Спечелете Samsung Galaxy S23 Ultra, 60 гифт карти с 200 лв. и 800 кутии с чорапи Stinky


Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 11 февруари 2024

Как се участва:

Чрез покупка на бисквити Milka, бисквити OREO и кроасани 7DAYS и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Продукти, участващи в Промоцията (Играта): всички бисквити Milka, бисквити OREO и кроасани 7DAYS, независимо от вида и грамажа.

Механизъм на Промоцията (Играта):

    Стъпка 1: Купи бисквити Milka, OREO, и/или кроасани 7DAYS, (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията, без ограничение за минимална и максимална стойност на покупката и събирай точки. Бонбони, шоколади и сладоледи Milka, както и продукти 7DAYS които не са кроасани, не участват в тази Промоция (Игра).

    Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените бисквити Milka, OREO, и/или кроасани 7DAYS, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата www.milka-promo.bg. В случай че покупката е направена в обект на Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените бисквити Milka, OREO, и/или кроасани 7DAYS от фактурата.

    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе валиден мобилен номер;
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД;
        да въведе общата сума от закупените бисквити Milka, OREO, и/или кроасани 7DAYS;
        да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД;
        да потвърди, че не е робот;
        да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg.

    Стъпка 3: Сумата се преобразува в точки. Всяка стотинка е равна на 1 точка. Потребителят натрупва точките си към наградата, която желае. Потребителят ще може да види натрупаните до момента точки за всяка награда, преди да завърши регистрацията си, като завършването на регистрацията се отбелязва с избор към коя награда да натрупа точките си, а след като избере наградата, ще получи съобщение със статус на екрана.

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер, за да продължат към избора на награда, към която да натрупат своите точки. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да продължат към избора на награда. Също така, след като завършат своята първа регистрация, потребителите може да се абонират да получат информация за следващата промоция на организатора, като те имат право да се откажат от това по всяко време, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359882618984.

Награди:

    Награда 1: GiftCardTM на стойност 200 лв., 60 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Моментна награда 1“) - за възможност да спечели Моментна награда 1, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 500 точки за тази награда. След като е натрупал тези точки, веднага разбира дали печели. В случай, че печели, броят точки от регистрираната касова бележка, надхвърлящ необходимите 500 за 1 участие, се нулира.

    Например: Потребител регистрира касова бележка на стойност 6.00 лв., което се равнява на 600 точки. (1 ст. = 1 т.). В случай, че тази касова бележка е печеливша за Моментна награда 1, то останалите 100 т. се нулират, тъй като с 1 касова бележка може да се спечели максимум 1 награда.

    В случай, че не печели, точките му се трупат към участие за Седмична награда.
    GiftCardTM е предплатена непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с MasterCard. Срокът на валидност е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата тя автоматично се закрива. Преди използване GiftCardTM трябва да бъде активирана. С GiftCardTM можете да плащате на ПОС терминал или в интернет (затворена е за използване на АТМ). Няма такси при ползване на GiftCardTM в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване. Само при условие, че по GiftCardTM има наличен остатък след 6-ия месец от датата на закупуване, започва да удържа месечна такса за обслужване в размер на максимум 6,00 лв. Начисляването ѝ не зависи от датата на активиране. Плащането с GiftCardTM е защитено с ПИН код, предоставен автоматично. Пълните условия за използване на GiftCardTM са достъпни на следния линк: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms

    Награда 2: кутия с три чифта чорапи Stinky, 800 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Моментна награда 2“) - за възможност да спечели Моментна награда 2, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 500 точки за тази награда. След като е натрупал тези точки, веднага разбира дали печели. В случай, че печели, броят точки от регистрираната касова бележка, надхвърлящ необходимите 500 за 1 участие, се нулира.

    Например: Потребител регистрира касова бележка на стойност 6.00 лв., което се равнява на 600 точки. (1 ст. = 1 т.). В случай, че тази касова бележка е печеливша за Моментна награда 1, то останалите 100 т. се нулират, тъй като с 1 касова бележка може да се спечели максимум 1 награда.
    В случай, че не печели, точките му се трупат към участие за Седмична награда.

    Награда 3: Samsung Galaxy S23 Ultra, 6 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Седмична награда“) - за да участва в тегленето на Седмична награда, потребителят трябва да регистрира поне веднъж 2100 точки за тази награда (с които не е спечелена до момента награда). Тегленето за Седмична награда се извършва на всеки седмичен период сред всички потребители, които са изпълнили горните условия. Разпределението на периодите за теглене на Седмична награда на Промоцията (Играта) е както следва:
        Период 1 – 01.01. – 07.01.2024 г. включително – 1 бр. Samsung Galaxy S23 Ultra
        Период 2 – 08.01. – 14.01.2024 г. включително – 1 бр. Samsung Galaxy S23 Ultra
        Период 3 – 15.01. – 21.01.2024 г. включително – 1 бр. Samsung Galaxy S23 Ultra
        Период 4 – 22.01. – 28.01.2024 г. включително – 1 бр. Samsung Galaxy S23 Ultra
        Период 5 – 29.01. – 04.02.2024 г. включително – 1 бр. Samsung Galaxy S23 Ultra
        Период 6 – 05.02. – 11.02.2024 г. включително – 1 бр. Samsung Galaxy S23 Ultra

    За да участва в тегленето на която и да е награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж необходимите точки за нея.

    Потребителят може да натрупа своите точки с няколко последователни регистрации и не е задължително да регистрира наведнъж необходимия брой точки за съответната награда. След успешна регистрация на необходимия брой от 500 точки за Момента награда 1 и Моментна награда 2, потребителят веднага разбира дали печели. След успешна регистрация на необходимия брой от 2100 точки за Седмична награда, потребителят влиза в тегленето с 1 участие за тази конкретна награда (2100 точки = 1 участие в тегленето).

    Ако потребителят има повече точки за натрупване към моментна награда, тогава тези точки се анулират, в случай че потребителят печели момента награда. Ако не спечели, всички точки от непечеливши регистрации за Моментна награда се натрупват за участие към Седмична награда.

    Например: Потребителят вече има 450 точки за Моментна награда 1. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Моментна награда 1. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще разбере веднага дали печели със съобщение на екрана и SMS. В случай че не е печеливш, той ще види статус за това на екрана и при следващото си влизане на www.milka-promo.bg за нова регистрация, ще има натрупан съответния брой от 510 точки, прехвърлени към Седмична награда.

    Ако потребителят има повече точки за натрупване за Седмична награда, отколкото изисквания минимум от 2100 точки за нея, тогава тези точки се натрупват към следващото участие в тегленето за тази конкретна награда.
    Например: Потребителят вече има 2050 точки за Седмична награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Седмична награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще участва 1 път в тегленето за Седмична награда и ще има още 10 точки, натрупани за следващото си участие в тегленето за Седмична награда.
    Потребителят не може да разделя точки от 1 касова бележка между 2 или повече награди.
    Потребител няма право да прехвърля вече регистрирани точки за конкретна награда към друга. Направеният избор в момента на регистрацията остава само за избраната награда.
    Потребителят може да трупа точки за различни награди едновременно, но с различни касови бележки. Не е задължително потребителят да е натрупал всички необходими точки към една награда, за да започне да трупа точки за друга награда.
    Например: Потребителят има 2050 точки за Седмична награда и при следващата си регистрация на касова бележка, потребителят може да натрупа точките си и за Моментна награда 1.
    Един потребител може да спечели само една награда от вид. Това означава, че след спечелена награда, тя няма да бъде активна за потребителя и той няма да може да натрупва точките си за нейното спечелване повторно.
    Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на една награда.
    Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

Теглене на наградите

    Тегленето на Моментна награда 1 и Моментна награда 2 се извършва в момента, в който потребител натрупа минимум 500 точки за нея. С натрупването на минимум 500 точки към Моментна награда 1 и/или Моментна награда 2, потребителят веднага разбира дали печели.

    Тегленето на печелившите участници на Седмична награда ще се извърши до 24 часа след края на всеки съответен период на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта до 48 часа след изтеглянето им.

    Печелившите ще бъдат обявени на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. Samsung Galaxy S23 Ultra, 1 бр. GiftCardTM на стойност 200 лв. и 1 бр. кутия с три чифта чорапи Stinky.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0882618982 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички спечелили Седмична награда Samsung Galaxy S23 Ultra и/или Моментна награда 1 GiftCardTM на стойност 200 лв. да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда. Всеки уникален потребител може да регистрира до 3 касови бележки в рамките на 24 часа.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените бисквити Milka, OREO, и/или продукти 7DAYS на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

    Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта потребителят е необходимо да регистрира 10-цифрения номер на фактурата, датата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара