Спечелете 60 пасатора BOSCH MSM64110 от шоколади Своге


Играта е приключила!

ПЕЧЕЛИВШИ СЕДМИЦА 1
1. 0884 685 XXX
2. 0899 905 XXX
3. 0893 310 XXX
4. 0896 180 XXX
5. 0878 478 XXX
6. 0899 433 XXX
7. 0888 455 XXX
8. 0896 639 XXX
9. 0885 960 XXX
10. 0886 891 XXX
11. 0898 881 XXX
12. 0876 806 XXX
13. 0886 466 XXX
14. 0899 517 XXX
15. 0894 790 XXX
16. 0884 983 XXX
17. 0878 833 XXX
18. 0878 732 XXX
19. 0896 610 XXX
20. 0887 646 XXX

ПЕЧЕЛИВШИ СЕДМИЦА 2
1. 0894 218 XXX
2. 0898 796 XXX
3. 0887 450 XXX
4. 0888 804 XXX
5. 0878 257 XXX
6. 0889 128 XXX
7. 0896 790 XXX
8. 0889 719 XXX
9. 0897 415 XXX
10. 0898 599 XXX
11. 0885 944 XXX
12. 0879 005 XXX
13. 0877 076 XXX
14. 0878 104 XXX
15. 0898 250 XXX
16. 0889 650 XXX
17. 0898 723 XXX
18. 0886 275 XXX
19. 0899 981 XXX
20. 0879 057 XXX

ПЕЧЕЛИВШИ СЕДМИЦА 3
1. 0899 999 XXX
2. 0899 464 XXX
3. 0896 748 XXX
4. 0885 294 XXX
5. 0898 727 XXX
6. 0895 906 XXX
7. 0882 280 XXX
8. 0899 036 XXX
9. 0899 999 XXX
10. 0889 487 XXX
11. 0876 622 XXX
12. 0888 659 XXX
13. 0885 009 XXX
14. 0897 950 XXX
15. 0876 918 XXX
16. 0887 987 XXX
17. 0894 530 XXX
18. 0894 954 XXX
19. 0886 599 XXX
20. 0896 919 XXXУЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!

За да участва в Играта, всеки участник трябва дa:

Стъпка 1: Влезe на www.svogeshokoladi.bg/promo и да сподели рецепта, която се приготвя с шоколад Своге.

Стъпка 2: Попълни името на рецептата, да избере от падащото меню необходимите продукти, и да опише в стъпки начина на приготвяне (максимум до 200 символа на всяка стъпка).

Стъпка 3: Попълни регистрационната форма като попълните следните полета:
                - въведе реален мобилен телефон;
                - въведе реален имейл адрес;
                - потвърди captcha кода;
                - потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията.

Стъпка 4: Изчака рецептата да мине одобрение от администратор в рамките на 24 часа от нейното създаване с цел елиминиране на участия с обидно и нецензурно съдържание. Ако предложението бъде одобрено, то участвате в седмичната томбола за награди. Само одобрените рецепти ще бъдат публикувaни на  www.svogeshokoladi.bg/promo

Всяка седмица от Играта, всеки участник може да се включи, както следва:
            Период 1 - 10.12.2018 г. - 16.12.2018 г.
            Период 2 - 17.12.2018 г. - 23.12.2018 г.
            Период 3 - 25.12.2018 г. - 30.12.2018 г.

Тегленето на наградите ще се извършва до 48 часа след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“:

За да се включи във всяка една от седмичните томболи, всеки участник трябва да сподели поне една различна рецепта с шоколад Своге за съответният период.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефонен номер. За коректното отчитане на успешните опити на участника той трябва да използва един и същ телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер.

За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 60 бр. пасатори BOSCH MSM64110, разпределени по 20 бр. за всеки един от периодите на Играта.

Тегленето на наградите ще се извършва до 48 часа след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“:

Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявени на промоционалната интернет страница www.svogeshokoladi.bg/promo в раздел Печеливши в рамките на 48 часа след края на всеки период от Играта.

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер.

Един участник може да спечели само една награда.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ телефонен номер

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS и ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който в 5-дневен срок могат да заявят адрес за получаване на наградата.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение, не е предоставил валиден, реален и действащ телефонен номер, и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Един участник може да участва максимум с 5 качени рецепти всяка седмица, общо с 15 рецепти за целия период на Играта.

Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.

Един участник може да спечели само по един брой награда за периода на Промоцията.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриер. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции, относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.


Краен срок - 30 декември 2018

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара