Спечелете газови барбекюта, роботи за прозорци и комплекти с продукти Чисто

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 март 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти ЧИСТО за поне 8.99 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукти ЧИСТО на минимална стойност в един касов бон: 8.99 лв с ДДС

Участват всички продукти с марката “Чисто”, независимо от вида и опаковката.

Механизмът за участие в Кампанията включва изпълнението на следните стъпки:

Стъпка 1: Купи в периода 01.03.2024 – 31.03.2024 г. участващи продукти съгласно на обща стойност минимум 8.99 ЛВ С ДДС.

Необходимо условие е закупуването нa продукт/и  ЧИСТО на общата стойност минимум 8,99 лв. с ДДС да бъде отразено на ЕДНА КАСОВА БЕЛЕЖКА.

На касовата бележка ясно и четливо трябва да са посочени:

    наименование на продукта и марката
    стойност на продукта/ите
    дата на касовата бележка.

Задължително условие за участие е датата на касовата бележка, с която се участва в настоящата игра да е в периода 01.03.2024 – 31.03.2024 г.

Право на участие в играта дава закупуването на участващи продукти на стойност минимум 8,99 лв. с ДДС и от онлайн магазин (вкл. чрез мобилно приложение), в случай че за покупката е издадена касова бележка съдържаща име на продукта, марка и стойност. Покупката следва да е отразена на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените участващи продукти, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата https://www.naistinachisto.bg/ и прикачи снимка на касовия бон.

При регистрацията участникът трябва:

    да въведе валиден мобилен номер;
    да въведе номера на касовата бележка или друг документ за покупката;
    да въведе общата сума от закупените участващи продукти;
    да въведе датата на касовата бележка/друг документ за покупката;
    да прикачи снимка на касовия бон/друг документ за покупката
    да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Кампанията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта  https://www.naistinachisto.bg/ , като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://www.naistinachisto.bg/

Един участник може да направи максимум 3 регистрации за участие в играта в рамките на едно денонощие като регистрира 3 отделни касови бележки за закупуване на продукти „Чисто“, всяка от които на стойност минимум 8.99 лева с ДДС.

В рамките на периода на Кампанията един участник може да спечели само по един брой награда от вид – 1 бр. Газово барбекю, 1 робот за почистване на прозорци и 1 комплект продукти “Чисто”.

С една касова бележка участникът може да направи само една регистрация, независимо от броя и стойността на закупените с нея продукти.

В играта ще бъдат раздадени следните награди:

    6 броя газови барбекюта + 1 брой Чисто спрей за кухня 700 мл.
    20 броя робота за почистване на прозорци
    60 броя комплекта с продукти Чисто (Чисто спрей Баня 700 мл, Чисто универсален препарат за под и големи повърхности 960 мл,Чисто за петна върху тъкани 1 литър)

Общо 86 бр. награди за целия период на играта (1.03.-31.03.2024 г).

Наградите са лични и се предоставят на печелившия; те не могат да бъдат продавани, давани или преотстъпвани на трети страни.

Тегленето на наградите ще се осъществи чрез специално разработен за нуждите на кампанията софтуер, който ще определя печеливши участници на случаен принцип измежду всички успешно регистрирали се в Кампанията. В рамките на две отделни тегления ще бъдат изтеглени следните награди:

– Първо теглене – ще се осъществи на 18.03.2024 г., в което ще бъдат раздадени: 3 бр. барбекюта, 10 бр. робота за почистване на прозорци и 30 бр. Комплекти от продукти “Чисто”

– Второ теглене – ще се осъществи на 2.04.2024 г., в което ще бъдат раздадени: 3 бр. барбекюта, 10 бр. робота за почистване на прозорци и 30 бр. Комплекти от продукти “Чисто”

Печелившите ще бъдат обявени на https://www.naistinachisto.bg/ до 48 часа след изтеглянето, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер. Един участник може да направи максимум 3 регистрации в рамките на денонощие.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез телефонно обаждане и viber съобщение (sms съобщение) на мобилния номер, въведен при регистрацията за участие. В съобщението ще се съдържа мобилен номер за връзка с Организатора, на който в 10-дневен срок от изпращане на съобщението печелившите трябва да изпратят обратно съобщение с потвърждение, че желаят да получат наградата и адрес, на който същата да бъде доставена от куриер (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Наградата може да бъде получена само от печелившия лично. В случай, че печеливш участник не потвърди наградата си в описания срок, същият губи правото си да я получи. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/ите касова/и бележка/и за закупените участващи продукти на куриера, който ще достави наградата им.    

Задължително условие е имената на продуктите и марката да присъстват като закупени артикули на касовата бележка.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара