Спечелете iPhone 15, смарт часовници, безжични слушалки, селфи стикове

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 юли 2024

Как се участва:

Чрез използване на приложението на Yettel.

Пълни правила:

Кампанията цели да популяризира модул 100-те национални туристически обекта в мобилното приложение Yettel Bulgaria.

В Кампанията могат да вземат участие всички дееспособни физически лица, които изпълнят условията, предвидени в настоящите правила, имат инсталирано мобилното приложение Yettel и регистрация в него, както и регистриран дигитален паспорт за 100-те национални туристически обекта (наричани за краткост „Участник/ци“). В случай, че Участник е малолетен, той/тя може да участва в Кампанията само с родител/настойник. В случай, че титуляр на регистрирания MSISDN в мобилното приложение Yettel е юридическо лице, ще се счита, че участва физическото лице – ползвател на номера.

За да участва в Кампанията, Участник трябва да влезе в Приложението и да провери за банер с послание на Кампанията в раздел „За теб“. След като избере и натисне банера на Кампанията, Участникът бива насочен към страницата на 100-те национални туристически обекта, където може да открие бързи връзки към основните механики на Кампанията – „Постижения“, „Награди“ и „Покани приятел“.

При отваряне на страница „Постижения“, Участникът може да открие всички свои налични и получени постижения. Постиженията са титли и баджове с изцяло развлекателен характер, които се получават автоматично, когато Участникът вземе определен брой дигитални печати от обекти, попадащи в съответната категория Постижения. Информация за категорията Постижения, в която попада даден обект, може да бъде открита във филтрите на обекта, както и в страница „Списък с обекти“ с приложен филтър за определена категория Постижения. Всеки обект може да попадне в една или повече категории Постижения, или в нито една. Йеттел запазва правото си да добавя нови категории Постижения и обекти към тях, както и да прави изменения по съществуващи такива, без да предупреждава и уведомява Участниците в Кампанията. Всички налични категории Постижения могат да бъдат открити под формата на филтри в страница “Списък с обекти”

Прогресът по дадено Постижение представлява броя посетени обекти от категорията, към която спада Постижението, и се изчислява автоматично при всеки нов добавен печат в Дигиталния паспорт на Участника. Прогресът се начислява автоматично и при дигитализиране на хартиен паспорт от страна на Българския туристически съюз. Всяко Постижение има собствено изискване за достигане на определен прогрес, при който то се дава на Участника, като се записва и датата на получаване.

При отваряне на страницата „Покани приятел“, Участникът вижда информация за механиката, както и своя уникален код чрез който може да покани нови потребители. „Покани приятел“ позволява на потребителя да сподели свой уникален идентификационен код със своите приятели, които от своя страна да използват кода по време на регистрацията на Дигиталния си паспорт във функционалността 100-те национални туристически обекта в Приложението. Използването на кода на Участника от нов потребител създава свързаност между двата потребителя, чрез която се проследява прогреса на поканения потребител и начисляването на съответен брой участия в томболата.

На същата страница „Покани приятел“, Участникът може да копира кода си, както и да използва бутоните за споделяне, които зареждат уникалния код заедно с кратко съобщение, което може да бъде изпратено в наличните за това дигитални канали.

При отваряне на страница „Награди“, Участникът вижда информация за текущата томбола с награди на Йеттел, в случай че се провежда подобна томбола, както и брояч на участията му в томболата. По подразбиране, Участникът започва с 0 броя участия във всяка томбола, като получава 1 (едно) допълнително участие към актуалната за момента томбола чрез:

Всяко отделно постижение, което Участникът постигне;
всяка нова регистрация на Дигитален паспорт, при която се използва кода на Участник от механиката „Добави приятел“, и при вземане на първи дигитален печат;
Вземане на първи печат от страна на нов потребител във функционалността 100-те национални туристически обекта в Приложението, който е регистрирал Дигиталния си паспорт с добавен код на друг Участник от механиката „Добави приятел“.
 
Всеки Участник може да събере неограничен брой участия в дадена томбола, като всички участия носят еднаква тежест. В края на периода на участие в томболата се събират всички участия и се теглят печеливши за всеки отделен вид награда. Печелившите за даден вид награда биват изключени от тегленето на следващите награди, независимо от натрупания брой участия в томболата.

Всяко завършено постижение и поканен приятел ще дават шанс на потребителите да спечелят страхотни награди: три смарт часовника HUAWEI Watch GT 4 46mm Black, два HUAWEI Watch Ultimate Voyage Blue, три безжични слушалки APPLE AirPods 3rd Generation, пет преносими батерии Belkin 10 000mAh и 10 селфи стика – Xmart Bluetooth + Tripod. Голямата награда е iPhone 15 128GB.

Тегленето на победители (и резерви) от томболата, която се провежда според условията, описани в настоящите Правила и условия, ще се проведе в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни считано от крайната дата за участие в томболата, която ще бъде посочена във функционалността 100-те национални туристически обекта в Приложението, на екран „Награди“. Тегленето на печелившите ще се извърши на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6, в присъствието на представители на Организатора. За всяка една награда от томболата, предвидена според условията, описани в раздел VII от настоящите Правила и условия, трима от Участниците в томболата ще бъдат изтеглени като печеливши и трима от Участниците ще бъдат изтеглени като резерви. Организаторът уведомява своевременно Участниците, спечелили награда от томболата, с лично съобщение във входящите им кутии в Приложението и/или чрез електронна поща.  

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара