Спечелете парочистачки, овлажнители и комплекти с продукти Safeguard

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 март 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Safeguard за поне 4.99 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира на територията на България, във всички физически търговски обекти и онлайн магазини осъществяващи търговска дейност на територията на Р. България, предлагащи продукти с марка  Safeguard.  

Всички продукти с марка Safeguard, продавани в Участващите магазини участват в Кампанията.

Наградите, състоящи се от 100бр. комплект продукти Safeguard, 50 бр. овлажнители Xiaomi и 10 бр. парочистачки Rowenta, имат следните характеристики:

    Награда ВИД 1: – Комплект продукти Safeguard
    Награда ВИД 2: - Овлажнител Xiaomi Humidifier 2
    Награда ВИД 3: - Парочистачка Rowenta Steam Power RY6555

Участникът е необходимо да закупи по време на Срока на Кампанията Участващи в Кампанията продукти от Участващите магазини и да може да предостави доказателство за покупката си (фискална касова бележка/данъчна фактура), като продуктите в една касова бележка трябва да са 4,99 лева с ДДС;

Един Участник може да се регистрира и да качи неограничен брой фискални касови бележки/данъчни фактури в периода на  Кампанията, но може да получи само една награда, независимо от вида й;

Един участник може да спечели само една награда, независимо от вида й, предлагана в рамките на Кампанията.

Всеки Участник се идентифицира с един имейл адрес. Ако Партньорът основателно прецени, че определено участие не отговаря на всички условия в Официалните правила, той има право да отмени такова участие, без да уведомява предварително съответния Участник.

Лицата, спечелили наградите, присъдени в рамките на Кампанията, ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер на случаен принцип, тегленията  ще се проведат под контрол на Партньора, при следните условия:

    тегленето ще се състои в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията чрез Партньора.

След като победители бъдат определени, Организаторът започва процеса на валидиране, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на Участниците и спазването на всички изисквания съгласно настоящите Правила.

Победителите ще бъдат обявени чрез публикуването им на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/ в раздел, специално предназначен за тази Кампания в рамките на максимум 30 работни дни от датата на тяхното валидиране.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите на адресите, посочени от тях по време на процеса на валидиране, за сметка на Организатора, с частен куриер, максимум 2 пъти, след края на процеса по валидиране на победители, но не по-късно от 30 работни дни от датата на публикуване на победителите  на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/. В деня на доставката, печелившите участници ще получат уведомяващо текстово съобщение (SMS) или обаждане от куриера.

Наградите ще бъдат раздадени на победителите въз основа на приемо-предавателен протокол в два екземпляра, подписан и попълнен от тях. Отказът да се подпише какъвто и да е документ, удостоверяващ действителното присъждане на наградата на победител, ще доведе до загуба на правото на победителя да получи наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара