Спечелете електрически четки за зъби, възглавнички за пътуване и хавлии

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 април 2024

Как се участва:

Чрез закупуване на паста за зъби Sensodyne Complete Protection+ от магазини dm или Lilly и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти - магазини, от търговските мрежи на “Лили Дрогерие” (Lilly Drogerie) и “дм” (dm), в които се предлагат Промоционалните продукти.

Участващите продукти са пастите за зъби Sensodyne Complete Protection+ в самостоятелна търговска опаковка, които са закупени от търговските обекти - магазини, от търговските мрежи на “Лили Дрогерие” (Lilly Drogerie) и “дм” (dm), в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период („Промоционални продукт(и)“).  За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват други продукти с марката Sensodyne, в т.ч. други видове пасти за зъби с марка Sensodyne, четки за зъби с марка Sensodyne, води за уста с марка Sensodyne, конец за зъби с марка Sensodyne и пр., както и продукти, представляващи комбинирани опаковки, съдържащи продукти с марка Sensodyne (например два броя пасти за зъби).

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което е закупило поне 1 (един) Промоционален продукт от търговски обект - магазин, от търговските мрежи на “Лили Дрогерие” (Lilly Drogerie) или “дм” (dm) в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да участва в Промоцията, регистрирайки касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и), в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.

С всяка регистрираната и одобрена за участие съгласно тези Официални правила касова бележка един участник в Промоцията може да участва за три различни по вид награди и може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Снимките на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията по т. 4 по-горе и на останалите условия на Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл дали качената от тях касова бележка е одобрена за участие в Промоцията или не.

С всяка регистрирана и одобрена за участие касова бележка в профила си участникът може да участва за спечелване на една от следните награди:

- една от 300 броя Хавлии (хавлиена кърпа - 400 г/м2, 30х50 см)

- една от 200 броя Възглавнички за пътуване;

- една от 30 броя Електрическа звукова четка за зъби марка “Philips” модел “Sonicare Protective Clean 4300”.

Един участник може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа името на закупения Промоционален продукт. Касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Не се приемат за валидни касови бележки с неуточнени или неясни артикули.

Касови бележки, на които не се виждат ясно: обозначение на търговски обект - магазин, от търговските мрежи на “Лили Дрогерие” (Lilly Drogerie) или “дм” (dm), номерът и датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и), ще бъдат дисквалифицирани.

Не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

Касова бележка с един и същи номер може да бъде регистрирана само веднъж (повторно регистрирани касови бележки няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията).

Един участник може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус в рамките на месец юни 2024 г.

Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената от тях награда чрез съобщение, изпратено по електронна поща на имейл адреса, въведен от участника при регистрация на профила му или по телефон, по преценка на Организатора.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара