Спечелете Play Station 4, 3 телевизора и 25 ваучера от Aladin Foods


Играта е приключила!

Печеливши:
1 х Play Station 4

38/1528188
1 oт 3 х Smart Телевизора
49/1268547
77/1263196
15/31764


null

10 промо кода на стойност 25 лв
3/37908
36/1412255
77/1260615
77/1264793
77/1267208
77/1266571
77/1263379
15/31377
15/31953
3/39077
null

10 промо кода на стойност 25 лв

49/1266682
77/1260983
77/1259800
49/1269400
3/38277
3/38298
36/1417969
2/61983
15/31241
15/31654
null

10 промо кода на стойност 25 лв

49/1265937
36/1412292
3/38134
77/1262180
77/1263108
38/1525465
36/1415987
77/1265559
3/38574
77/1267066
null

10 промо кода на стойност 25 лв

38/1517004
40/1529151
77/1260253
49/1267396
77/1261242
77/1257421
38/1525957
36/1409165
36/1415941
77/1264103
null

10 промо кода на стойност 25 лв

36/1409020
77/1256677
40/1523382
3/37803
49/1265928
38/1516583
36/1410085
15/30547
15/30544
77/1259622



Усети коледния дух със супер награди!

Поръчай хапване за минимум 25 лева от www.aladinfoods.bg
Регистрирай кода от касовата бележка

Спечели 1 х Play Station 4
3 х Smart Телевизора
50 х промо кода на стойност 25 лева за поръчки през сайта www.aladinfoods.bg

В играта има право да участва всяко физическо лице (“Участник”), закупило продукти на „АЛАДИН ФУУДС” ООД (ALADIN FOODS) от сайта на компанията www.aladinfoods.bg в периода на играта на стойност минимум 25.00 лева с ДДС за единичен касов бон.

В играта не се допуска участието на служители на „АЛАДИН ФУУДС” ООД, както и членове на техните семейства.

Играта важи САМО за покупки, направени през сайта www.aladinfoods.bg . Играта не важи при покупки в нито едно от заведенията на Аladin Foods в страната. Играта не важи за покупки в нито един от магазините на Аladin Foods в страната.

Тегленето на печелившите на големите награди – 1 брой PlayStation 4 и 3 броя Smart телевизор 43’’ ще се извърши на 14.01.2019 г. При тегленето ще бъдат определени и 5 допълнителни резервни печеливши участници. Тези резултати се вписват в списък на резервите.

Печелившите промо кодове ще бъдат публикувани на 14.01.2019 г. на: http://aladinfoods.bg/game/ и Facebook страницата на „АЛАДИН ФУУДС” ООД: https://www.facebook.com/AladinFoods/. Всеки печеливш ще бъде уведомен чрез мейл на имейла, с който е участвал или чрез телефонно обаждане, ако организаторът не успее да осъществи контакт с печелившия на предоставения от него имейл . С един касов бон участникът може да спечели само една награда.

Aко организаторът не успее да се свърже с печелившите по нито един от изброените в точка 5.3. начини в 7 (седем) дневен срок, си запазва правото да предостави наградата на някой от резервните печеливши.

Всяка седмица ще бъдат изтеглени печеливши, които ще спечелят по 1 броой промо код на стойност 25 лв., който важи за поръчки през сайта на Aladin Foods – www.aladinfoods.bg.

Тегленето на печелившите на промо кодовете ще се извършва веднъж седмично след стартиране на играта или както следва:
07.12.2018 г. – 10 промо кода на стойност 25 лв.
14.12.2018 г. – 10 промо кода на стойност 25 лв.
21.12.2018 г. – 10 промо кода на стойност 25 лв.
28.12.2018 г. – 10 промо кода на стойност 25 лв.
04.01.2019 г. – 10 промо кода на стойност 25 лв.

Печелившите промо кодове ще бъдат публикувани в деня на тегленето, както следва: 07.12.18 г., 14.12.18 г., 21.12.18 г. , 28.12.18 г. и 04.01.19 г. на: http://aladinfoods.bg/game/ и Facebook страницата на Аладин Фуудс (ALADIN FOODS): https://www.facebook.com/AladinFoods/. Всеки печеливш ще бъде уведомен чрез мейл на имейла, с който е участвал или чрез телефонно обаждане, ако организаторът не успее да осъществи контакт с печелившия на предоставения от него имейл.

Не се допуска размяна на подаръци за паричната им равностойност или други награди, услуги или привилегии.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой промо кодове от касовите боновe на стойност минимум 25.00 лева с ДДС в периода на промоцията.

След уведомяване по имейл, организаторът ще се свърже с печелившите. При невъзможност, организаторът да осъществи връзка с печелившите ще опитва да установи връзка и/или на предоставения от участника телефонен номер. Ако организаторът не успее да установи контакт, ще очаква от спечелилите да се свържат с него в 7 (седем) дневен срок след тегленето на печелившите. Участниците в играта ще получат наградата до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на установяване връзка с тях, но не по-късно от 30.01.2019 г. като при получаването й те следва да се идентифицират с документ за самоличност. При получаването на подаръка участникът е длъжен да потвърди писмено получаването му, като подпише приемо-предавателен протокол. Липсата на потвърждение, невъзможността или отказът да се направи такова при получаването на наградата правят получаването ѝ невъзможно. В случай на такава невъзможност да се достави/получи наградата в съответствие с процедурата, участникът губи правото си върху наградата.

Наградата ще бъде предоставена от представител на фирма „АЛАДИН ФУУДС” ООД (ALADIN FOODS). Ако печелившите дадат съгласието си, те ще бъдат снимани по време на връчването. С тяхно съгласие снимките ще бъдат използвани от „АЛАДИН ФУУДС” ООД за комуникация в социалните мрежи и на официалната уеб страница на компанията – www.aladinfoods.bg .

Описание на наградите

Наградите в Играта са, както следва: – 1 брой Playstation 4, 3 броя Smart телевизора 43’’ и 25 промо кода на стойност 25 лева, които важат за покупки в сайта www.aladinfoods.bg .


Краен срок - 13 януари 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара