Спечелете 5 бляскави награди за Коледа


Играта е приключила!

Печеливши:
1. Михаела Павлова - Коледна декорация с лед осветление
2. Елина Димитрова - Коледен венец
3. Катерина Ганева - Сет 9бр. играчки
4. Надя Манова - Покривка за маса
5. Любка Петрова - Фигурка снежен човекПомниш ли как разбра истината за Дядо Коледа? На колко години беше? Ще се радваме да ни разкажеш.

Приготвили сме ти 5 бляскави награди. Спечели си една от тях и направи празника още по-блестящ!

Играта „Как разбра истината за Дядо Коледа” се организира с маркетингова цел, за популяризиране на марката „Aiko”. Участието в играта не е обвързано с покупка.

Участието на първото ниво в Играта е обвързано с безплатна регистрация в социалната мрежа
„Фейсбук”.

На второ ниво Участникът трябва да разкаже своята история, като я сподели в приложението на играта. Историята трябва да е свързана с темата на играта.

На трето ниво Участникът трябва да попълни формата за регистрация и да потвърди своето участие.

Наградите, които ще бъдат раздадени в играта са:
1. Декорация снежен човек бял – 1 бр.
2. Коледна покривка – 1 бр.
3. Сет 9 бр. Коледни топки – 1 бр.
4. Поставка за 4 чаени свещи венец – 1 бр.
5. Коледна дървена декорация с LED - 1 бр.

Всеки участник в играта може да спечели само една награда. Печелившият участник се определя на случаен принцип, чрез изтеглянето на жребии.. Ще бъде раздадена 1 бр. награда, описана в т. 6.1.

Победителите, избрани според регламента на Играта, ще бъдат оповестени публично на фен-
страницата на играта на 17.12.2018г.

Организаторът се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лв ( тридесет лева), да осигури и предостави на Участник, който е спечелил такава награда, и удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата, като за целите на издаване на удостоверението печелившия Участник предоставя на Организатора допълнително свои лични данни ( три имена, постоянен адрес и ЕГН). Спечелилите наградата използват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). С участието си в Играта, Участникът декларира, че е запознат с произтичащите за него задължения, съгласно ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване
на задълженията на спечелилия Участник по ЗДДФЛ.


Краен срок - 16 декември 2018

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара