Спечели безценно изживяване с ОББ и Mastercard®


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.ubbmomenti.bg/В Кампанията имат право да участват всички картодържатели с персонални кредитни и дебитни карти “ Mastercard®”, издадени от „ОББ“АД до 30.11.2018 г. включително.
Служители на „ОББ“ АД и дъщерни компании, или всяко лице, професионално ангажирано с промоционалната кампания, нямат право но участие.

Всеки притежател на дебитна и кредитна карта “ Mastercard®”, издадена от ОББ преди старта на кампанията, може да събира бележките от трансакциите и да ги регистрира на специално създадения за Кампанията сайт.

За регистрация се въвежда: дата на бележката, авторизационния код, име и фамилия на картодържателя, телефонен номер и имейл адрес. Картодържателите са запознати с документа Информация за обработване на личните данни на клиенти на ОББ АД, наличен на интернет сайта на Банката www.ubb.bg., изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Банката предприема всички необходими технически и организационни мерки за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

След регистрация клиентът заявява желанието си за участие в един от трите изброени „незабравими моменти“.

Един участник може да регистрира и да се запише за участие с неограничен брой бележки от трансакции, извършени в периода на Кампанията.

Няма изискване за минимален паричен размер на плащането по регистрираната бележка.

Плащания, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, както и плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени с карти, издадени след началото на Кампанията (5-ти декември 2018 г.), не участват в тегленията за награди. Трансакции с международен код на търговеца 7995 (залагане и хазарт) и трансакции с бизнес карти не се включват в настоящата кампания.

За периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 3 /три/ награди/изживявания, а именно:
* Разходка с лимузина с известен български актьор – 15.01.2019г.
* Кулинарна идилия с известен български шеф готвач – 11.01.2019г.
* Персонална тренировка в компанията на изявен български спортист – 08.01.2019г.

След изтичането на периода на кампанията ще бъдат изтеглени на случаен принцип, в присъствието на нотариус, печеливши участници, които ще получат изброените награди/изживявания. За всяко изживяване ще бъдат изтеглени по 3-ма резервни участници.

След изтеглянето на наградите/изживяванията „ОББ“ АД ще уведоми печелившите участници чрез данните за контакт, предоставени от тях в специално създадения за кампанията сайт – UBBmomenti.bg. В случай че наградата/изживяването е спечелена от участник, който е подал неточни или непълни данни, или не може да бъде открит, наградата/изживяването ще бъде предоставена на следващия изтеглен по ред участник, съгласно списък на резервните участници.

Всички награди ще се ползват лично от печелившите участници-картодържатели или от изрично посочени близки на тях лица (членове на семейство).

Наградите/изживяванията нямат паричен еквивалент.

Печеливш участник, определен съгласно настоящите официални правила има право да се откаже от наградата/изживяването. В този случай за печеливш се смята следващия изтеглен от резервите.

Краен срок - 31 декември 2018

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара