Спечелете 5 броя Dyson Airwrap HS05 Complete Long Diffuse

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 август 2024

Как се участва:

Чрез закупуване на поне 2 продукта Syoss за минимум 15 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски обекти, в които се предлагат за продажба продукти с търговска марка Syoss.  

В Кампанията участват всички продукти с търговска марка Syoss.

Върху участващите в Кампанията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

В Кампанията могат да бъдат спечелени следните награди:

    1 от общо 5 бр. Dyson Airwrap HS05 Complete Long Diffuse

За да участва за спечелването на награда, участникът трябва да закупи поне два продукта на обща минимална стойност 15 лв, участващи в Кампанията по време на периода на Кампанията. При покупка на поне два продукта, участникът може да участва в тегленето за спечелване на една голяма награда, като за тази цел участникът трябва да се регистрира с три имена, телефон, номер на касовата бележка, дата и снимка на касовата бележка на страницата на Кампанията – www.henkelpromo.bg.

Наградите по т. 10 ще бъдат изтеглени на случаен принцип, в периода от 01.09 до 10.09.2024 г. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и един резервен печеливш измежду участниците.

Победителите ще бъдат известени по телефона за това, че печелят и как да получат наградата си. Регистрираната касова бележка/фактура, с която е спечелена награда, следва да бъде представена на Организатора, с цел да се удостовери направената покупка и да се сверят данните на изтегления печеливш, след което се връща на лицето.

Наградите по т. 10 ще бъдат предоставени на съответните печеливши от представител на „Биспоук България” EООД.

Всеки участник може да участва в Кампанията, с повече от една касова бележка/фактура за покупка на продукти в периода на Кампанията, но при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на поне два от посочените в т. 8 продукти, които да са общо на минимална стойност 15 лв. в една касова бележка/ фактура

За избягване на неясноти, един участник в Кампанията може да спечели само една награда по т. 10, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал на          www.henkelpromo.bg. С една касова бележка може да бъде направена само една регистрация, независимо от стойността на направените с нея продукти с търговска марка Syoss.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара