Спечелете 5 детски електрически тротинетки RYDE 150 Super Kid

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 9 юни 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Nesquik от магазини Kaufland за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда само в обектите на „Кауфланд България“ на територията на Република България.

В Играта участват продуктите: NESQUIK® шоколадова вафла 26гр, NESQUIK® какао на прах стик 13,5гр, NESQUIK® какао на прах 400гр, NESQUIK® какао прах 200гр, NESQUIK® 350гр ягода млечна напитка на прах, NESQUIK® Crunchy brownie зърнена закуска 300гр, NESQUIK® зърнена закуска 625гр, NESQUIK® зърнена закуска 375гр, NESQUIK® зърнена закуска 325гр, NESQUIK® Maxi choco бар 25гр, NESQUIK® млечен бар 25гр, SMARTIES®  бял шоколад тубичка 34гр, SMARTIES® тубичка 38гр, SMARTIES® плик 105гр, SMARTIES® Mini 158гр

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 5 (пет)  детски електрически тротинетки RYDE 150 Super Kid, черен цвят

За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи по свой избор продукти с марките NESQUIK® и/или SMARTIES®, подробно описани в т. 3 по-горе, за минимум 5,00 (пет) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

 (б)  регистрирайте номера на фискален (и) бон(ове) от закупените продукти, участващи в Играта на Интернет адрес: www.nestle.bg/nesquikpromotion („Сайта на Играта“). Ако не присъстват участващи продукти, закупени на  минимална стойност, покупката не е извършена в периода на Играта или от магазините на КАУФЛАНД (KAUFLAND)  на територията на Република България, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, в периода на Играта.

 (в) запази фискалния бон до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон, само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове

На случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 5 (пет) спечелили. Ще бъдат изтеглени и 2 (двама) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  24.06.2024г. на www.nestle.bg/nesquikpromotion.

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация. Спечелилите следва да предоставят чрез имейл ясно четима снимка на фискалния/ите бон/ове , от която снимка ясно се вижда номера на фискалния/ите бон/ове. Снимката следва да бъде изпратена в срок до 10 (десет) дена. След проверка и валидиране на снимката, представител на Организатора  ще се свърже със спечелилите с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. При породено основателно съмнение, относно автентичността на фискалния бон, Организаторът запазва правото си да изиска да му бъде изпратен фискалният  бон, за да провери дали същият отговаря на правилата на Играта.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш  фискален бон,  който ще бъде върнат веднага. Може да бъде представен и дигитален касов бон, генериран в приложението на КАУФЛАНД (KAUFLAND). Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Наградите се доставят само на територията на Република България

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара