Mastercard) на стойност 100 лв. всяка / предметна печалба на стойност 100 лв.

• 3 броя златни кюлчета по 1 грам всяко с чистота 24 карата / предметна печалба на стойност 80 лв.

Организаторът си запазва правото да добавя, премахва, променя вида или стойността на печалбите преди всяка томбола, като обявява промените на сайта Dnevno.bg

Условия зa ползване на GiftCard (Visa / Mastercard): https://giftcards.eu/bg/about_giftcard
Джакпот

Всеки валидиран Билет добавя по 0.001 лв. в Джакпота на Томболата. При натрупване на над 1 000 лв в Джакпота, той се добавя като допълнителна печалба в текущата седмица.

След изтегляне на Джакпота, сумата в него се рестартира до 0 лв. и започва да се генерира наново.

Златен Билет

В Томболата има приблизително 2 милиона комбинации от Билети. Зад една от комбинациите има добавена печалба от 10 000 лв. Това е т.нар. Златен Билет. Ако участник в Томболата изтрие и валидира (чрез последващо попълване на имейл адреса си) Златния Билет, той автоматично печели 10 000 лв.

Организаторът обявява предварително печелившата комбинация за Златен Билет на сайта Dnevno.bg. При изтегляне на комбинацията на Златния Билет, Организаторът обявява в срок от 1 седмица нова печеливша комбинация.

Номерът на актуалния Златен Билет: 33WN-199999

Сребърен Билет

В Томболата има приблизително 2 милиона комбинации от Билети. Зад една от комбинациите има добавена печалба от 5 000 лв. Това е т.нар. Сребърен Билет. Ако участник в Томболата изтрие и валидира (чрез последващо попълване на имейл адреса си) Сребърния Билет, той автоматично печели 5 000 лв.

Организаторът обявява предварително печелившата комбинация за Сребърен Билет на сайта Dnevno.bg. При изтегляне на комбинацията на Сребърния Билет, Организаторът обявява в срок от 1 седмица нова печеливша комбинация.

Номерът на актуалния Сребърен Билет: 80ST-619999

Тегленето на печалбите ще се извършва точно в 20.00 часа в неделя, всяка седмица.

В тегленето на печалбите участват само валидираните Билети в текущата седмица - от 20.00 часа в неделя до 19.59 часа следващата неделя.

Тегленето на печелившите се извършва чрез електронен жребий, посредством специално разработен за нуждите на Томболата софтуер, на случаен принцип.

Един Участник, респективно един имейл адрес, може да спечели само една печалба в седмичната Томбола. Единният идентификатор на всеки участник, който гарантира това условие е неговият имейл адрес.

Печалба тип Джакпот се тегли измежду участниците в текущата седмица, през която е надхвърлен необходимия за него минимум от 1 000 лв.

Печалба тип Златен или Сребърен билет се получава в момента на изтриването на съоветната печеливша комбинация от Участника и успешното валидиране на Билета с имейл адрес.
Уведомление на печелившите

Всеки печеливш ще бъде информиран чрез имейл съобщение на предоставения при участие имейл адрес.

Ако печалбата е предметна или парична и за получаването ѝ е необходимо Организаторът да получи допълнителни лични данни от Участника, в това число – име, ЕГН, адрес за получаване, телефон или банкова сметка, то печелившият Участник трябва задължително да потвърди печалбата в отговор на имейла на Организатора чрез предоставяне на описаните в имейла данни за нейната доставка или изплащане.

Срокът за потвърждаване на печалба е 7 дена от получаване на имейл-съобщението за спечелване. При непотвърдена печалба след изтичане на този срок печелившият Участник губи правото да получи печалбата си. Нераздадените печалби ще бъдат използвани от Организатора за бъдещи промоционални активности.

Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл попадне в „spam“ (спам) папката на пощенската кутия на Участник.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил Участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на печалбата в определения срок.

С цел известяване на всички Участници за изтеглените печалби Организаторът ще оповести имейлите на печелившите в анонимизиран и нарочно съкратен вид на сайта Dnevno.bg, както и на официалната Фейсбук страница на Dnevno.bg (https://facebook.com/dnevno.bg)

Ако печалбата е под формата на електронен ваучер заползване на услуги или закупуване на продукти, Участникът ще получи допълнителна информация за начините за активиране и използване на ваучера.

Предметните печалби се изпращат до офис на куриер. Разходите по изпращане на печалбата се поемат от Организатора. Ако печелившият не потърси печалбата си в определения от куриера срок, печалбата се връща от куриера на Организатора и се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи печалбата си.

Организаторът не носи отговорност, ако печалба не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес или телефонен номер.

Печелившият Участник няма право да заменя спечелена предметна печалба с паричния ѝ еквивалент.

Паричните печалби се изплащат на посочена от Участника банкова сметка.

Печалбата е лична и не може да бъде преотстъпвана.

Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участници „автоматично“ и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

Като изрични нарушения ще бъдат смятани следните действия:

1. Използване на повече от един електронен имейл адрес от едно и също лице за участие в активността.

2. Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността.

3. Всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални условия.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите.

ЛИНК за участие

5 Коментари

 1. Здравейте,имам спечелени над 200 лева и нямам никакъв отговор за изплащане на печалбата, как и кога става това??!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Натрупаните суми не са гарантирана печалба. Всеки месец се тегли томбола и тогава се разбира кой печели. Ако сте спечелили от такава томбола би трябвало организаторите да са се свързали с вас.

   Изтриване
 2. Имам вече над 200 лв натрупани няма ли да спечеля вече

  ОтговорИзтриване
 3. Не знам дали имам натрупана сума пишете ми

  ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара