Спечелете кухненски уреди SMEG от Milde и Lidl

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 3 април 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Milde от магазини Lidl и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда единствено в търговските обекти на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти с търговска марка “Milde“ .

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: В периода на Играта да закупи продукт/и с търговска марка „Milde“ от търговски обект на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: Да влезе на интернет страницата на Играта – www.milde.bg ; да се регистрира, като попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер на касовия бон (приема се и регистрация с номер на дигитален касов бон, издаден и съхраняван в мобилното приложение LIDL PLUS[1] );

Важно! – Може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта! Касовият бон (съответно неговото дигитално копие) следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт с търговска марка „Milde“! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД!;

в) избор на една от трите вида награди, описани в т. 6.1., чрез съответното падащо меню в интернет страница (потребителите нямат възможност да избират конкретен цвят на наградата);

г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правилата на Играта, запознат/а е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.milde.bg .

След направена регистрация в интернет страницата на Играта и първоначално посочена награда, участникът няма право да променя избора на награда, която е заявил, че желае да спечели. Изборът на награда не може да бъде променян и с последващо регистриране на нови касови бонове (съответно техните дигитални копия).

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият мобилен телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ мобилен телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове(съответно техните дигитални копия) подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон (съответно неговото дигитално копие) се счита за невалиден.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Двадесет (20) печеливши участници ще могат да спечелят по свой избор една от следните награди - кухненски уреди SMEG, а именно:

    - Блендер SMEG BLF01PBEU 50's Style, 1.5 л. кана, 800 W;
    - Еспресо кафемашина SMEG ECF01PBEU 50's Style, 15 бара, 1350 W;
    - Цитрус преса SMEG CJF11PBEU 50's Style, 70 W;

Снимките, използвани в рекламните материали за Играта са само илюстративни и илюстрациите могат да се различават от визията на реалните награди.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или друга замяна. Не се допуска избор на цвят на спечелена награда, както и промяна в направения избор при регистрация за участие.

Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т. 6.1 подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни, ЕГН и три имена, за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон (съответно неговото дигитално копие) за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Нито един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта.

Един касов бон (съответно неговото дигитално копие), без значение за колко броя закупени продукта „Milde“, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на участващия продукт, касовият бон (съответно неговото дигитално копие) се счита за невалиден . Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила и извън срока на Играта посочен в чл.2.

Тегленето на печелившите ще се извърши на 05.04.2024 г., чрез софтуер, на случаен принцип, измежду всички успешно регистрирали се за участие в Играта.Самотообявяване на печелившите се извършва до 72 часа от датата на тяхното изтегляне, съгласно посоченото в т.6.5.1. по-долу.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: обявяването на печелившите се извършва до 3 (три) дни след изтегляне на печелившите участници съгласно т. 6.4. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.milde.bg . Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност и защита на личните данни (пример :+359887 123***).

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя - 0888422896, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението , ще трябва да посочат трите си имена, ЕГН, точен адрес и телефонен номер за доставка на спечелената награда. В случай че спечелилият не се обади в посочения срок, той ще бъде потърсен по телефона еднократно от Изпълнителя и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 45 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.5.1. по-горе. 

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара