Спечелете 250 суичъра '60 години Nutella'

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 май 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Nutella и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба,  в които се предлагат Промоционалните продукти.

Участващите продукти са всички видове стъклени буркани с лешниково-какаов крем Nutella независимо от грамажа.

За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват единичните пластмасови опаковки с лешниково-какаов крем Nutella от 15 g, както и други продукти, различни от Промоционалните продукти, включващи като част от търговското си наименование Nutella (като Nutella & Go, Nutella B-Ready и Nutella Biscuits).

Механизъм на Промоцията

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което е закупило Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да участва в Промоцията, регистрирайки касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и), в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.

Всяка регистрирана и одобрена за участие съгласно тези Официални правила касова бележка дава право на участника, който я е регистрирал да участва за награда съгласно чл. 5.3 на Официалните правила, но за избягване на съмнение не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията.

Участникът трябва да регистрира касовата си бележка от закупения Промоционален продукт(и) при регистрацията си в Промоцията, прикачвайки ясна и четлива снимка на касовата бележка, от която да са видими следните данни: името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Nutella/Нутела или друг подобен текст, доказващ закупуването на Промоционален продукт в самостоятелна търговска опаковка и отговарящ на останалите изисквания по Раздел 4 по-горе); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период); стойността на закупения Промоционален продукт(и). Касови бележки, които не съдържат или не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в края на настоящия член 5.1). Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Снимките на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията  по т. 4 по-горе и на останалите условия на Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл (посочен от тях при регистрацията по т. 2 по-горе)  дали регистрираната от тях касова бележка(и) е одобрена за участие в Промоцията или не.

С всяка регистрирана касова бележка,  която отговаря на условията на Промоцията,  участникът увеличава шанса си за спечелване на награда, а именно: Суичър „60 години Nutella“

Наградите в Промоцията се изтеглят и присъждат по долуописания начин:

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус в рамките на месец юни 2024 г., като ще се изтеглят 250 (двеста и петдесет) печеливши участника (отговарящи на изискванията на Официалните правила, регистрирали поне една валидна касова бележка, одобрена за участие към съответната дата на тегленето, и регистрирана в рамките на Промоционалния период). Освен това ще бъдат изтеглени и 10 резерви.   

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда, като ще бъдат помолени и да предоставят информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България. 

Наградите в Промоцията са от 1 (един) вид, както следва:

Суичър, брандиран  с „60 години Nutella“. Ще бъдат предоставени общо 250 броя награди.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е посочил по телефон (в телефонния разговор с Организатора по чл. 5.2 по-горе) или е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара