Спечелете детски четки Oral B, органайзери за кола, чанти за храна, рамки, пликове за пелени, чорапки Pampers

 

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 20 септември 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Pampers за поне 20 лв. от магазини Billa и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира на територията на България, във всички физически търговски обекти на „БИЛЛА България“ ЕООД.

Всички продукти с марка Pampers, продавани в Участващите магазини участват в Кампанията.

Като част от Кампанията се предлагат следните награди, в съответствие с настоящите Официални правила:

Награда вид 1 (моментна награда за събрани 2 сърчица/40лв.): Pampers чорапки - 1799 бр.
    
Награда вид 2 (моментна награда за събрани 3 сърчица/60лв.): Pampers рамка за снимка - 531 бр.
    
Награда вид 3 (моментна награда за събрани 5 сърчица/100лв.): Pampers плик за пелени - 1199 бр.
    
Награда вид 4 (моментна награда за събрани 7 сърчица/140лв.): Pampers чанта за храна - 591 бр.
    
Награда вид 5 (моментна награда за събрани 9 сърчица/180лв.): Pampers органайзер за кола - 86 бр.
    
Награда вид 6 (възможност за спечелване в томбола, със събрани 12 сърчица/240лв.): Oral-B ел.четка Pro - 30 бр.
    
За участие и валидна регистрация в Кампанията, и за да имат възможността да спечелят една от наградите, присъждани от Организатора в рамките на тази Кампания,  Участниците трябва да спазят следния механизъм:

    Участникът е необходимо да закупи по време на Срока на Кампанията Участващи в Кампанията продукти от Участващите магазини и да може да предостави доказателство за покупката (фискална касова бележка/данъчна фактура):

    При закупуване на участващи продукти, всеки 20 лв. от стойността е равен на 1 сърчице.

*С всяка допълнителна покупка на Участващи продукти на стойност 20 лв., Участникът трупа допълнителни сърчица и продължава на следващите нива награди (не започва да събира сърчица от начало).

Пример 1: след като Участник е закупил Участващи продукти на стойност 40 лв. с ДДС, получава награда ВИД 1, и със следната покупка на Участващи продукти на стойност 20 лв. с ДДС, получава 3 сърчица и автоматично и Награда ВИД 2. След като направи покупки на стойност 60 лв. с ДДС и получи награда ВИД 1 и награда ВИД 2, с допълнителната покупка от още 40 лв. с ДДС, получава награда ВИД 3, и т.н.

Пример 2: ако Участник е направил покупка на Участващи продукти на стойност 100 лв. наведнъж (на една касова бележка), получава три награди (награда ВИД 1, награда ВИД 2 и награда ВИД 3). Със следващата покупка на Участващи продукти на стойност 80 лв. получава още две награди (награда ВИД 4 и награда ВИД 5). Със следващата покупка на Участващи продукти на стойност 60 лв. автоматично участва в томбола за награда ВИД 6.

Пример 3: ако Участник  е закупил Участващи продукти на стойност 240 лв. наведнъж (на една касова бележка), получава пет награди (награда ВИД 1, ВИД 2, ВИД 3, ВИД 4, ВИД 5) и участва в томбола за награда ВИД 6.

    Участниците избират дали да се регистрират или да се логнат на Уебсайта за Кампанията, като коректно и пълно попълнят в регистрационния формуляр на уебсайта изискваните лични данни, като попълването на тези данни е задължително за валидната регистрация в Кампанията;

    Участникът трябва да се регистрира специално за Кампанията чрез изпращане / качване на снимка на една фискална касова бележка/ данъчна фактура или чрез изпращане / качване на снимки на няколко фискални касови бележки/ данъчни фактури, удостоверяващ/а покупката на Участващи продукти, на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/ упоменат в точка 1.4 през Срока на Кампанията, но не по-късно от 23:59:59 ч. на 20.09.2024, в специално посветения на Кампанията раздел и в съответствие с необходимите условия, посочени в Раздел 7.2 по-долу. Неуспешното качване на ясна и четлива снимка на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за покупка на Участващи продукти води до невалидна регистрация;

    Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

    Снимката трябва да е ясна и четлива;
    Снимката не трябва да бъде преекспонирана или сканирана;
    На снимката не трябва да има повече от една касова бележка;
    На снимката трябва да има само и единствено касовата бележка;
    На снимката трябва ясно да се виждат: обектът, от който са закупени продуктите, номерът на касовата бележка, описанието на закупените продукти и тяхната стойност, общата стойност на покупката, датата и часът на покупката.

* Обработката на снимката от касовата бележка, от страна на Партньора, може да отнеме до 24 часа.

Един Участник може да се регистрира и да качи неограничен брой фискални касови бележки/данъчни фактури в периода на  Кампанията, но може да получи само по една награда от ВИД (една награда от ВИД 1, една награда от ВИД 2, една награда от ВИД 3, една награда от ВИД 4, една награда от ВИД 5 и една награда от ВИД 6);

Участниците събрали съответния брой сърчица, автоматично получават наградите от ВИД 1, ВИД 2, ВИД 3, ВИД 4 и ВИД 5.

Лицата, спечелили наградите от ВИД 6, присъдени в рамките на Кампанията, ще бъдат избрани чрез теглене, което ще се проведе под контрол на Партньора, при следните условия:

    тегленето ще се състои в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията чрез Партньора.

    всички валидни регистрации, направени от Участниците по време на Срока на Кампанията, съгласно настоящите Официални правила (със събрани 12 сърчица), ще участват в тегленето;

След като потенциалните победители на награда ВИД 6 бъдат определени, Организаторът започват процесът на валидиране, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на Участниците и спазването на всички изисквания съгласно настоящите Правила. Процесът на валидиране на Участниците спечелили моментна награда започва след като Партньора изпрати списък с участници събрали съответен брой сърчица за награда ВИД 1, ВИД 2, ВИД 3, ВИД 4 и ВИД 5 до Организатора. Партньора изпраща списъците с участници спечелили моментни награди на всеки 14 (четиринадесет) дни след започването на Кампанията.

С участниците, определени за потенциални победители за награда ВИД 6, както и спечелили моментна награда, ще се осъществи контакт на имейл адреса, използван за регистрация в Кампанията, в рамките на 7 (седем) работни дни от определянето им за победители на награда ВИД 6 и от получаване на списъка с участници спечелили моментна награда, в часовете 09:00 – 18:00 ч; използваният имейл адрес служи за идентификацията на Участниците и за контакта с тях. Ако с някой Участник не може да се установи контакт след 7 (седем) работни дни, се установява контакт с резервите на съответния победител.

За да завърши процеса на валидиране, Участникът трябва да предостави на Организатора, с имейл до igra@grey.bg, информацията, необходима за неговата идентификация и валидиране. В имейла от Участника ще бъде поискано да попълни необходимите в процеса на валидирането и връчването на наградата данни.

Победителите ще бъдат обявени чрез публикуването им на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/ в раздел, специално предназначен за тази Кампания в рамките на максимум 30 работни дни от датата на тяхното валидиране.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите на адресите, посочени от тях по време на процеса на валидиране, за сметка на Организатора, с частен куриер, максимум 2 пъти, след края на процеса по валидиране на победители, но не по-късно от 30 работни дни от датата на публикуване на победителите  на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/. В деня на доставката, печелившите участници ще получат уведомяващо текстово съобщение (SMS) или обаждане от куриера.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара