Спечелете романтичен уикенд в Европа, спа уикенди, ваучери, подаръчни кошници и още награди от бонбони MERCI


Краен срок - 24 април 2019

Промоцията ще бъде проведена на 3 отделни периода:

    Период 1 – от 14.01 – до 13.02.2019г. – „Свети Валентин“
    Период 2 – от 14.02 – до 07.03.2019г. – „8-Ми Март“
    Период 3 – от 08.03 – до 24.04.2019г. – „Великден“

За всеки отделен период, ще бъдат раздавани различни награди, описани по-долу в раздел 5.

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката MERCI на стойност по-голяма от 7 лв. (седем лева) и регистрирали касовата бележка, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – www.merci-promo.bg в рамките на Промоцията, могат да участват в тегления за  седмичните награди.

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката MERCI на стойност по-голяма от 15 лв. (петнадесет) и регистрирали касовата бележка, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – www.merci-promo.bg в рамките на Промоцията, могат да участват в тегления за  седмичните награди, както и за големите месечни награди.

Преди първата регистрация на касов бон,  Участникът следва да създаде свой потребителски профил на промоционалния сайт www.merci-promo.bg по указания на сайта начин с име, фамилия и имейл адрес, който ще бъде ползван като уникален идентификатор.

Избирането на печелившите („Печеливш/и“) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

НАГРАДИ – Период 1 от 14.01 – до 13.02.2019г. -„Свети Валентин“

    1. Седмични награди:

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката MERCI на стойност по-голяма от 7 лв. (седем лева) и регистрирали касовата бележка, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – www.merci-promo.bg в рамките на Промоцията, могат да участват в тегленията за спечелването на една от седмичните награди – бутилка от специална розова серия на MOËT & CHANDON ROSÉ в комплект с бонбониера Merci – 250g.

    2. Месечни награди

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката MERCI на стойност по-голяма от 15 лв. (петнадесет лева) и регистрирали касовата бележка, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – www.merci-promo.bg в рамките на Промоцията, могат да участват в тегленията за спечелването на една от седмичните награди –бутилка от специална розова серия на Moet & Chandon – Rose в комплект с бонбониера Merci, както и за една от големите месечни награди –романтичен уикенд за двама в луксозен СПА хотел. В рамките на Период 1 ще бъдат раздадени общо 30 на брой седмични награди, състоящи се в бутилка розова серия на Moet & Chandon – Rose в комплект с бонбониера Merci, както и общо 3 на брой месечни награди, състоящи се в романтичен уикенд за двама в луксозен СПА хотел  – Катарино СПА  4*- гр. Разлог.

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой касови бонове, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Промоцията.

НАГРАДИ – Период 2 – от 14.02 – до 07.03.2019г. – 8-ми Март

    1. Седмични награди:

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката MERCI на стойност по-голяма от 7 лв. (седем лева) и регистрирали касовата бележка, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – www.merci-promo.bg в рамките на Промоцията, могат да участват в тегленията за спечелването на една от седмичните награди –ваучер за луксозна козметика на стойност 100 лв. от Парфюмерии – DOUGLAS. В рамките на Период 2 ще бъдат раздадени общо 30 на брой седмични награди, състоящи се във ваучер за луксозна козметика на стойност 100 лв. от Парфюмерии – DOUGLAS.

    2. Месечни награди

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката MERCI на стойност по-голяма от 15 лв. (петнадесет лева) и регистрирали касовата бележка, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – www.merci-promo.bg в рамките на Промоцията, могат да участват в тегленията за спечелването на една от седмичните награди –ваучер за луксозна козметика на стойност 100 лв. от Парфюмерии – DOUGLAS, както и за една от големите месечни награди –романтичен уикенда за двама в луксозен СПА хотел. В рамките на Период 2 ще бъдат раздадени общо 30 на брой седмични награди, състоящи се във ваучер за луксозна козметика на стойност 100 лв. от Парфюмерии – DOUGLAS, както и общо 3 на брой месечни награди, състоящи се в романтичен уикенд за двама в луксозен СПА хотел  – Катарино СПА  4*- гр. Разлог.

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой касови бонове, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Промоцията.

НАГРАДИ – Период 3 – от 08.03 – до 24.04.2019г. – Великден

    1. Седмични награди:

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката MERCI на стойност по-голяма от 7 лв. (седем лева) и регистрирали касовата бележка, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – www.merci-promo.bg в рамките на Промоцията, могат да участват в тегленията за спечелването на една от седмичните награди –луксозна кошница с подбрани продукти от марката – MERCI. В рамките на Период 3 ще бъдат раздадени общо 60 на брой седмични награди, състоящи се в луксозна кошница с подбрани продукти от марката – MERCI.

    2. Месечни награди

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката MERCI на стойност по-голяма от 15 лв. (петнадесет лева) и регистрирали касовата бележка, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – www.merci-promo.bg в рамките на Промоцията, могат да участват в тегленията за спечелването на една от седмичните награди –луксозна кошница с подбрани продукти от марката – MERCI, както и за голямата награда – Романтичен уикенд за двама до избран Европейски град на стойност 1400 лв. В рамките на Период 3 ще бъдат раздадени общо 60 на брой седмични награди, състоящи се в луксозна кошница с подбрани продукти от марката – MERCI, както и една голяма награда – Романтичен уикенд за двама до избран Европейски град на стойност 1400 лв.

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой касови бонове, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Промоцията.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нов касов бон трябва да се използва един и същ имейл адрес.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието за целите на директния маркетинг.

Регистрацията на касов бон на www.merci-promo.bg става в потребителския профил на Участника, създаден при регистрация на посочения промоционален сайт и посредством заснемането с камерата на мобилен телефон или в случай на използване на настолен компютър прикачане на снимков файл в указан формат.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата www.merci-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

Регистрациите, направени в даденa седмица или месец, участват в тегленията на награди само за съответния седмица/месец и не могат да участват в тегленията за награди за други/следващи седмици/месеци. Касовите бонове, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие в някое от тегленията.

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус.

Промоционалните периоди и датите за тегленията на седмични награди са както следва:

    Период 1 – от 14.01 – до 13.02.2019г. – „Свети Валентин“

Дати на теглене – 24.01, 31.01 и 7.02.2019

    Период 2 – от 14.02 – до 07.03.2019г. – „8-Ми Март“

Дати на теглене – 15.02, 22.02 и 01.03.2019

    Период 3 – от 08.03 – до 24.04.2019г. – „Великден“

Дати на теглене – 13.03, 20.03, 27.03, 3.04, 10.04 и 17.04.2019

Промоционалните седмици и датите за тегленията на месечните награди са както следва:

    Период 1 – от 14.01 – до 13.02.2019г. – „Свети Валентин“

Датa на теглене -14.02.2019

    Период 2 – от 14.02 – до 07.03.2019г. – „8-Ми Март“

Датa на теглене – 08.03.2019

    Период 3 – от 08.03 – до 24.04.2019г. – „Великден“

Дата на теглене – 25.04.2019

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 5 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит, за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

За да получи наградата си, спечелилият следва да съхрани и представи пред куриера доставящ наградата,  касовият бон, който е регистрирал.

Всички седмични и месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всеки Печеливш носи отговорност за деклариране и заплащане на дължимите данъци за получените награди съгласно приложимото законодателство.

Наградите не могат да бъдат трансформирани в паричен еквивалент.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара