Спечелете Tesla за един ден, кинобилети и книги 'Ферари'

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

zdravka_blg
intention
qge16803633371169849
deni0587
ubk17043880871212609

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Награди:
2 x книгата "Ферари - мъжът, автомобилите, състезанията, машината" на издателство "Локус"
2 х двоен кинобилет за филма "Ферари"
Голяма награда: 1 х голяма награда високоскоростно преживяване, предоставено от Makaroon.bg - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето"

УСЛОВИЯ, свързани с голямата награда 1 х голяма награда високоскоростно преживяване, предоставено от Makaroon.bg

→ 1 (един) брой печеливш участник печели 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето".

→ Срокът на валидност на наградата 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето" е 12 месеца от датата на получаване от "Форум Филм България" ЕООД и е съгласно графика и възможностите за реализиране на преживяването.

→ 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето" се предоставя във физически или електронен вариант - по избор на печелившия участник. Ако печелившият участник избере лично получаване, това се осъществява чрез изпращане с куриер или лично предаване.

→ Наградата 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето" включва само и единствено:

    Наем на автомобил Теsla Model 3 за един ден.
    Кратък разказ и инструктаж преди отпътуване.
    Без ограничение в изминатите километри.
    Без ограничение в територията на използване (в рамките на България).

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЖИВЯВАНЕТО:

Автомобилът се взима и връща от гр. София.

Участникът, спечелил наградата 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето", е необходимо да има валидно свидетелство за управление на автомобилно превозно средство.

Участникът, спечелил наградата 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето", е необходимо да има навършени 21 години.

Участникът, спечелил наградата 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето", е необходимо да има минимум 3 години опит като шофьор на автомобил.

Участникът, спечелил наградата 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето", е необходимо да заплати депозит в размер на 250 лв., който се възстановява след връщането на автомобила.

Участникът, спечелил наградата 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето", е необходимо да си направи предварителна резервация.

ДОПЪЛНИТЕЛНО:

При допълнителни въпроси можете да се запознаете със секцията "Често задавани въпроси", както и с "Общите условия" на сайта www.makaroon.bg , както и на телефон 0899 940 820.

→ За да получи наградата 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето", печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, с който приема наградата и всички условия, свързани с нея.

→ Организаторите не носят отговорност, ако участникът, спечелил наградата 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето", е възпрепятстван и не може да се възползва от наградата си в посочения период, както и ако не отговаря на някое от задължителните условия за използване на преживяването. В случай, че избраният победител се откаже да ползва спечелената награда 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето", Организаторите имат право да изберат друг победител на лотариен принцип, който да получи наградата.

→ За разпределянето на наградата 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето" ще участват всички, отговорили правилно на въпроса в двете нива на играта "Мъжът" и "Състезателят", които ще се проведат от 10.00 ч. на 01.01.2024 г. - до 23:59 ч. на 14.01.2024 г., отговарят на условията и които са се регистрирали за участие.

→ Организаторът и "Форум Филм България" ЕООД не поемат никакви разходи за печелившия участник и неговия придружител, спечелил наградата 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето", свързани с получаването ѝ, в т.ч. но не само: пътни, за храна, както и всякакви други случайни и неслучайни разходи, свързани с използването на спечелената награда.

УСЛОВИЯ, свързани с наградата 1 х двоен кинобилет за филма "Ферари"

Наградата двоен кинобилет за филма "Ферари" представлява само и единствено два кинобилета за филма "Ферари", които важат в периода 17.01.2024 - 30.01.2024 г. за избрано от победителя кино, само и единствено от киноверигите Cinema City и Кино "Арена" на територията на Република България.

Кинобилетите важат за избран от победителя ден и час, в предварително посоченото от него кино от веригата Cinema City или Кино "Арена", според програмата на киното, само и единствено за филма "Ферари".

Организаторите не носят отговорност в случай, че в посоченото от победителя кино няма прожекции на филма "Ферари" в деня и часа, избрани от победителя.

Кинобилетите за филма "Ферари", не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или каквато и да е друга равностойност, за друга филмова награда от филма "Ферари", както и за билети и/или награди от друго филмово заглавие.

Победителят ще може да ползва спечелената от него награда - 1 бр. двоен кинобилет за филма "Ферари", след като се представи пред оторизиран представител на съответната киноверига, посочен му на място.

Организаторът или предоставящият наградата - 1 бр. двоен кинобилет за филма "Ферари" не носят отговорност, ако в избраните от победителя ден и час, в които би искал да гледа филм "Ферари", няма налични прожекции на филма или има промяна в програмата на съответното кино.

→ Организаторът и "Форум Филм България" ЕООД не поемат никакви разходи за печелившия участник и неговия придружител, спечелил наградата 1 брой двоен кинобилет за филма "Ферари", свързани с получаването ѝ и използването ѝ, в т.ч. но не само: пътни, за храна, както и всякакви други случайни и неслучайни разходи, свързани с използването на спечелената награда.

→ За разпределянето наградите:

2 x книгата "Ферари - мъжът, автомобилите, състезанията, машината" на издателство "Локус"
2 х двоен кинобилет за филма "Ферари"

ще участват всички, отговорили правилно, както следва на въпросите от:

Първо ниво "Мъжът", което ще се проведе от 10.00 ч. на 01.01.2024 г. до 23:59 ч. на 07.01.2024 г.
Второ ниво "Състезателят", което ще се проведе от 10.00 ч. на 08.01.2023 г. до 23:59 ч. на 14.01.2023 г.

→ За разпределянето на голямата награда 1 (един) брой високоскоростно преживяване - "Притежавай "Тесла" за ден - колата на бъдещето" ще участват всички, отговорили правилно на въпросите и в двете нива на играта, както следва:

Първо ниво "Мъжът", което ще се проведе от 10.00 ч. на 04.01.2024 г. до 23:59 ч. на 07.11.2024 г.
Второ ниво "Състезателят", което ще се проведе от 10.00 ч. на 08.01.2024 г. до 23:59 ч. на 14.01.2024 г.

Жребият за наградите се тегли на:

- Ниво 1 - 08.01.2024 г. - ще бъде организиран жребият за избор на двама печеливши участника, които да спечелят само и единствено посочените в Ниво 1 награди:

    1 х книгата "Ферари - мъжът, автомобилите, състезанията, машината" на издателство "Локус"
    1 х двоен кинобилет за филма "Ферари"

- Ниво 2 - 15.01.2024 г. - ще бъде организиран жребият за избор на двама печеливши участника, които да спечелят:

    1 х книгата "Ферари - мъжът, автомобилите, състезанията, машината" на издателство "Локус"
    1 х двоен кинобилет за филма "Ферари"

Победителите в Играта се уведомяват за наградата си чрез съобщение на електронната поща, с която са се регистрирали в id.capital.bg, или в телефонен разговор на посочения от тях номер.

Краен срок - 14 януари 2024

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара