Спечелете 25 телевизора SAMSUNG 50CU7172, 50''

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 2 юни 2024

Как се участва:

Чрез покупка на определени продукти Nescafe за минимум 11 лв. от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда само в магазините на КАУФЛАНД (KAUFLAND) на територията на Република България.

В Играта участват продуктите: NESCAFÉ® Classic 2g, NESCAFÉ® Classic 50g, NESCAFÉ® Classic 100g, NESCAFÉ® Classic 150g, NESCAFÉ® Classic 250g, NESCAFÉ® Classic 300g, NESCAFÉ® Crema 95g, NESCAFÉ® Crema 200g, NESCAFÉ® Black roast 95g, NESCAFÉ® Black roast 200g, NESCAFÉ® Decaf 95g, NESCAFÉ® Gold 2g, NESCAFÉ® Gold 95g, NESCAFÉ® Gold 150g, NESCAFÉ® Gold 190g, NESCAFÉ® Gold Crema 95g, NESCAFÉ® Gold Crema 190g, NESCAFÉ® Gold Decaf 100g, NESCAFÉ® Gold Espresso 100g.

За срока на Играта, посочен в Раздел 2, точка 1 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:

1 от 25 телевизора SAMSUNG 50CU7172, 50" (125 см), Smart, UHD 4K, Клас G, LED [UE50CU7172UXXH]

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.

За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи по свой избор продукти NESCAFÉ® Classic, NESCAFÉ® Crema, NESCAFÉ® Black roast, NESCAFÉ® Decaf, NESCAFÉ® Gold, подробно описани в т. 3 по-горе, за минимум 11,00 (единадесет) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

 (б)  регистрирайте номера на фискален (и) бон(ове) от закупените продукти, участващи в Играта на Интернет адрес: www.nestle.bg/nescafe-tv („Сайта на Играта“). Ако не присъстват участващи продукти, закупени на  минимална стойност, покупката не е извършена в периода на Играта или от магазините на КАУФЛАНД (KAUFLAND) на територията на Република България, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, в периода на Играта.

 (в) запази фискалния бон до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон, само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

На случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 25 (двадесет и пет) спечелили. Ще бъдат изтеглени и 5 (пет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация. Спечелилите следва да предоставят чрез имейл ясно четима снимка на фискалния/ите бон/ове , от която снимка ясно се вижда номера на фискалния/ите бон/ове. Снимката следва да бъде изпратена в срок до 7 (седем) дни. След проверка и валидиране на снимката на фискалния бон, представител на Организатора и/или на Агенцията ще се свърже със спечелилите с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата.

Печелившите номера на фискални бонове и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  20.06.2024г. на www.nestle.bg/nescafe-tv.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш  фискален бон,  който ще бъде върнат веднага. Може да бъде представен и дигитален касов бон, генериран в приложението на КАУФЛАНД (KAUFLAND). Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Наградите се доставят само на територията на Република България.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара