Спечелете комплект 4 зимни гуми NOKIAN TYRES


Играта е приключила!

Печеливши:
4 зимни автомобилни гуми Nokian Tyres в посочен от него размер печели ЕМИЛ ДИКОВСКИ dik****@gmail.com
Трета седмична награда печели Мариета Петлешкова (mari****@gmail.com)
Втора седмична награда печели Атанас Луизов (l*****@abv.bg)
Първа седмична награда печели Пламен Меразчиев (p_m******@abv.bg)ИГРАЙ С НАС, СЪСТЕЗАВАЙ СЕ ЗА ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА AUTO MOTOR UND SPORT – Комплект 4 зимни гуми NOKIAN TYRES

От 5 до 31 октомври 2018 г., всяка седмица имаш възможност да спечелиш една от малките ни награди – Годишен абонамент за списание auto motor und sport, „Автокаталог 2018", „Каталог Употребявани автомобили 2018".

На финала можеш да бъдеш ИЗБРАНИЯТ за голямата награда - Комплект 4 зимни гуми NOKIAN TYRES.

За да стартираш участието си в играта, е необходимо да завършиш успешно следните 3 етапа:

    Да се регистрираш в сайта на auto motor und sport www.ams.bg/igra.
    Да отговориш правилно на въпросите в нашата викторина.
    Да проверяваш късмета си всяка седмица.

Тегленето на всички награди ще се осъществява на случаен принцип.

Право да участват и получават награди в Играта имат всички физически лица на възраст над 18 (осемнадесет) години. Лица, ненавършили 14 години, нямат право да участват в играта. Непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само след като получат съгласие на родител или попечител, в т.ч. за използването на средства за електронна комуникация за участие в играта. В случай че наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие на негов родител/попечител. Организаторът се задължава да спазва Общият регламент на ЕС за защита на данните (GDPR), който влезе в сила на 25 май 2018 г. GDPR засяга начина, по който личните данни могат да бъдат събирани и използвани с цел провеждане на Кампанията. Освен това GDPR укрепва правото на личен живот и на личните данни на участниците. Организаторът оценява това и зачита личните данни, поради което обработва всички лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Личните данни на участниците в Кампанията биват събирани единствено за целта на съответната Кампания, и за да може Организаторът да предостави наградите на печелившите. Организаторът се ангажира да съхранява личните данни за срока, необходим за целта(ите), за която е събрана за настоящата Кампания.

Участниците могат да отговорят само веднъж на въпросите и да се регистрират, предоставяйки исканите лични данни за контакт. Предоставените отговори на въпросите не трябва да съдържат неприлично, провокативно, открито сексуално ориентирано, търговско и/или рекламно послание, расово и/или полово дискриминиране или друго, предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание. В случай, че бъдат изпратени такива, Организаторът има право да откаже участието на автора им в кампанията.

Недопустими са действия от страна на участници в кампанията, с които се цели вероятността за спечелване на награда при разпределението да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участника и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

Организаторът ще предостави в кампанията следните награди:

3 малки награди, всяка от които включва 1 брой годишен абонамент за списание „auto motor und sport”, 1 брой на годишно издание “Автокаталог 2018” и 1 брой на годишно издание “Каталог Употребявани автомобили 2018”

1 голяма награда – Комплект 4 броя зимни автомобилни гуми Nokian Tyres в размери, посочени от Победителя. Конкретният модел зимни гуми е в зависимост от посочения размер, наличност и съответно спрямо това избран от Организатора. В случай, че по някаква причина желаният размер и модел не е наличен, организаторът се задължава да предложи друг, максимално близък до желания. Организаторът се задължава да достави наградата в срок от 10 до 45 дни от уточняването на нейните параметри.

Представител на организаторите ще се свърже с печелившите участници чрез контактите, обявени при регистрацията за участие.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки на посочения от него адрес, като куриерските разходи ще бъдат за сметка на „Ауто Прес” ООД.

През първите три седмици от периода на кампанията, веднъж на всеки седем дена ще бъде избиран на случаен принцип по един участник, на когото ще бъде връчена малка награда. Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта www.ams.bg, на страницата на кампанията www.ams.bg/igra и на facebook страницата @ams.bg. Определянето на имената на печелившите участници се извършва от Организатора измежду всички регистрации, класирали се за участие, съгласно изискванията и разпоредбите на настоящите Правила.

В края на кампанията ще бъде избран един победител на случаен принцип от всички участници, отговорили правилно на всички въпроси, който ще спечели голямата награда – Комплект 4 броя зимни автомобилни гуми NokianTyres.

Определянето на спечелилия голямата награда ще се извърши на случаен принцип на 01.11.2018 г. Определянето на печелившия участник се извършва от Организатора измежду всички регистрации, класирали се за участие съгласно изискванията и разпоредбите на настоящите Официални правила. Името на победителя ще се обяви на сайта www.ams.bg, на страницата на кампанията www.ams.bg/igra и на facebook страницaтa @ams.bg.

Всеки участник, спечелил награда, ще бъде известен чрез имейл от представител на Организатора и името му ще бъде публикувано на сайта www.ams.bg, на страницата на кампанията www.ams.bg/igra и на facebook страницaтa @ams.bg. Крайният срок за заявяване на претенции за награди е 30 дни след края на промоцията. Организаторът не носи отговорност за непоискани или непотърсени награди в срока по предходното изречение и в случай на наличие на такива, те остават при организатора. Печелившите участници ще получат наградите си с куриер на предоставен от тях адрес.


Краен срок - 31 октомври 2018

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара