Спечелете електрически CITROEN AMI и 35 ваучера по 99 лв. за Orange

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 4 януари 2024

Как се участва:

Чрез покупка от ORANGE и/или регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

В Кампанията Организаторът ще осигури:

Малки награди: общо 35 бр. ваучери за бъдещо пазаруване от ORANGE всеки на стойност 99 лева, изтеглени на случаен принцип в периода на Кампанията измежду заявилите надлежно участие лица и включили се за спечелване на съответната награда по начина, определен по-долу. ВАЖНО: Спечелването на малка награда - ваучер  за пазаруване от ORANGE е възможно нееднократно за периода на провеждане на Кампанията и е обвързано с покупка;

Голяма награда: 1 бр. електрически CITROEN AMI. Голямата награда ще бъде изтеглена на случаен принцип измежду всички регистрирали се за спечелването му лица. ВАЖНО: Спечелването на голямата награда CITROEN AMI не е обвързано с покупка. Спечелването на голямата награда е еднократно и не зависи от спечелването на малка награда от участника в Кампанията.

Механизъм на Кампанията

Участието в Кампанията  е обвързано с покупка с оглед спечелването на малка награда – ваучер за пазаруване от ORANGE, участието в Кампанията не е обвързано с покупка с оглед спечелването на голямата награда –  1 бр. CITROEN AMI!

За да участва в Кампанията Участникът трябва да:

Да посети страницата https://www.orangecenter.bg/orange-koleda-igrai-za-nagradi   и да заяви своето участие, съгласно изискуемата на сайта форма за участие с попълване на собствено и фамилно име, валиден имейл адрес и телефон за връзка.

- В случай че Участникът желае да участва в Кампанията за спечелване на малка награда – ваучер за пазаруване от ORANGE, то той следва освен гореизброените си данни, да предостави и номер на документ за покупка от ORANGE в периода на провеждане на Кампанията.

- В случай, че Участникът желае да участва за спечелване на голямата награда – 1 бр. CITROEN AMI, той следва да заяви участието си в предоставената форма за участие чрез предоставяне на изискуемите данни и без да прилага документ за направена покупка от ORANGE.

Всеки Участник може да заяви в периода на Кампанията едновременно желанието си за спечелване и на двата вида награди. Спечелването на малка награда – ваучер за пазаруване от ORANGE не влияе върху възможността за спечелване и на голямата награда – 1 бр. CITROEN AMI.

В случай, че Участникът спечели награда, Участникът ще получи надлежно потвърждение за спечелването на наградата си от Организатора с указания за предоставянето й в срок от до 5 работни дни след изтегляне на наградите

Теглене на наградите:

Всяка седмица от периода на провеждане на Кампанията Организаторът ще изтегля на случаен принцип по общо 7 бр. печеливши Участници, заявили желанието си за спечелване на малка награда – 1 бр. ваучер за пазаруване от ORANGE въз основа на направените надлежни регистрации, придружени от номер на документ за покупка в периода на провеждане на Кампанията.

Всеки участник се задължава да пази документа за направена покупка в периода на Кампанията до приключването ѝ.

Голямата награда – 1 бр. CITROEN AMI ще бъде изтеглена на случаен принцип измежду всички Участници, заявили желанието си за спечелване на голямата награда.

ВАЖНО: Лице, което е заявило надлежно желанието си за спечелване на малка награда – ваучер за пазаруване от ORANGE , може да спечели малка награда многократно въз основа на повече от една покупка от ORANGE за срока на провеждане на Кампанията. Всяка регистрирана покупка от ORANGE в срока на кампанията дава шанс за спечелване на малка награда – ваучер за пазаруване от ORANGE в рамките на съответната седмица.

Всяко лице, което е спечелило малка награда – ваучер за пазаруване от ORANGE в периода на провеждане на кампанията може да участва и за спечелването на голямата награда – 1 бр. CITROEN AMI.

Лице, което се е регистрирало за спечелване само на малката награда – ваучер за пазаруване от ORANGE, участва само за спечелването му.

Лице, което се е регистрирало за спечелване само на голямата награда – 1 бр. CITROEN AMI, участва само за спечелването му.

Печелившите Участници, спечелили малки награди – ваучери за пазаруване от ORANGE ще бъдат обявени от Организатора ежеседмично на следната страница: https://www.facebook.com/orangecenter.bg .  Тегленето им ще бъде, както следва:
> Първо теглене на 08.12., което ще включва дните 1,2,3,4,5,6 и 7 декември – общо 7 ваучера;
> Второ теглене на 15.12., което ще включва дни 8,9,10,11,12,13 и 14 декември – общо 7 ваучера;
> Трето теглене на 22.12., което ще включва дните 15,16,17,18,19,20 и 21 декември – общо 7 ваучера;
> Четвърто теглене на 29.12., което ще включва дните 22,23,24,25,26,27 и 28 декември – общо 7 ваучера;
> Пето теглене на 05.01.2023 – което ще включва дните и 29,30,31 декември + 1,2,3 и 4 януари – общо 7 ваучера.

Печелившият Участник от спечелването на голямата награда – 1 бр. CITROEN AMI ще бъде обявен на 05.01.2024 г. на следната страница: https://www.facebook.com/orangecenter.bg.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара