Спечелете екшън камери, курафи Samsonite и комплекти Head & Shoulders

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 май 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Head & Shoulders за минимум 9.99 лв и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира на територията на България, във всички физически търговски обекти и онлайн магазини осъществяващи търговска дейност на територията на Р. България, предлагащи продукти с марка  Head & Shoulders.  

* Регистрацията на касовите бележки, които са закупени през online магазин или dm app (мобилно приложение) в периода на кампанията (01.05.-31.05.2024) е до 07.06.2024г. включително.

Всички продукти с марка Head & Shoulders, дистрибутирани от Проктър и Гембъл България и Орбико България, продавани в Участващите магазини участват в Кампанията.

Наградите, състоящи се от 3бр. екшън камери, 10 бр. комплект куфари и 150 бр. комплект продукти, имат следните характеристики:

    Награда ВИД 1: – Екшън камера GoPro Hero 10, с включени комплект аксесоари за пътуване, батерия Enduro и защитен корпус.
    Награда ВИД 2: - Комплект премиум куфари Samsonite, съдържащ: 1бр. куфар с размер 55cm и 1бр. куфар с размер 68cm.
    Награда ВИД 3: - Комплект продукти Head & Shoulders съдържащ: шампоан Classic Clean 330ml, шампоан Menthol Fresh 330ml и шампоан Citrus Fresh 330ml, всеки на стойност 11,90 лв,

За участие и валидна регистрация в Кампанията, и за да имат възможността да спечелят една от наградите, присъждани от Организатора в рамките на тази Кампания,  Участниците трябва да спазят следния механизъм:

Участникът има право да се регистрира съгласно разпоредбите на Раздел 4 по-горе;

Участникът е необходимо да закупи по време на Срока на Кампанията Участващи в Кампанията продукти от Участващите магазини и да може да предостави доказателство за покупката си (фискална касова бележка/данъчна фактура), като продуктите в една касова бележка трябва да са 9,99 лева с ДДС;

Участниците избират дали да се регистрират или да се логнат на Уебсайта за Кампанията, като коректно и пълно попълнят в регистрационния формуляр на уебсайта изискваните лични данни, като попълването на тези данни е задължително за валидната регистрация в Кампанията;

    Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

    Снимката трябва да е ясна и четлива;
    Снимката не трябва да бъде преекспонирана или сканирана;
    На снимката не трябва да има повече от една касова бележка;
    На снимката трябва да има само и единствено касовата бележка;
    На снимката трябва ясно да се виждат: обектът, от който са закупени продуктите, номерът на касовата бележка, описанието на закупените продукти и тяхната стойност, общата стойност на покупката, датата и часът на покупката.

* Обработката на снимката от касовата бележка, от страна на Партньора, може да отнеме до 24 часа.

Участникът трябва да използва валиден, личен имейл адрес за регистрация;

Един Участник може да се регистрира и да качи неограничен брой фискални касови бележки/данъчни фактури в периода на  Кампанията, но може да получи само една награда, независимо от вида й;

Една и съща фискална касова бележка/ данъчна фактура може да бъде регистриран/а в Кампанията само веднъж. Ако Организаторът получи една и съща фискална касова бележка / данъчна фактура от два или няколко различни имейл адреса, те ще бъде взети под внимание само за имейл адреса, съответстващ на първата регистрация, като редът на регистрациите е хронологичен, свързан с момента на постъпване в базата данни на Партньора, а не с момента на изпращане на фискалната касова бележка / данъчната фактура;

Лицата, спечелили наградите, присъдени в рамките на Кампанията, ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер на случаен принцип, тегленията  ще се проведат под контрол на Партньора, при следните условия:

    тегленето ще се състои в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията чрез Партньора.

    всички валидни регистрации, направени от Участниците по време на Срока на Кампанията, съгласно настоящите Официални правила, ще участват в тегленето;

    тегленето ще се извърши чрез защитена електронна система за теглене, чрез използването на компютърна програма за случайно разпределение и теглене, която ще избере потенциалните победители и резервите от база данни, съдържаща всички валидни регистрации, съгласно настоящите Официални правила;

След като победители бъдат определени, Организаторът започва процеса на валидиране, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на Участниците и спазването на всички изисквания съгласно настоящите Правила.

Победителите ще бъдат обявени чрез публикуването им на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/ в раздел, специално предназначен за тази Кампания в рамките на максимум 30 работни дни от датата на тяхното валидиране.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите на адресите, посочени от тях по време на процеса на валидиране, за сметка на Организатора, с частен куриер, максимум 2 пъти, след края на процеса по валидиране на победители, но не по-късно от 30 работни дни от датата на публикуване на победителите  на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/. В деня на доставката, печелившите участници ще получат уведомяващо текстово съобщение (SMS) или обаждане от куриера.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара