Спечелете пътуване до о. Капри, таблети iPad 10 и плажни кърпи Stella Artois

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 14 януари 2024

Как се участва:

Чрез покупка на промоционална бира Strella Artois и регистрация на кодове.

Пълни правила:

Участващи опаковки и разфасовки:

Stella Artois     Коледна бутилка – лимитирана опаковка     0,5 л
Stella Artois     Коледен кен – лимитирана опаковка     0,5 л

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

Дневна награда     490     Плажна кърпа Stella Artois
Седмична награда     10     Таблет iPad* 10, 64 GB
Голяма награда     3     Ваучер за пътуване до о. Капри на стойност 3300 лв.

* Apple не е организатор, нито спонсор на тази промоция. iPad е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни и региони.

Ваучер за пътуване до о. Капри на стойност 3300 лв. се предоставя от туристическа агенция:. Дуенде Травъл ООД., ЕИК: 131184528, със седалище и адрес на управление: ул. „Франсис де Пресансе“ 12А, София.

    Спечелилият е задължен да използва ваучера за пътуване до Амалфийско крайбрежие със включено посещение на о. Капри, Италия.
    Спечелилият има право да избере брой пътници, дати и продължителност на пътуването в рамките на стойността на ваучера или да доплати, според желаните туристически услуги, когато и ако те надвишат стойността на ваучера.
    В зависимост от предпочитанията на спечелилия, ваучерът може да бъде използван за туристически услуги като: самолетен билет, хотелско настаняване, кола под наем, трансфер и др.
    Ако цената на избраните услуги е по-малка от стойността на ваучера, остатъкът може да бъде използван за други пътувания и услуги в рамките на периода на валидност на ваучера.
    Резервацията може да бъде за период след изтичането на валидността на ваучера, но трябва да бъде потвърдена преди срокът на валидност да изтече.
    Период на валидност на ваучера: 01.03 2024 г – 31.12.2024 г.
    Задължително условие е един от пътуващите с ваучера да е спечелилият наградата.
    Не се допускат пътувания със суми от ваучера на лица под 18 години.

Наградите не се заменят за тяхната парична равностойност.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Под езичето на участващия Коледен кен – лимитирана опаковка, както и под капачката на Коледна бутилка – лимитирана опаковка, е наличен промоционален код. В промоцията може да се участва само посредством регистрация на кодове от езичетата/капачките на участващите лимитирани опаковки в промостраницата на активността в рамките на периода на промоцията. Изискванията за участие са, както следва:

1 За да участват за Плажна кърпа Stella Artois, участниците трябва да регистрират минимум 1 код от промоционални лимитирани продукти Stella Artois – Коледен кен 500 мл и/или Коледна бутилка 500 мл на mystellaartois.bg/promo.

2 За да участват за Таблет iPad 10, участниците трябва да регистрират минимум 10 кода от промоционални лимитирани продукти Stella Artois – Коледен кен 500 мл и/или Коледна бутилка 500 мл на mystellaartois.bg/promo.

3 За да участват за Ваучер за пътуване до о. Капри на стойност 3300 лв., участниците трябва да регистрират минимум 24 кода от промоционални лимитирани продукти Stella Artois – Коледен кен 500 мл и/или Коледна бутилка 500 мл на mystellaartois.bg/promo.

При регистрацията се изисква попълване на личен телефонен номер, който представлява уникалният идентификатор за участващото лице.

Не се изисква едновременна регистрация на кодове. При достигане на необходимия минимум регистрирани кодове от един и същ телефонен номер, те автоматично се включват в съответните дневни, седмични и финално тегления на награди.

Промоционалните кодове се състоят от 8 символа, комбинация от латински букви и цифри, и се намират съответно под капачката на лимитираната Коледна бутилка или под езичето на лимитирания Коледен кен.

Регистрираните кодове се натрупват в партидата на конкретния телефонен номер и, според броя им, участват в различните дневни, седмични и финално тегления, за които са валидни като изискуем минимум. Всеки 1 код/10 кода/24 кода се равняват на 1 участие в дневните, седмичните и финалната томболи за съответната награда.

ЕДИН КОД МОЖЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРА САМО ВЕДНЪЖ В РАМКИТЕ НА ЦЯЛАТА ПРОМОЦИЯ.

След като с даден код е спечелена награда, този код се изтрива и не се допуска до по-нататъшно участие в тегления. Участието в тегления е автоматично и от участника не се изисква избор в кои тегления да участва.

ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И УВЕДОМЯВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ:

Наградата Плажна кърпа Stella Artois се тегли всеки ден измежду всички участници, регистрирали кодове от предходния ден. Тегленето е автоматично, на случаен принцип от компютърен алгоритъм. Спечелилите участници се уведомяват с SMS на телефонния номер, предварително предоставен от тях при регистрацията на кодовете и биват приканени да последват линк за предоставяне на данни за получаване на награда, както и уведомление кои са изтеглените печеливши кодове. Теглят се общо 7 печеливши участници на ден.

Веднъж седмично (на 13.11, 20.11, 27.11, 4.12, 11.12, 18.12, 28.12, 3.01, 8.01, 15. 01) се провежда автоматично теглене на случаен принцип от компютърен алгоритъм за определяне на спечелилите награда Таблет iPad 10. В тегленията участват всички валидни участия от по 10 регистрирани кода към един и същ телефонен номер, считано от старта на промоцията, с които не е спечелена дневна или седмична награда. Регистрирани кодове, с които е спечелена друга награда (дневна или седмична), се изключват от партидата с регистрирани кодове на участника и от седмичните тегления. Спечелилите участници се уведомяват с SMS на телефонния номер, предварително предоставен от тях при регистрацията на кодовете и биват приканени да последват линк за предоставяне на данни за получаване на награда, както и за уведомление кои са изтеглените печеливши кодове. Тегли се 1 печеливш участник на седмица.

Тримата печеливши на голямата награда Ваучер за пътуване до о. Капри на стойност 3300 лв. ще бъдат изтеглени на 15.01.2024 г., чрез автоматично теглене на случаен принцип от компютърен алгоритъм. Във финалното теглене участват всички валидни участия от по 24 кода към един и същ телефонен номер, считано от старта на промоцията, с които не е спечелена друга награда (дневна или седмична). Спечелилите участници се уведомяват с SMS на телефонния номер, предварително предоставен от тях при регистрацията на кодовете и биват приканени да последват линк за предоставяне на данни за получаване на награда, както и за уведомление кои са изтеглените печеливши кодове. Теглят се 3-ма печеливши участници и 6 резервни печеливши участници. В допълнение, тримата печеливши участници ще бъдат прозвънени от Организатора и устно уведомени за спечелената награда на предоставения телефон. Те следва да потвърдят писмено в имейл до адреса на промоцията, в срок от 2 дни след уведомление, че пазят печелившите кодове и ще се възползват от наградата. В случай че изтеглените печеливши не пазят печелившите кодове, следва наградата да се предостави на резервни печеливши в същия ред с СМС уведомление, телефонно прозвъняване и имейл комуникация с писмено потвърждение.

Изискуемите данни за получаване на награда са: три имена, адрес за доставка (област, град, пощенски код, комплекс/улица, номер/вход/етаж/апартамент), имейл адрес за уведомление за печеливши кодове, ЕГН (единствено за награди iPad10 и Ваучер за пътуване до о.Капри) за целите на плащане на данък по смисъла на ЗДДФЛ от страна на Организатора.

Спечелилите iPad10 & Ваучер за пътуване до о. Карпи ще бъдат обявени на https://mystellaartois.bg/promo/winners/ с последни 4 цифри на участващия телефонен номер и последни 4 символа на печелившите кодове.

Един участник може да спечели само по една награда от вид в периода на промоцията.

Участниците са длъжни да пазят като доказателство и да съхраняват капачките и/или езичетата с кодове, а при получаване на спечелена награда доброволно да ги предадат на куриера на Организатора.

Участник може да регистрира неограничен брой различни кодове за периода на промоцията, като с това увеличава шансовете си за спечелване на награда.

Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията и представили съответните печеливши кодове под формата на капачки от Коледна бутилка и/или езичета на Коледен кен. Не се приемат други форми на доказателство за покупка, например снимки на капачки и езичета, опаковките от продуктите (бутилки или кенове) или други. При невъзможност от страна на спечелилия участник да предостави изискуемите езичета и/или капачки или при несъответствие на кодовете, които участникът предоставя, с печелившите кодове, участникът няма право да получи наградата и тя не му се връчва.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара