Спечелете 20 ваучера по 1000 лв. за преживявания и 200 продуктови пакета Milka

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 март 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Milka и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Продукти, участващи в Промоцията (Играта): всички продукти Milka шоколади, бонбони и бисквити независимо от вида и грамажа.

Механизъм на Промоцията (Играта):

Стъпка 1: Купи продукти Milka шоколади, бонбони и/или бисквити (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията, без ограничение за минимална и максимална стойност на покупката и събирай точки.

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти Milka, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата www.game.milka.bg За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените продукти Мilka от фактурата.

        При регистрацията участникът трябва:
            да въведе валиден мобилен номер
            да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
            да въведе общата сума от закупените продукти Мilka
            да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД
            да потвърди, че не е робот
            да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.game.milka.bg

Стъпка 3: Сумата се преобразува в точки. Всяка стотинка е равна на 1 точка. Потребителят натрупва точките си към наградата, която желае. Потребителят ще може да види натрупаните до момента точки за всяка награда, преди да завърши регистрацията си, като завършването на регистрацията се отбелязва с избор към коя награда да натрупа точките си, а след като избере наградата, ще получи съобщение със статус на екрана.

При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер, за да продължат към избора на награда, към която да натрупат своите точки. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да продължат към избора на награда. Също така, след като завършат своята първа регистрация, потребителите може да се абонират да получат информация за следващата промоция на организатора, като те имат право да се откажат от това по всяко време, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359 888 422 784.

Награда 1: Продуктов пакет Milka – 200 бр. за целия период, наричана по-долу за краткост „Моментна награда“) - за възможност да спечели Моментна награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 500 точки за тази награда. След като е натрупал тези точки, веднага разбира дали печели. Ако не печели, точките му се прехвърлят и натрупват за Голяма награда.

Награда 2: Ваучер за преживяване за двама на стойност 1000 лв. – 20 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Голяма награда“) – за възможност да спечели Голяма награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 1000 точки за тази награда. Тегленето за Голяма награда ще се извърши след края на Промоцията (Играта), сред всички потребители, които са изпълнили горните условия.

Тегленето и обявяването на печелившите за Голямата награда се извършва до 48 часа след края на Промоцията.

За да участва в тегленето на която и да е награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж необходимите точки за нея.

Потребителят може да натрупа своите точки с няколко последователни регистрации и не е задължително да регистрира наведнъж необходимия брой точки за съответната награда. След успешна регистрация на необходимия брой от 500 точки за момента награда, потребителят веднага разбира дали печели. След успешна регистрация на необходимия брой от 1000 точки за Голямата награда, потребителят влиза в тегленето с 1 участие за тази конкретна награда (1000 точки = 1 участие в тегленето).

Например: Потребителят вече има 450 точки за Моментна награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Моментна награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще разбере веднага дали печели със съобщение на екрана и SMS, а в случай че не е печеливш, той ще види статус за това на екрана и при следващото си влизане на www.game.milka.bg за нова регистрация, ще има натрупани 10 точки.

Ако потребителят има повече точки за натрупване за Голяма награда, отколкото изисквания минимум от 1000 точки за нея, тогава тези точки се натрупват към следващото участие в тегленето за тази конкретна награда.

Например: Потребителят вече има 950 точки за Голяма награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Голяма награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще участва 1 път в тегленето за Награда 2 и ще има още 10 точки, натрупани за следващото си участие в тегленето за Голяма награда.

Потребителят не може да разделя точки от 1 касова бележка между 2 или повече награди.

Потребител няма право да прехвърля вече регистрирани точки за конкретна награда към друга. Направеният избор в момента на регистрацията остава само за избраната награда.

Потребителят може да трупа точки за различни награди едновременно, но с различни касови бележки. Не е задължително потребителят да е натрупал всички необходими точки към една награда, за да започне да трупа точки за друга награда.

Един потребител може да спечели само една награда от вид. Това означава, че след спечелена награда, тя няма да бъде активна за потребителя и той няма да може да натрупва точките си за нейното спечелване повторно.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на една награда.

Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

Тегленето на Моментна награда се извършва в момента, в който потребител натрупа минимум 500 за нея. С натрупването на минимум 500 точки към съответната момента награда, потребителят веднага разбира дали я печели.

Тегленето и обявяването на печелившите за Голямата награда се извършва до 48 часа след края на Промоцията чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. Продуктов пакет Milka и 1 бр. Ваучер за преживяване за двама на стойност 1000 лв.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422784 цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда Milka на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара