Спечелете телевизори, лаптопи, смартфони и 100 талона по 100 лв. от My Market

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 януари 2024

Как се участва:

Чрез покупка за минимум 40 лв. в супермаркети My Market.

Пълни правила:

И тази година стартира традиционната Коледно-Новогодишна томбола на верига супермаркети Май Маркет! За периода от 16.11.2023 г. до 31.1.2024 г. всеки клиент има реален шанс да спечели!

🎯 Пазарувайте, Участвайте и спечелете 👍🎉

Играта се провежда на територията на всички обекти на верига супермаркети „Май Маркет” .

Наградите, които могат да получат участниците в играта,  са следните:

    4 бр. награди –  Телевизор
    4 бр. награди –  Лаптоп
    4 бр. награди –  Смартфон
    100 бр награди – Талони за покупка на стойност 100 лв. - /наградите са във вид на талони за пазаруване „ Май Маркет”

Всеки клиент, закупил продукти на минимална стойност 40,00 лв в един касов бон, може да участва в Играта за спечелването на една от гореописаните награди.

Участието в Играта се извършва чрез закупуване на продукт/и на стойност минимум 40,00лв в един касов бон и попълване на изискуемите данни/ две имена и телефон за контакт/ на гърба на касовия бон, доказващ закупуване на продукт/и на минималната стойност. За целта е необходимо  клиентът да попълни на гърба на касовия бон две имена и телефон за връзка и да го пусне в непрозрачна кутия, поставена на определените за целта места в съответния супермаркет.

В касовия бон трябва да присъстват покупка на минимална стойност 40,00лв. С попълване на данните на гърба на касовия бон, участникът  в Играта декларира изричното си съгласие, в случай че е обявен за печеливш, да бъде публикувано името му в интернет страницата на Организатора.

С попълването на две имена и телефона за връзка в касовия бон, участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани и обработвани от Организатора за целите на Играта, а в случай, че бъдат обявени за печеливши, Организаторът да публикува техните имена по избран от Организатора начин.

Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани и съхранявани съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) от Организатора. Предоставените лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на конкретната проява и обявяване на печелившите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

Продължителността на обработка на личните данни за непечелившите участници, за целите на Играта е до момента на приключване на играта с връчване на наградите на всички печеливши участници, а за спечелилите награди участници в играта, продължителността на обработка на личните данни е съобразно действащото данъчно законодателство.

Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни, неточни данни за контакт.

Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на 06.02.2024 г в офиса на „Май Маркет” АД, в присъствието на специално сформирана за целта комисия. За всяка награда ще се изтегля един печеливш талон и две резерви. 

Служител на Май Маркет АД ще уведоми всички печеливши до 13.02.2024 г. Ако определена награда не бъде потърсена до 14 дни изтеглената награда ще бъде дадена на изтеглената първа резерва . Имената на печелившите участници ще бъдат оповестени на интернет страницата на Организатора www.my-market.bg на 14.02.2024 г. Служител от офиса на „Май Маркет” АД, уведомява печелившите по телефон и ги поканва за получаване на наградата. Спечелилите ще получат наградата си в офиса на Организатора на адрес: гр.Варна, бул. „Света Елена“ № 10,с подписване на приемо - предавателен протокол. В играта на Организатора „Май Маркет” АД един участник има право само на една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш в същата Игра, губи правото да получи втората награда

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара