Спечелете 20 giftcard с 1000 лв., 200 одеяла и 310 продуктови пакета Milka

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 декември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Milka за минимум 6 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Механизъм на Промоцията (Играта):

    Стъпка 1: Купи продукти Milka (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията на стойност минимум 6 лв. Необходимо условие е закупуването на продукти Milka на общата стойност не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

    Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, датата и номера на касовата бележка за закупените Milka продукти на интернет страницата https://potursinejnostta.milka.bg/ За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените продукти Мilka от фактурата.

    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе валиден мобилен номер
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да потвърди, че не е робот
        да потвърди (чрез чек-бокс), че е прочел/съгласен с Официалните правила на Промоцията и желае да участва, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта https://potursinejnostta.milka.bg/, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://potursinejnostta.milka.bg/

    Стъпка 3: След успешна регистрация, избери за коя награда да участваш или да бъдат натрупани съответния брой регистрирани касови бележки.

    Потребителят натрупва регистрираните си касови бележки към наградата, която желае. Потребителят ще може да види натрупаните до момента участия за всяка награда, преди да завърши регистрацията си, като завършването на регистрацията се отбелязва с избор към коя награда да натрупа регистрираните си касови бележки, а след като избере наградата, ще получи съобщение със статус на екрана.

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер, за да продължат към избора на награда, към която да натрупат своите регистрирани касови бележки. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да продължат към избора на награда.

    Потребител може да гласува за някоя от двете каузи, за които Мilka ще дари 30 000 лв., избирайки чрез чек бокс съответната кауза и въвеждайки мобилен номер. След всеки даден глас, потребител ще вижда статистика с резултати в % съотношение. Средствата ще бъдат разпределени между двете каузи с първоначално дарение от 10 000 лв. за всяка, а останалата сума ще бъде разпределена спрямо събраните за всяка от тях гласове.

    Гласуването за кауза не е задължителен елемент за участие в Промоцията. В гласуването имат право да участват и потребители, които не са регистрирали покупка. Всеки потребител има право да гласува веднъж седмично в периода на Промоцията.

Награди:

Награда 1: продуктов пакет Milka, 310 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Моментна награда“) - за възможност да спечели Моментна награда, потребител е нужно да регистрира поне една касова бележка към тази награда. След регистрация на касовата бележка и избор на тази награда разбира веднага дали печели. Ако не печели, бележките му се нулират.

Награда 2: одеяло Milka, 200 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Моментна награда“) - за възможност да спечели Моментна награда, потребител е нужно да регистрира поне една касова бележка към тази награда. След регистрация на касовата бележка и избор на тази награда разбира веднага дали печели.

Голяма награда: GiftСardTM ваучер на стойност 1 000 лв., 20 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Седмична награда“) – за възможност да спечели Седмична награда, потребителят трябва да регистрира поне 2 касови бележки, с които не е спечелена друга награда. 

Тегленето за Седмична награда се извършва на всеки седмичен период сред всички потребители, които са изпълнили горните условия. Периодите са както следва:
        Период 1 – 01.12. – 08.12.2023 г. включително – 5 бр. GiftCardTM ваучер на стойност 1000 лв.
        Период 2 – 09.12. – 15.12.2023 г. включително – 5 бр. GiftCardTM ваучер на стойност 1000 лв.
        Период 3 – 16.12. – 22.12.2023 г. включително – 5 бр. GiftCardTM ваучер на стойност 1000 лв.
        Период 4 – 23.12. – 31.12.2023 г. включително – 5 бр. GiftCardTM ваучер на стойност 1000 лв.

Потребителите, които са регистрирали нужния брой касови бележки към „Седмична награда“ и не са спечелили в съответния период от активността, участват и в следващите седмични тегления.

    За да участва в тегленето на която и да е награда, потребителят трябва да регистрира поне веднъж необходимия брой касови бележки за нея.

Потребителят може да натрупа своите регистрирани касови бележки с няколко последователни регистрации и не е задължително да регистрира наведнъж необходимия брой регистрации за съответната награда. След успешна регистрация и участие за някоя от Моментните награди, потребителят веднага разбира дали печели. След успешна регистрация на необходимия брой от 2 касови бележки за Седмична награда, потребителят влиза в седмичното теглене с 1 участие за тази конкретна награда (2 касови бележки = 1 участие в тегленето).
    Ако потребителят има повече натрупвани регистрации за Седмична награда, отколкото изисквания минимум от 2 регистрирани бележки за нея, тогава тези регистрации се натрупват към следващото участие в тегленето за тази конкретна награда.
    Например: Потребителят вече има 1 регистрирана касова бележка за Седмична награда. Потребителят предстои да регистрира две нови касови бележки за Седмична награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще участва 1 път в тегленето за Седмична награда и ще има още 1 касова бележка, натрупана за следващото си участие в тегленето за Седмична награда.
    Потребителят не може да разделя или участва с 1 регистрирана касова бележка между 2 или повече награди.
    Потребителят няма право да прехвърля вече регистрирани касови бележки за конкретна награда към друга. Направеният избор в момента на регистрацията остава само за избраната награда.
    Потребителят може да направи регистрации за различни награди едновременно, но с различни касови бележки. Не е задължително потребителят да е натрупал всички необходими касови бележки към една награда, за да започне да трупа бележки за друга награда.
    Например: Потребителят има 1 регистрирана касова бележка за Седмична награда и при следващата си регистрация на касова бележка той може да участва за някоя от Моментните награда или да избере Седмична награда.
    Един потребител може да спечели само една награда от вид. Това означава, че след спечелена Моментна награда, тя няма да бъде активна за потребителя и той няма да може да натрупва регистрираните си касови бележки за нейното спечелване повторно.
    Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на една награда.
    Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

Теглене на наградите

    Тегленето на Моментна награда се извършва в момента, в който потребителят избере да участва за нея и веднага разбира дали я печели. Разпределението на наградите ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността. В периода на Промоцията (Играта) са предвидени за спечелване средно 17 бр. моментни награди дневно. Всички непечеливши касови бележки не участват в следващи тегления.
    Тегленето на печелившите участници на Седмична награда ще се извърши по предварително изготвен план чрез специално разработен за целта софтуер, а именно:
        За първи период – печелившите се теглят на 09.12.2023 г. и се публикуват до 12.12.2023 г.
        За втори период – печелившите се теглят на 16.12.2023 г. и се публикуват до 19.12.2023 г.
        За трети период – печелившите се теглят на 23.12.2023 г. и се публикуват до 28.12.2023 г.
        За четвърти период – печелившите се теглят на 03.01.2024 г. и се публикуват до 06.01.2024 г.
    Тегленето на печелившите участници на Седмична награда ще се извърши до 24 часа след края на всеки съответен период на Играта чрез специално разработен за целта софтуер, сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за Моментна награда по време на периода на Промоцията.

Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие (24 часа). Един участник може да направи максимум 25 регистрации за целия период на Промоцията (Играта).

Печелившите ще бъдат обявени на https://potursinejnostta.milka.bg/, до 72 часа след изтеглянето, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/. Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. продуктов пакет Milka, 1 бр. одеяло Milka и 1 бр. GiftCardTM ваучер на стойност 1000 лв.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на тел.: 0888422894 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда Milka на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара