Спечелете страхотни награди всеки ден в коледния календар на Hipp


Краен срок - 24 декември 2018

В нашия HiPP Коледен Календар има нови въпроси и страхотни награди, които могат да бъдат спечелени всеки ден от 1 до 24 Декември.

Всеки ден, печелившите от предния ден ще бъдат избирани и информирани за тяхната награда. (Победителите от събота и неделя ще бъдат избирани в понеделник.)

Право на участие имат всички физически пълнолетни лица, които пребивават на територията на Република България. В играта нямат право да участват служители на HiPP България или заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. Ако не отговаряте на условията или не сте в България, нямате право да участвате в Играта.

    а) Всеки ден в рамките на играта HiPP „Коледен календар“ от 01.12.2018 до 24.12.2018 ще бъдат публикувани 24 въпроса, по един нов въпрос всеки ден. Всеки участник трябва да попълни регистрационна форма за участие и да посочи верен отговор.

    б) Всеки ден се излъчват по трима наградени, отговорили вярно на зададения въпрос, от предходния ден, като те ще бъдат избрани на случаен принцип и информирани за тяхната победа. (Победителите от събота и неделя ще бъдат избрани в понеделник.)

    в) Играта започва на 01.12.2018, като възможността за участие в играта може да стане по всяко време на нейния период без да зависи от участие и даване на верен отговор в предходен въпрос.

Всеки ден в играта се излъчват трима наградени, отговорили вярно на въпрос, зададен от предходния ден, които ще получат една от следните награди:

    a) 1x Плюшен Хипофант
    b) 1x Кутия за съхранение на инстантни продукти HiPP
    c) 1x Пате HiPP Babysanft измивна пяна

Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично всеки един победител. Публично се счита съобщението на сайта на HiPP България www.hipp.bg. Лично се счита изпращане на съобщение на личен имейл. Спечелилите ще бъдат обявявани всеки ден от 02.12.2018 до 25.12.2018 г. на сайта на HiPP България: www.hipp.bg. Всеки награден ще получи и уведомяващ имейл на посочения от него адрес в регистрацията. В рамките на един зададен въпрос, един участник може да спечели само една награда.

В рамките на 15 работни дни след получаване на имейл съобщението за наградата в играта HiPP „Коледен календар“ спечелилите трябва да се свържат с Организатора на посочените от него телефон и/или електронен адрес и да предоставят поисканата информация за контакт, за да се уточни как ще се връчи наградата.

При получаване на наградата, Спечелилите се идентифицират с лична карта.

Ако наградените не се свържат с Организатора в рамките на 15 работни дени след получаване на имейла, губят правото да получат своята награда.

Участвайте ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара