Спечелете 100 прахосмукачки робот, 100 Air Fryer и 300 броя чопъри от Queen's

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://xmas.queens.bg/winners

Как се участва:

Чрез покупка на 2 броя Queen's 1L кутия и 2L PET в комбинация по избор и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на два продукта Queen’s, всички вкусове, в разфасовка от 1L кутия и 2L PET. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта?

В играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел III, т.2 от настоящите правила, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия: 

1. Да закупи 2 продукта Queen’s, всички вкусове, в разфасовка от 1L кутия и 2L PET, в комбинация по избор, наричани по – долу продукти, участващи в играта, в периода 20.11.2023 г – 31.12.2023 г.

2. Да регистрира номер , дата на касова бележка  съдържаща покупка на 2 бр. Queen’s, разфасовка от 1L кутия и 2L PET, в комбинация по избор, на промоционалния сайт promo.queens.bg.

3. Да качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на Играта promo.queens.bg, от която ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са 2 бр. Queen’s в разфасовка от 1L кутия и 2L PET, в комбинация по избор, тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.

Броят на касовите бонове, които даден участник има право да регистрира не е ограничен. Участниците регистрирали по – голям брой касови бележки имат по-голям шанс да спечелят награда.

За целия срок на Играта, и независимо от броя регистрираните касови бележки, един участник може да спечели максимално 1 брой награда от вид.

Един касов бон може да се регистрира само веднъж и да спечели само една награда.

Всеки участник трябва да запази до края на Играта касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта promo.queens.bg. При предоставяне на награда на спечелил участник, Организаторът или негов представител може да изиска всички касови бележки, регистрирани от участника на сайта promo.queens.bg, като доказателство за участието на спечелилия в играта и условие за получаване на наградата.

Касови бележки с неясна снимка, посочена невярна стойност или включващи различни продукти от посочените в раздел IV, т.1, се смятат за невалидни и Организаторът си запазва правото да не ги включи в тегленето за спечелване на награда. Една и съща касова бележка не може да се използва при повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

Награден фонд:
100 броя ПРАХОСМУКАЧКА-РОБОТ XIAOMI BHR6783EU ROBOT VACUUM CLEANER E10;
100 броя AIR FRYER PHILIPS HD9270/00;
300 броя ЧОПЪР PHILIPS HR1393/00;

Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез томбола със специализиран софтуер, в която участват всички регистрирани, съгласно изискванията на настоящите правила, участници.

Тегленето на наградите ще се проведе по предварителен график, а именно:
1во теглене на 04.12.2023г., като ще бъдат изтеглени 125 печеливши и 15 резерви
2ро теглене на 11.12.2023г., като ще бъдат изтеглени 125 печеливши и 15 резерви
3то теглене на 18.12.2023г., като ще бъдат изтеглени 125 печеливши и 15
4то теглене на 03.01.2024 г., като ще бъдат изтеглени 125 печеливши и 15 резерви.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер и публикувани на сайта на Играта promo.queens.bg, съгласно т.21 от настоящите Официално правила. . Спечелилите ще бъдат публикувани на сайта на Играта със  собствено име  и последните четири цифри на регистрирания телефонен номер и ще бъдат информирани, чрез телефонно обаждане, в рамките на 7 календарни дни за спечелената от тях награда.

За да бъде установено, че участникът отговаря на условията на настоящите правила за получаване на наградата, същият следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в раздел IV, т.1, на тези правила.

Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, адрес на офис на куриерска фирма “Speedy”, мобилен телефон, или не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец след края на седмичното теглене или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта; има липса на касови бележки; въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни дни; не е предоставил валиден и пълен адрес за доставка на офис на куриерска фирма “Speedy”; или спечелилият откаже наградата си, Спечелилият губи правото да получи наградата си.

Доставките ще бъдат осъществявани съгласно работното време на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

Краен срок - 31 декември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара