Спечелете Play Station 5 Slim, GoPro 10, слушалки JBL Wave от Gillette и Lidl

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 22 май 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Gillette и/или Venus за поне 10.99 лв. от магазини Lidl и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира на територията на Република  България, във всички магазини на Lidl.

Всички продукти с марка Gillette и Venus, продавани в Участващите магазини участват в Кампанията.

Наградите, състоящи се от 4бр. Play Station 5, 12бр. GoPro и 10бр. безжични слушалки, имат следните характеристики:

    Награда ВИД 1: Play Station 5 Slim
    Награда ВИД 2: GoPro 10
    Награда ВИД 3: безжични слушалки JBL Wave

За участие и валидна регистрация в Кампанията, и за да имат възможността да спечелят една от наградите, присъждани от Организатора в рамките на тази Кампания,  Участниците трябва да спазят следния механизъм:

    Участникът има право да се регистрира съгласно разпоредбите на Раздел 4 по-горе;

    Участникът е необходимо да закупи по време на Кампанията продукт/и от участващите в нея, които е закупил от магазин на Lidl и  да може да предостави доказателство за покупката си,  (фискална касова бележка/данъчна фактура)  продукти в една касова бележка трябва да са на стойност не по-ниска от 10,99 лева с ДДС;

    Участниците избират дали да се регистрират или да се логнат на Уебсайта на Кампанията, като коректно и пълно попълнят в регистрационния формуляр на уебсайта изискваните лични данни, попълването на тези данни е задължително за валидната регистрация в Кампанията;

    Участникът трябва да се регистрира специално за Кампанията на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/, чрез качване на една или повече снимки на  фискална касова бележка/данъчна фактура, които удостоверяват покупката на Участващите продукти в Кампанията през Срока на Кампанията, но не по-късно от 23:59:59 ч. на 22.05.2024, като това се направи в специално посветения за Кампанията раздел и в съответствие с необходимите условия, посочени в Раздел 7.2 по-долу. Неуспешното качване на ясна и четлива снимка на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за покупка на Участващи продукти води до невалидна регистрация;

    Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

    Снимката трябва да е ясна и четлива;
    Снимката не трябва да бъде преекспонирана или сканирана;
    На снимката не трябва да има повече от една касова бележка;
    На снимката трябва да има само и единствено касовата бележка;
    На снимката трябва ясно да се виждат: обектът, от който са закупени продуктите, номерът на касовата бележка, описанието на закупените продукти и тяхната стойност, общата стойност на покупката, датата и часът на покупката.

* Обработката на снимката от касовата бележка, от страна на Партньора, може да отнеме до 24 часа.

    Участниците имат право да регистрират само фискални касови бележки и данъчни фактури за покупки на Участващи продукти, които са направили  за лична употреба. Участващи продукти или фискални касови бележки/ данъчни фактури, придобити по друг начин (напр. като подарък, заем, мостра, за професионална, търговска, бизнес или друга нелична употреба и др.) или незаконно, не дават право на Участника да участва в Кампанията или да получава каквито и да е награди, присъждани като част от  нея;

От един имейл адрес може да спечели само един Участник;

Един участник може да спечели само една награда, независимо от вида й, предлагана в рамките на Кампанията.

След извършване на регистрация в Кампанията, Участникът ще получи съобщение, с което се потвърждава, че  регистрация за участие в Кампанията е успешна.  

Лицата, спечелили наградите, присъдени в рамките на Кампанията, ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер  на случаен принцип, тегленията  ще се проведат под контрол на Партньора, при следните условия:

    Тегленето на наградите ще се състои в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията чрез Партньора.

След като победители бъдат определени, Организаторът започва процеса на валидиране, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на Участниците и спазването на всички изисквания съгласно настоящите Правила.

След приключване на процеса на валидиране Участникът се информира за статуса на валидиране (валиден/невалиден) в рамките на 7 (седем) работни дни. Победителите се валидират, само ако са спазени всички разпоредби съгласно настоящите Правила.

Победителите ще бъдат обявени чрез публикуването им на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/ в раздел, специално предназначен за тази Кампания в рамките на максимум 30 работни дни от датата на тяхното валидиране.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите на адресите, посочени от тях по време на процеса на валидиране, за сметка на Организатора, с частен куриер, максимум 2 опита, след края на процеса по валидиране на победители, но не по-късно от 30 работни дни от датата на публикуване на победителите  на Уебсайта на Кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/. В деня на доставката, печелившите участници ще получат уведомяващо текстово съобщение (SMS) или обаждане от куриера.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара