Спечелете 4 лимитирани Chivas Regal кутии

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:



Краен срок - 25 януари 2024

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно, дееспособно физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на лицата посочени в т.4.1., което отговаря и е изпълнило условията на настоящите правила. За доказване на пълнолетие от Участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст.

Необходимо условие за участие в Играта е обвързано с попълване на формуляра за участие на интернет страницата www.irisewerise.bg, като предоставят информация относно своето собствено и фамилно име, имейл и целите си за следващата 2024 г.

Не се допуска регистрация с фалшиви данни/профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.

Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 4 лимитирани Chivas кутии, съдържащи бутилка Chivas Regal XV награди – по една за всеки от избраните победители.

Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната
й равностойност.

Победителите се определят на произволен принцип и ще бъдат оповестени в социалните мрежи Facebook и Instagram на марката Chivas Regal, като техните имена ще бъдат изтеглени в периода от 04.01.2024 г. до 25.01.2024 г., както следва:
1. Първи победител ще бъде определен при теглене, проведено на 04.01.2024 г.;
2. Втори победител ще бъде определен при теглене, проведено на 11.01.2024 г.;
3. Трети победител ще бъде определен при теглене, проведено на 18.01.2024 г.;
4. Четвърти победител ще бъде определен при теглене, проведено на 25.01.2024 г.

Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип чрез томбола посредством софтуер за избор на случаен принцип – random.org. Тегленето на победителите се извършва от две лица, определени от Организатора. Лицата по предходното изречение съставят протокол, в който отразяват имената на победителите и спечелената от тях награда по реда на изтеглянето им.

Освен обявяването на победителите по начина и в срока по т.7.1., Организаторът се свързва с всеки един от тях чрез съобщение изпратено до електронната поща (email) на победителя, която същият е посочил в регистрационната форма за участие в Играта.

Наградите се изпращат до адреса предоставен от победителите по т.7.7., чрез куриер. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично
от лицето участвало в Играта или от пълнолетно лице упълномощено от Победителя, с
пълномощно с нотариална заверка на подписа.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара