Спечелете 3 броя iPhone 14 Plus и 15 комплекта с продукти P&G

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 юни 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти на P&G за поне 19,99 лв. от магазини Lidl и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира на територията на Република  България, във всички магазини на Lidl.

Всички продукти с марка Procter & Gamble, продавани в Участващите магазини участват в Кампанията.

Наградите, състоящи се от 15 бр. комплект продукти, 3 бр. смартфони, имат следните характеристики:

    Награда ВИД 1: комплект продукти P&G, съдържащи: ALWAYS DUO, H&S SHAMPOO MENTHOL 625ML, OLD SPICE Captain Spray, Ariel Pods 28 pcs (Color), FAIRY Max Power Lemon 650ML, Gillette Sensor 3 H+6, Venus 3 Color 4cts, Mr. Proper Multi Surface Dis 750ml, Lenor Orchid 2x140gr beads (Gold Orchid, Spring Awakening), Lenor Base 65 WL (Spring Awakening).

    Награда ВИД 2: Смартфон iPhone 14 Plus 128MB

За участие и валидна регистрация в Кампанията, и за да имат възможността да спечелят една от наградите, присъждани от Организатора в рамките на тази Кампания,  Участниците трябва да спазят следния механизъм:

    Участникът има право да се регистрира съгласно разпоредбите на Раздел 4 по-горе;

    Участникът е необходимо да закупи по време на Кампанията продукт/и от участващите в нея, които е закупил от магазин на Lidl и  да може да предостави доказателство за покупката си,  (фискална касова бележка/данъчна фактура)  продукти в една касова бележка трябва да са на стойност не по-ниска от 19,99 лева с ДДС;

    Участникът трябва да се регистрира специално за Кампанията на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/, чрез качване на една или повече снимки на  фискална касова бележка/данъчна фактура, които удостоверяват покупката на Участващите продукти в Кампанията през Срока на Кампанията, но не по-късно от 23:59:59 ч. на 30.06.2024, като това се направи в специално посветения за Кампанията раздел и в съответствие с необходимите условия, посочени в Раздел 7.2 по-долу. Неуспешното качване на ясна и четлива снимка на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за покупка на Участващи продукти води до невалидна регистрация;

    Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

    Снимката трябва да е ясна и четлива;
    Снимката не трябва да бъде преекспонирана или сканирана;
    На снимката не трябва да има повече от една касова бележка;
    На снимката трябва да има само и единствено касовата бележка;
    На снимката трябва ясно да се виждат: обектът, от който са закупени продуктите, номерът на касовата бележка, описанието на закупените продукти и тяхната стойност, общата стойност на покупката, датата и часът на покупката.

* Обработката на снимката от касовата бележка, от страна на Партньора, може да отнеме до 24 часа.

Една и съща фискална касова бележка/ данъчна фактура може да бъде регистриран/а в Кампанията само веднъж. Ако Организаторът получи една и съща фискална касова бележка / данъчна фактура от два или няколко различни имейл адреса, тя ще бъде взета под внимание само за имейл адреса, съответстващ на първата регистрация, като редът на регистрациите е хронологичен, свързан с момента на постъпване в базата данни на Партньора, а не с момента на изпращане на фискалната касова бележка / данъчната фактура;

Партньорът си запазва правото да извършва проверки в базата данни на Кампанията, за да предотврати всякакви опити за измама;

Един участник може да спечели само една награда, независимо от вида й, предлагана в рамките на Кампанията.

Всеки Участник се идентифицира с един имейл адрес. Ако Партньорът основателно прецени, че определено участие не отговаря на всички условия в Официалните правила, той има право да анулира направената регистрация  за  участие, без предварително да уведоми съответния Участник.
Тегленето на наградите ще се състои в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията чрез Партньора.

След като победители бъдат определени, Организаторът започва процеса на валидиране, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на Участниците и спазването на всички изисквания съгласно настоящите Правила.

С участниците, определени за победители, ще се осъществи контакт на имейл адреса, използван за регистрация в Кампанията, в рамките на 7 (седем) работни дни от определянето им за победители, в часовете между 09:00 и 18:00 ч; използваният имейл адрес служи за идентификацията на Участниците и за контакт с тях. Ако с някой Участник не може да се установи контакт след 7 (седем) работни дни, се установява контакт с резервите на съответния победител.

Победителите ще бъдат обявени чрез публикуването им на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/ в раздел, специално предназначен за тази Кампания в рамките на максимум 30 работни дни от датата на тяхното валидиране.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите на адресите, посочени от тях по време на процеса на валидиране, за сметка на Организатора, с частен куриер, максимум 2 опита, след края на процеса по валидиране на победители, но не по-късно от 30 работни дни от датата на публикуване на победителите  на Уебсайта на Кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/. В деня на доставката, печелившите участници ще получат уведомяващо текстово съобщение (SMS) или обаждане от куриера.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара