Спечелете парични награди на стойност 3000 лв., 2000 лв. и 1000 лв. в Home Masters

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 26 септември 2024

Как се участва:

Чрез качване на видео за приготвяне на коктейл.

Пълни правила:

В Състезанието може да се включи всеки любител на продукти на Организатора, който иска да покаже своите бармански-любителски умения в домашни условия с наличните му любими продукти от посочените по-долу и посредством изготвяне и качване на визуално съдържание (снимка или видео), показващо тези умения. Визуалното съдържание трябва да бъде авторско, показваща направата на избран от Участника коктейл съобразно правилата на това Състезание. За участие в Състезанието не се изисква покупка на продукт/и.

Състезанието се провежда в два последователни етапа:

    Регистрация за участие към етап 1, създаване на коктейл от страна на Участниците и гласуване от жури и публика

Междинно класиране спрямо точките от гласуването

Регистрация за участие към етап 2, пресъздаване на бар обстановка в домашни условия и създаване на коктейлно меню с повече от един коктейл от страна на Участниците и гласуване от жури и публика

Продължителност и срокове на ЕТАП 1:

Етап 1 – стартира в 00:01 на 03.06.2024г. и продължава до 23:59ч. на 30.06.2024г.

За да може Участникът да се включи в Състезанието, е необходимо да изпълни изискванията за участие спрямо използваните безалкохолни и алкохолни продукти, и да качи видео/снимка как създава коктейл с посочените продукти, посредством регистрация и качване на линк към създаденото от него видео/снимка в съответствие с описаното в тези Официални правила.  

Създаденият коктейл (коктейли) е задължително да съдържа един от следните продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, както следва:

    Един или повече алкохолен продукт: Naked Malt, Gentleman Jack, Finlandia, Brugal 1888, Bombay Sapphire, Jägermeister, Martini
    Един или повече безалкохолен продукт Schweppes (без значение вида и разфасовката).

Механика за участие в ЕТАП 1:

    Заснеме видео/фото-съдържание на това как приготвя своя коктейл с Schweppes продукт и алкохолен продукт от посочените по-горе.

Коктейлите трябва да са направени, именувани и показани спрямо правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки – „Консумирай с удоволствие и мярка“ и налични на http://konsumirai-otgovorno.bg и спрямо Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки. Комуникацията и публикациите на участниците, свързани със Състезанието също следва да отговарят на тези правила и политики.   

    Качи заснетото визуално-съдържание на свой публичен профил в социалните платформи Facebook или Instagram в периода от 06.2024г. до 30.06.2024г
    Добави в описанието на публикацията – използваните съставки в коктейла, а за алкохолната напитка следва да бъде посочено и количество в ml и общото съдържание алкохол, както и задължителните хаштагове: #HomeMasters2024 и #CCHBC

Каченото визуално-съдържание, чрез линк трябва да бъде регистрирано, в периода от 03.06.2024г. до 30.06.2024г. чрез формата за участие на https://mybar.bg/homemasters . Ако като каченото съдържание в социалните платформи не е с опция за публично достъпване или участникът няма профил в социалните платформи Facebook или Instagram, участникът следва да качи директно като видео или снимка заснетото визуално съдържание директно в платформата https://mybar.bg/homemasters,

Изисквания за визуално съдържание:

    Визуалното съдържание трябва да бъде авторско под формата на снимка или видео
    В него трябва да има присъствие на използваните продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД от рецептата. Във визията НЕ трябва да има наличие на други алкохолни и безалкохолни продукти, извън портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД. Всякакви други продукти, включени в рецептата/ите следва да бъдат представяни без имена на марки, лого, търговски марки или оригинални търговски опаковки.
    Във визията НЕ трябва да има присъствие на други хора, освен участника
    Във визията НЕ трябва да се показва консумация

Изисквания за текстово съдържание. Публикацията трябва да съдържа:

    Името на коктейла
    Описание на рецептата на създадения коктейл и продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, а за алкохолната напитка следва да бъде посочено и количество в ml и общото съдържание алкохол
    Включване на хаштагове: #homemasters2024, #CCHBC
    Включване на изречението: „Консумирай отговорно! Konsumirai-otgovorno.bg “

Всеки участник ще бъде одобрен за преминаване към гласуване, в случай че не е дисквалифициран/ творбата не е дисквалифицирана поради неспазване на изискванията в тези Официални правила

Това одобрение ще се проведе в периода: 01.07-07.07.2024г., като след него одобрените участници ще получат информативен имейл за продължаване към етап 2 и гласуването.

    Гласуване от жури и публика за споделените коктейли от Участниците в ЕТАП 1

Продължителност и срокове – Гласуване от публиката: 08.07 – 21.07.2024г.

След края 07.07.2024 предоставени линкове или директно качено на платформата https://mybar.bg/homemasters съдържание от всеки одобрен за гласуване в Етап 1 участник, ще бъдат публикувани на платформата на Състезанието “HomeMasters” – на https://mybar.bg/homemasters , където публиката на сайта ще може да гласува за тях.

Всеки участник има възможност да споделя участието си чрез социалните мрежи, както и във всички удачни за него канали. Целта е участникът да събере възможно най-много гласове за „Своя коктейл“ в платформата на Състезанието “HomeMasters” – на https://mybar.bg/homemasters

Механизъм за гласуване от публиката в Състезанието в ЕТАП 1

За да може гласуващият участник да се включи в гласуването за Състезанието, е необходимо да отговаря на изискванията, посочени в част 4, точка 4.3. и да извърши, в рамките на периода на Етап 2, следните действия:

    Да натисне бутон „VOTE”;
    Непосредствено след натискане на бутона „VOTE” ще се появи прозорец за регистрация. Прозорецът за регистрация е необходим за вход в платформата https://mybar.bg/homemasters , чрез който да се осъществи гласуването, а регистрацията е необходима с цел да се проследи спазването на ограничението за до 3 гласа на един гласуващ съгласно описаното по-долу и спазване на настоящите Официални правила.
    След направена успешна регистрация на платформата https://mybar.bg/homemasters, гласуващото лице има право на 3 гласа за целия период от гласуването на Етап 1.
    Трите гласа могат да бъдат дадени по преценка на гласуващите участници:
        За един и същи участник
        За двама или трима участници.

Гласуването е напълно безплатно и не изисква покупка на продукт.

Един Гласуващ има право на общо 3 гласа за целия период на гласуване на Етап 1, които могат да се използват по преценка на гласуващия.

Участници или гласуващи опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезанието и/или гласуването, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на условията в тези официално правила, включително използване на платформи за създаване на временни/инстантни имейли, ще бъдат автоматично дисквалифицирани, а техните гласове няма да бъдат зачетени в Състезанието.  

Гласовете получени от гласуването от публика ще бъдат зачетени като „точки“ при гласуването на участията в Етап 1(напр. 100 гласа = 100 точки).

Продължителност и срокове – Гласуване от жури в Етап 1: 08.07 – 21.07.2024г.

Успоредно на гласуването от публиката за участията в Етап 1 ще се проведе и гласуване от жури за участията в Етап 1. Форматът (членовете) на журито ще се обяви непосредствено преди гласуването, но не по-късно от 01.07.2024г.

Критерии за оценяване и гласуване от страна на журито:

    Правилно продуктово позициониране във визуалното съдържание – 25т. (Дали присъстват задължителните продукти описани в Официалните правила – алкохолни и безалкохолни)
    Креативност на рецептата в описанието на публикацията – 25т. (Какво е съдържанието на самата рецепта)
    Атрактивно визуално представяне на коктейла – 25т.
    Атрактивно представяне на приготвянето на коктейла при използване на видео формат – 25т.

Максимален брой точки: 100т.

Оценяването по горепосочените критерии е на база субективната преценка на журито. Участниците не могат да имат претенции и не могат да оспорват начина на оценяване и класирането си в етапа.
В Етап 2 могат да се включат както участници, които са взели участие в Етап 1, така и такива, които не са взели участие в Етап 1, но отговарят на условията за участие в състезанието по част 4 по-горе от тези Официални правила.

Информация за Етап 2

Продължителност и срокове на ЕТАП 2: стартира в 00:01 на 25.07.2024г. и продължава до 23:59ч. на 15.09.2024г.

Пресъздаване на бар обстановка в домашни условия и създаване на коктейлно меню с повече от един коктейл:

В този етап, участникът трябва да пресъздаде, както атмосферно, тематично, така и чрез коктейлно меню – бар в домашна обстановка. Поставяйки се в ситуация на домакин, който кани гости, Участникът може да избере тематика по избор за своя домашен бар (Home Bar), както и е необходимо да подготви коктейлно меню (включващо повече от един коктейл) с рецепти на коктейли, като във всеки от коктейлите следва задължително да са включени:

– сезонни български продукти

– Един или повече алкохолен продукт: Naked Malt, Gentleman Jack, Finlandia, Brugal 1888, Bombay Sapphire, Jägermeister, Martini

– един или повече безалкохолен продукт Schweppes (без значение вида и разфасовката).

Чрез визуално съдържание (снимка или видео по избор), Участникът трябва да покаже как изглежда домашния бар, спрямо критериите описани по-долу в официалните правила, как изглеждат направените коктейли и как изглежда менюто

    Възможно е използването на създадения коктейл за Етап 1 и в Етап 2, ако той отговаря на горепосочените изисквания за коктейл в Етап 2.

Ако участник е участвал в етап 1, то той трябва да използва същият имейл адрес за регистрация в Етап 2,, с който е направил регистрацията в етап 1, за да могат да бъдат сумирани точките от двата етапа при финалното класиране. Ако участва с регистрации с различни имейли, точките от двата етапа няма да бъдат сумирани.

Участникът следва да:

    Заснеме видео/фото-съдържание на това как приготвя и пресъздава домашен бар, включително тематика на бара, атмосфера, коктейли и коктейлно меню.

Коктейлите трябва да са направени, именувани и показани спрямо правилата за отговорна консумация на алкохолни напитки – „Консумирай с удоволствие и мярка“ и налични на http://konsumirai-otgovorno.bg и спрямо Политиката за отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК България за Първокласни спиртни напитки. Комуникацията и публикациите на участниците, свързани със Състезанието също следва да отговарят на тези правила и политики.   

    Качи заснетото визуално-съдържание на свой публичен профил в социалните платформи Facebook или Instagram в периода от 07 до 25.08.2024г.
    Добави в описанието на публикацията – използваните съставки в коктейлите, както и задължителните хаштагове: #HomeMasters2024 и #CCHBC, а за алкохолната напитка следва да бъде посочено и количество в ml и общото съдържание алкохол
    Каченото визуално-съдържание, чрез линк трябва да бъде регистрирано в периода от 07 до 25.08.2024г. чрез формата за участие на https://mybar.bg/homemasters . Ако каченото съдържание в социалните платформи не е с опция за публично достъпване или участникът няма профил в социалните платформи Facebook или Instagram, участникът следва да качи директно като видео или снимка заснетото визуално съдържание директно в платформата https://mybar.bg/homemasters

Изисквания за визуално съдържание:

    Визуалното съдържание трябва да бъде авторско под формата на снимка или видео
    В него трябва да има присъствие на използваните продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД от рецептата
    Във визията НЕ трябва да има наличие на други алкохолни и безалкохолни продукти, извън портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД. Всякакви други продукти, включени в рецептата/ите следва да бъдат представяни без имена на марки, лого, търговски марки или оригинални търговски опаковки.
    Във визията НЕ трябва да има присъствие на други хора, освен участника
    Във визията НЕ трябва да се показва консумация

Изисквания за текстово съдържание. Публикацията трябва да съдържа:

    Описание на тематиката за атмосферата на бара, която участникът е избрал – как е пресъздал усещането за бар по своя преценка.
    Описание на коктейлното меню (рецептите за коктейли) и използваните продукти от портфолиото на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, а за алкохолната напитка следва да бъде посочено и количество в ml и общото съдържание алкохол
    Включване на хаштагове: #homemasters2024, #CCHBC
    Включване на изречението: „Консумирай отговорно! Konsumirai-otgovorno.bg “

Всеки участник ще бъде одобрен за преминаване към гласуване, не е дисквалифициран/ творбата не е дисквалифицирана поради неспазване на изискванията в тези Официални правила

Това одобрение ще се проведе в периода: 26.08-29.08.2024г., като след него, одобрените участници ще получат информативен имейл за продължаване с гласуването.

    Гласуване от жури и публика за споделените коктейли от Участниците

Продължителност и срокове – Гласуване от публиката в Етап 2: 30.08 – 15.09.2024г.

След края на 25.08.2024г, предоставени линкове или директно качено на платформата https://mybar.bg/homemasters съдържание от всеки одобрен за гласуване в Етап 2 участник ще бъдат публикувани на платформата на Състезанието “HomeMasters” – на https://mybar.bg/homemasters , където публиката на сайта ще може да гласува за тях.

Всеки участник има възможност да споделя участието си чрез социалните мрежи, както и във всички удачни за него канали. Целта е участникът да събере възможно най-много гласове за „Своя коктейл“ в платформата на Състезанието “HomeMasters” – на https://mybar.bg/homemasters

Гласовете получени от гласуването от публика ще бъдат зачетени като „точки“ гласуването за участията в Етап 2 (напр. 100 гласа = 100 точки).Продължителност и срокове – Гласуване от жури в Етап 2 : 30.08 – 15.09.2024г.

Успоредно на гласуването от публиката за участията в Етап 2 ще се проведе гласуване от жури за участията в Етап 2 . Форматът (членовете) на журито ще се обяви непосредствено преди гласуването, но не по-късно от 20.08.2024г.

Критерии за оценяване и гласуване от страна на журито:

    Правилно продуктово позициониране във визуалното съдържание – 30т. (Дали присъстват задължителните продукти описани в Официалните правила – алкохолни и безалкохолни)
    Креативност на домашния бар (атмосфера, избрана тематика) – 30т.
    Креативност на менюто в описанието на публикацията – 30т. (Да е спазена тематиката за сезонни български продукти)
    Атрактивно визуално представяне на коктейлите – 30т.
    Атрактивно представяне приготвянето на коктейла при използване на видео формат – 30т.

Максимален брой точки: 150т.

Оценяването по горепосочените критерии е на база субективната преценка на журито. Участниците не могат да имат претенции и не могат да оспорват начина на оценяване и класирането си в етапа.

Първите трима участници, събрали най-много точки във финалното класиране се класират съответно на първо, второ и трето място. Класацията ще бъде споделена на платформата https://mybar.bg/homemasters

Награди, които се предоставят на печелившите:

    3-то място: Подаръчен ваучер (GiftCard) на стойност 1 000 лв.
    2-ро място: Подаръчен ваучер (GiftCard) на стойност 2 000 лв.
    1-во място: Подаръчен ваучер (GiftCard) на стойност 3 000 лв.

Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участникът за спечелената от него награда

Наградите ще бъдат предоставени на финала на Състезанието BarMasters, провеждащ се на 26.09.2024г. в град София. Допълнително локацията ще бъде споделена с печелившите. Ако печелившите не могат да присъстват, то Организаторът ще се свърже със спечелилият участник за уточняване на детайлите по получаване на наградата в срок не по-късно от 30.09.2024г.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара