Спечелете телефони Motorola и TCL от Коледния календар на Yettel

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 декември 2023

Как се участва:

Чрез използване на мобилно приложение.

Пълни правила:

В Кампанията могат да вземат участие лица, клиенти на Йеттел по абонаментни или предплатени планове за мобилни услуги (страни по договор за предоставяне на мобилни услуги от Йеттел, както и потребители на предплатени електронни съобщителни услуги на Йеттел), които изпълнят условията, предвидени в настоящите правила, имат инсталирано и актуализирано до последна версия мобилното приложение Yettel Bulgaria и имат регистрация в него (наричани за краткост „Участник/ци“). В случай, че титуляр на регистрирания MSISDN в мобилното приложение Yettel Bulgaria е юридическо лице, ще се счита, че участва физическото лице – ползвател на номера.

За да участва в Кампанията, Участник, който е инсталирал и обновил мобилното приложение Yettel Bulgaria до последна версия, както и има регистрация в него, трябва да влезе в Приложението и да провери за банер с послание на Кампанията в раздел „За теб“. След като избере и натисне банера на Кампанията, Участникът бива насочен към инструкции, които водят до екран от коледната игра, в който може да открие визуализация на всички календарни дни от месеца на Кампанията. При отваряне на текущия ден, Участникът може да разбере от какво Предложение може да се възползва в рамките на деня. Всеки ден от посочения по-горе период на Кампанията, Участниците могат да влязат в коледната игра през банера на Кампанията на начален екран и да намерят изненада под формата на предложение или оферта от Йеттел или Партньор на Йеттел за конкретния ден (наричани за краткост „Предложения“). Всеки ден от периода на Кампанията, за 24 часа, от 00:00ч. до 23:59ч. на съответния ден, ще важи едно конкретно Предложение, което Участниците могат да вземат за себе си или да предоставят на друг номер от мрежата на Yettel. Участник може да вземе Предложението или да избере да го сподели с близък през активни бутони „Вземи изненадата“ или „Подари на приятел“. Споделянето с близък се реализира като Участникът въведе коректно неговия мобилен номер. Споделянето на всяко Предложение от Кампанията, което Участник може да вземе е еднократно до коректно въведен мобилен номер от мрежата на Йеттел с активни услуги. Спечелената изненада под формата на Предложение може да бъде споделена и с предплатен номер от мрежата на Йеттел, за който има поне едно регистрирано презареждане на карта с минимално изискуема сума за последните 3 календарни месеца. Участниците ще могат да се възползват от Предложението само в деня, в който е било обявено в Приложението. Предложението за деня може да зависи от вида на използваната от потребителя услуга – абонаментен или предплатен план. Участниците няма да имат възможност да вземат или предоставят Предложения, за които датата на предлагането им е вече изтекла.

Всеки ден в периода на Кампанията Участниците могат да очакват Предложение, предоставено от Йеттел България, Организатор на Кампанията, или от Партньори на Йеттел. Пълни условия за всяко едно Предложение за всеки един ден от Кампанията ще бъдат предоставени в рамките на календарния ден, в който е получено Предложението, в мобилното приложение Yettel.

Предложенията, които обхващат продуктите/услугите на Йеттел, могат да бъдат:
- Предоставен допълнителен пакет с обем от 1000 MB на максимално достижима скорост в България и ЕС, валиден 3 дни за потребители на абонаментни планове и предплатени услуги
- Предоставен допълнителен пакет с обем от 2000 MB на максимално достижима скорост в България и ЕС, валиден 7 дни за потребители на абонаментни планове
- Предоставен допълнителен пакет с обем от 5000 MB на максимално достижима скорост в България и ЕС, валиден 7 дни за потребители на абонаментни планове
- Кодове за отстъпки на продукти от онлайн магазина на Йеттел България

Участниците в Кампанията ще бъдат автоматично включени в 3 томболи за спечелването на предметни награди, ако отговарят на следните условия:

- Участникът трябва да вземе или подари на близък Предложението от коледната игра 6 пъти в периода на Кампанията, за да бъде включен в първата томбола;

- Участникът трябва да вземе или подари на близък Предложението от коледната игра 12 пъти в периода на Кампанията, включително, за да бъде включен във втората томбола;

- Участникът трябва да вземе или подари на близък Предложението от коледната игра 24 пъти в периода на Кампанията, включително, за да бъде включен в третата томбола.

Всеки Участник, който е включен в първата, втората и/ или третата томболата ще има шанс да спечели следните награди:
- В първата томбола: една от общо 5 награди MOTOROLA G32 128 Gd+PhilipsAirfryerL9255;
- Във втората томбола: една от общо 5 награди TCL 40SE 128GB Black + 43C645 Android TV;
- В третата томбола: 1 награда MOTOROLA Edge 40 5G 256 Blk + Philips EP5441.

Участникът може да достъпва коледната игра в приложението Yettel Bulgaria, колкото пъти на ден пожелае, но в рамките на календарен ден може да предостави на близък или да се възползва от Предложението за този конкретен ден само веднъж. Участник може да заяви желание да предостави на близък или да се възползва от повече от едно предложение за периода на Кампанията, но не повече от 30 Предложения за обявения по-горе период на Кампанията.

При вход на Участник в коледната игра в даден ден и заявено желание да вземе или да предостави Предложение на лице от мрежата на Yettel, следващата възможност за възползване от друго предложение е от 00:01 часа на следващия календарен ден.

Тегленето на победители (и резерви) от томболите, които се провеждат според условията, описани в раздел VII от настоящите Правила и условия, ще се проведе в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни считано от дата 01.01.2023 г. включително, не по-късно от 14.01.2023 г. Тегленето на печелившите ще се извърши на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6, в присъствието на представители на Организатора. За всяка една награда от томболите, предвидена според условията, описани в раздел VII от настоящите Правила и условия, един от Участниците във всяка една от томболите ще бъде изтеглен като печеливш и трима от Участниците ще бъдат изтеглени като резерви. Организаторът уведомява Участниците, спечелили награда от томболата, с лично съобщение във входящите им кутии в приложението Yettel и лично по телефона от представител на Организатора, за да се уточнят детайлите по доставката на спечелената награда от томболата в удобно време за спечелилия Участник.

Печелившият Участник следва да предостави следната информация на служителя от Центъра за обслужване на клиенти на Йеттел:
- Потвърди, че отговаря на всички условия за участие, посочени в настоящите Правила;
- Предостави на Организатора имена по документ за самоличност и посочи адрес на територията на България, където да получи спечелената награда.

УЧАСТВАЙ ТУК


Още коледни календари вижте тук:
Коледни календари 2023

Post a Comment

По-нова По-стара