Спечелете едноседмична почивка за двама на Малдивите

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 22 декември 2023

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което желае да се включи с изключение на лицата, посочени по долу в т. 7. Промоцията НЕ Е обвързана с теглене на кредит, ползване на какъвто и да било продукт или услуга, предоставяни от Дружеството. Изтеглилите кредит, както и клиентите на Дружеството автоматично участват в Промоцията, отново без тегленето на кредит да е или да е било необходимо условие  за участие. 

Всеки желаещ може да заяви желанието си за участие на телефон 0700 18 100 (без допълнително таксуване), както и на  https://www.easycredit.bg/promotsia

При изтегляне на печелившия участник от Промоцията, същият подписва нарочна декларация, че спрямо него не са налице ограниченията за участие, посочени в точка 7. по – горе.

Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

За участие в Промоцията е необходимо еднократно да се заяви желание. Увеличаване на броя заявки за участие от страна на участниците не увеличава възможността за спечелване на наградата.

Осигурената награда е една  и ще може да бъде спечелена от един участник за периода на промоцията. Наградата е почивка за двама на Малдивите, за период от една седмица, пансион All Inclusive или паричната й равностойност от 10 000 лв., по избор на Спечелилия. Наградата ще бъде определена за съответния спечелил участник на случаен принцип посредством теглене на 29.12.2023 г.

Печелившият ще бъде изтеглен на произволен (случаен) принцип и името му ще бъде публикувано на същия ден, в който е изтеглен, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. Спечелилият участник ще бъде и допълнително потърсен по предоставения от него телефон за връзка от представители на Дружеството, за да бъде уведомен за спечелената награда.

Спечелилият участник може да получи почивката,  като избере най-удобния за него времеви период от февруари до май, в зависимост от предлаганите пакети на туристическа агенция  CTravel. По желание на клиента той може да се откаже от почивката  на Малдивите и да получи левовата й равностойност от 10 000 лева – нетно. В случай, че Печелившия избере да получи левовата равностойност на наградата, то следва да изяви желанието си в нарочна декларация, предоставена му от Организатора, в която ще посочи и банковата си сметка, по която ще му бъде преведена сумата от 10 000 лева.

Спечелилият участник ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в заявката си за участие в Промоцията. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не се свърже с Дружеството в срок от 30 дни от датата на тегленето на наградата, тя остава за Дружеството, а печелившия Участник губи право да я получи. В този случай наградата се предоставя като възможност в ново теглене между участниците, неспечелили при първото теглене.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара