Спечелете парични награди за 2700 лв, книги, образователни комплекти и още изненади

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 20 април 2024

Как се участва:

Чрез изпращане на рисунка или есе.

Пълни правила:

„Моята паричка“ е инициатива, насърчаваща финансовата грамотност на децата и ангажиментът на семействата по тази тема. В центъра на инициативата е конкурс, който цели да провокира въображението на децата и тяхното любопитство по отношение на темата за парите, личните финанси и финансовите навици.

Тази година конкурсите са два, с две различни задачи според възрастта. Онлайн гласуване и авторитетно жури ще определят победителите за големите награди.

В Конкурса за рисунка имат право да участват лица, които са навършили 6 години и не са навършили 13 години до крайната дата за участие в Конкурса.

В Конкурса за есе имат право да участват лица, които са навършили 13 години и не са навършили 17 години до крайната дата за участие в Конкурса

Участниците трябва да са с постоянно пребиваване (постоянен адрес) на територията на Република България. Участниците са представлявани от свой родител/настойник в Конкурса.

За участие в Конкурса за рисунка участниците е необходимо самостоятелно да нарисуват свой дизайн на банкнота. Това може да е нов дизайн на банкнота от съществуваща валута или създаване на фантастичен (измислен/несъществуващ) паричен знак и претворяването му във визуален проект на нова банкнота.

Дизайнът на банкнота може да включва рисунка само на лицева страна на измислената паричка, може да включва лице и гръб. Липсата на изображение на гръб не е основание за неодобрение, нито е изискване, свързано с оценката на журито. Няма ограничения в използваните техники на рисуване, стига проектът да е изпълнен на ръка, без използване на компютърна графика, компютърен софтуер и хардуер.

За участие в Конкурса за есе участниците е необходимо самостоятелно да напишат свой художествен текст в жанра „есе“ по една от предложените в Конкурса теми. Текстовете трябва да са на български език, с минимален обем от 600 думи.

Всеки участник има право да участва само с един проект в настоящия Конкурс.

 Не се допускат за участие в Конкурса рисунки/есета, съдържащи обидни и/или нецензурни изображения или текстове; както и такива, съдържащи текстове и/или изображения, внушаващи насилие и/или дискриминация.

Участниците нямат право да бъдат подпомагани в изготвянето на своите проекти за участие от родител/настойник или друго трето лице.

Не се допускат за участие в Конкурса рисунки/есета, за чието създаване са използвани софтуер, компютърна обработка или изкуствен интелект.

Всички одобрени за участие в Конкурса за рисунка проекти ще бъдат публикувани на официалния сайт на конкурса www.parichka.bg не по-късно от 01.05.2024 г. Всеки проект ще бъде представен с рисунката-изображение и публикуване на следните лични данни на участника: име; възраст; снимка. В представянето на проекта на рисунка може да бъде включено и допълнително описание, предоставено от Участника и касаещо неговата рисунка.

Всички одобрени за участие в Конкурса участници са длъжни да съхраняват в оригинал рисунките/есетата, с които участват, поне до приключване на целия период на конкурса, включително и награждаването.

Класирането на участниците в двата конкурса се извършва независимо едно от друго. В Конкурса за рисунка за оценката се използват две независими една от друга процедури – избор на Жури и избор на Публика. В Конкурса за есе класирането се определя само от избора на Жури.

В периода от 01.05.2024 г. до 05.05.2024 г. на сайта www.parichka.bg ще протече онлайн гласуване на публика за избор на Победител на публиката в Конкурса за рисунка.

Участието в гласуването става чрез заявяване на предпочитание към даден проект/участник с бутон ГЛАСУВАМ под съответния проект. Всеки глас добавя по 1 (една) точка към съответния проект на рисунка. Всеки гласуващ може да оцени до 10 проекта, като на всеки отделен проект може да даде само по 1 (един) глас. Гласуването може да се извършва само от територията на Република България.

За гласуване е необходимо гласуващият да има валиден личен Facebook профил или Google профил, чрез който да извърши верификация на своя глас.

Не се допуска използване на софтуерни и други технически способи, чрез които могат да бъдат добавяни машинно/автоматично гласове към дадени рисунки. Не се допуска използване на неистински или платени профили за гласуване. При съмнение за подобно нарушение Организаторите имат право да анулират подадени гласове, за които се счита, че са натрупани по такъв начин.

След приключване на периода на гласуване през сайта на Конкурса проектът на рисунка, получил най-много гласове, бива класиран като „Победител на публиката“ в Конкурса за рисунка.

5-членно жури, избрано от Организаторите и обявено на официалния сайт на Конкурса www.parichka.bg, избира 3 (три) проекта, които да класира на Първо, Второ и Трето място в Конкурса за рисунка. 3-членно жури, избрано от Организаторите и обявено на официалния сайт на Конкурса www.parichka.bg, избира 3 (три) есета, които да класира на Първо, Второ и Трето място в Конкурса за есе.

В класирането на журито участват всички допуснати за участие в Конкурса проекти, с изключение на Победителя на публиката в Конкурса за рисунка.

Всяко от двете журита разглежда и оценява одобрените за участие в Конкурса рисунки/есета до 25.05.2024 г.

Всяко от двете журита има право да избере и трима резервни финалисти за всеки от двата конкурса.

В своя избор и оценка на проектите в Конкурса за рисунка  Журито се ръководи от следните основни критерии за оценка: оригиналност; детайл на изпълнение и включване на ключови компоненти, характерни за графичното оформление на банкноти; творческо умение; други по преценка на Организаторите.

В своя избор и оценка на проектите в Конкурса за есе Журито се ръководи от следните основни критерии за оценка: съотносимостта на текста към представения проблем/тема, ще бъдат разглеждани критерии като езикова култура и стил, аргументация, умения за формулиране на теза и за създаване на цялостен текст, оригиналност на идеите и начин на изразяване; други по преценка на Организаторите.

Обявяването на победителите в Конкурса ще се извърши на официалния сайт на конкурса www.parichka.bg до 30.06.2024 г.

В срок до 30.06.2024 г. Организаторите на конкурса ще информират победителите в двата конкурса за постигнатите от тях отличия чрез предоставените от тях данни за контакт (телефонен номер и/или имейл адрес).

Отличени в Конкурса за рисунка ще бъдат следните места: Победител на публиката; Първо място, излъчено от журито; Второ място, излъчено от журито; Трето място, излъчено от журито.

Отличени в Конкурса за есе ще бъдат следните места: Първо място, излъчено от журито; Второ място, излъчено от журито; Трето място, излъчено от журито.

Общо 9 участници ще бъдат отличени в двата конкурса и ще получат медали, грамоти и страхотни награди.

    Паричният награден фонд от общо 2700 лв. е предоставен от Уникредит Булбанк.
    Ozone са подготвили за всички победители кутия с подаръци и изненади.
    Издателствата Клевър Бук, Сиела, Фют и Керът ще подарят на финалистите интересни книги и образователни комплекти.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара