Спечелете компект обеци, козметика, ваучери за фотосесия и продукти Doppelherz


Краен срок - 14 декември 2018

Продукти, участващи в играта: Допелхерц систем КОЛАГЕН BEAUTY х30 флакона

Играта важи за всички физически лица с местоживеене България на възраст над 18 години, с изключение на: служителите на Куайсер Фарма България ЕООД и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

За да получат наградата от играта, печелившите са длъжни да запазят касовата бележка от закупения/закупените продукт/и, които показват, че е била направена покупка на продукта Допелхерц систем Колаген Beauty х 30 флакона. Задължително условие е името на продукта да присъства като закупен артикул на касовата бележка.

Като изключение можем да приемем касови бележки с допълнително написано от фармацевта име на закупения продукт, подпис и печат на аптеката. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на www.doppelherz.promo, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Печелившите ще бъдат известени на 17.12.2018 чрез имейл съобщение от организатора на регистрирания имейл адрес. В 5-дневен срок след получаването на имейл съобщението, всеки печеливш ще трябва да отговори на имейла като предостави име, фамилия, телефонен номер, адрес за получаване на наградата и снимка на касовата бележка. Ако печелившите не предоставят тази информация в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Ако печеливш спечели повече от 1 награда, то при получаване на известие за втората награда не е необходимо да предоставя отново име, фамилия,телефонен номер и адрес за получаване на наградата. Ще се считат за валидни първоначално предоставените данни.

Един участник може да спечели само по един брой награда от вид.

Отговорност на участниците е да проверяват своята пощенска кутия (включително и директория Spam) за получен от нас имейл!

Механизъм на играта

Стъпка 1: Закупете продукт Допелхерц систем Колаген Beauty х 30 флакона от избрана от Вас аптека.

Стъпка 2: Регистрирайте номера от касовата бележка на интернет страницата www.doppelherz.promo
    При регистрацията участникът трябва да въведе:
        ще запази касовата бележка и ще предостави копие от нея при спечелване на евентуална награда
        е съгласен с правилата на играта и приема условията за поверителност
        желае или не желае да получава имейли от нас с информация на здравни теми или за нови наши продукти
        име и фамилия
        имейл
        името на закупения продукт Допелхерц систем Колаген Beauty х 30 флакона
        населено място
        номер на касовата бележка
        да потвърди (чрез чек-бокс), че:

Стъпка 3: На 17.12.2018г  на интернет страницата www.doppelherz.promo ще бъдат обявени печелившите, избрани на лотариен принцип. Моля, следете за Вашето име в списъка с обявените победители. Служител на Куайсер Фарма България ще изпрати на всеки победител имейл с информация за спечелената от него награда. Наградата ще ви бъде доставена по куриер за сметка на Куайсер Фарма България.

Награди

    20 ваучера за фотосесия
    20 опаковки Дoпелхерц Колаген Beauty х 25 флакона
    20  комплекта обеци Сваровски
    20 комплекта с продукти: Допелхерц Хиалурон х 10 капс, Допелхерц Детокс Комплекс х 10 капс, Допелхерц Комплекс за красота х 10 табл, Допелхерц Коензим Q10+В-витамини х 15 капс
    20 козметични комплекта - несесер, гланц за устни и огледалце

Всички печеливши ще бъдат публикувани на страница www.doppelherz.promo

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок до 45 работни дни след подаването на телефон и адрес за доставка по имейл съобщение. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок спечелилият участник губи правото си да получи наградата

Награда няма да бъде предоставяна снимки на изтрити касови бележки, на които не се разчитат задължителните елементи на регистрацията

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара